Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد خانواده‌های قربانیان مکتب سیدالشهدا از کوتاهی‌های حکومت

شماری از خانواده‌هایی که عزیزان شان را در حملۀ هراس‌افگنانه بر مکتب سیدالهشدا در غرب کابل، از دست داده‌اند، می‌گویند که حکومت در شناسایی عاملان این حمله و تأمین عدالت کوتاهی می‌کند.

در هژدهم ماه ثور سال روان هجری خورشیدی، نخست یک موتر بم‌گذاری شده در نزدیک مکتب سیدالهشدا در غرب کابل انفجار داده شد و سپس دو ماین کارگذاری شده در محل. در این رویدادها، ۸۵ تن جان باختند و نزدیک ۱۵۰تن دیگر زخمی شدند.

رییس‌جمهور سه روز پس از این حملۀ مرگ‌بار، به معاون دومش دستور داد تا طرحی را برای تأمین امنیت غرب کابل آماده کند و نیز از نهادهای امنیتی خواست که این رویداد را بررسی کنند.

اما حالا که بیش از یک ماه از این رویداد می‌گذرد، خانواده‌های قربانیان می‌گویند حکومت در راستای تأمین عدالت و شناسایی عاملان این رویداد کاری نکرده‌است.

این خانواده‌ها می‌گویند که کم‌کاری حکومت، آنان را بی‌باور کرده‌است.

شهربانو، مادر یکی از دانش‌آموزان جان‌باخته گفت: «هیچ باوری ندارم. حتا نمی‌دانم وقتی از خانه بیرون می‌شوم دوباره به خانه بر می‌گردم یا خیر.»

زهرا، دانش‌جوی مکتب سیدالهشدا در حملۀ هژدهم ثور خودش زخمی شد و خواهرش جان باخت. او می‌‎گوید هنوز هم نتوانسته آن رویداد را فراموش کند و دیگر دانش‌آموزان نجات یافته از حمله، زیر فشارهای روحی روانی قرار دارند: «حادثه مکتب را و وضعیتی را که آن روز دیدم نمی‌توانم فراموش کنم؛ هیچ وقت!»

علی رضا، پدر یکی از دانش‌آموزان جان‌‎باخته نیز افزود: «خواست ما همین است که معلوم شود. اما هنوز معلوم نشده که کی این انفجارها را انجام داده‌است.»

مکتب دخترانه سید الشهدا حدود هفت‌هزار دانش‌آموز دارد؛ اما روشن نیست که چه زمانی دوباره این مکتب به‌روی دانش‌آموزان بازگشایی می‌‎شود.

همزمان با این، دو نهاد خیریه و رضا کار افغانان در آلمان برای حدود هفتاد و پنج خانواده از دانش‌آموزان مکتب سیدالشهدا پول نزدیک به پانزده هزار یورو پول کمک کرد.

انتقاد خانواده‌های قربانیان مکتب سیدالشهدا از کوتاهی‌های حکومت

مکتب دخترانه سید الشهدا حدود هفت‌هزار دانش‌آموز دارد؛ اما روشن نیست که چه زمانی دوباره این مکتب به‌روی دانش‌آموزان بازگشایی می‌‎شود.

تصویر بندانگشتی

شماری از خانواده‌هایی که عزیزان شان را در حملۀ هراس‌افگنانه بر مکتب سیدالهشدا در غرب کابل، از دست داده‌اند، می‌گویند که حکومت در شناسایی عاملان این حمله و تأمین عدالت کوتاهی می‌کند.

در هژدهم ماه ثور سال روان هجری خورشیدی، نخست یک موتر بم‌گذاری شده در نزدیک مکتب سیدالهشدا در غرب کابل انفجار داده شد و سپس دو ماین کارگذاری شده در محل. در این رویدادها، ۸۵ تن جان باختند و نزدیک ۱۵۰تن دیگر زخمی شدند.

رییس‌جمهور سه روز پس از این حملۀ مرگ‌بار، به معاون دومش دستور داد تا طرحی را برای تأمین امنیت غرب کابل آماده کند و نیز از نهادهای امنیتی خواست که این رویداد را بررسی کنند.

اما حالا که بیش از یک ماه از این رویداد می‌گذرد، خانواده‌های قربانیان می‌گویند حکومت در راستای تأمین عدالت و شناسایی عاملان این رویداد کاری نکرده‌است.

این خانواده‌ها می‌گویند که کم‌کاری حکومت، آنان را بی‌باور کرده‌است.

شهربانو، مادر یکی از دانش‌آموزان جان‌باخته گفت: «هیچ باوری ندارم. حتا نمی‌دانم وقتی از خانه بیرون می‌شوم دوباره به خانه بر می‌گردم یا خیر.»

زهرا، دانش‌جوی مکتب سیدالهشدا در حملۀ هژدهم ثور خودش زخمی شد و خواهرش جان باخت. او می‌‎گوید هنوز هم نتوانسته آن رویداد را فراموش کند و دیگر دانش‌آموزان نجات یافته از حمله، زیر فشارهای روحی روانی قرار دارند: «حادثه مکتب را و وضعیتی را که آن روز دیدم نمی‌توانم فراموش کنم؛ هیچ وقت!»

علی رضا، پدر یکی از دانش‌آموزان جان‌‎باخته نیز افزود: «خواست ما همین است که معلوم شود. اما هنوز معلوم نشده که کی این انفجارها را انجام داده‌است.»

مکتب دخترانه سید الشهدا حدود هفت‌هزار دانش‌آموز دارد؛ اما روشن نیست که چه زمانی دوباره این مکتب به‌روی دانش‌آموزان بازگشایی می‌‎شود.

همزمان با این، دو نهاد خیریه و رضا کار افغانان در آلمان برای حدود هفتاد و پنج خانواده از دانش‌آموزان مکتب سیدالشهدا پول نزدیک به پانزده هزار یورو پول کمک کرد.

هم‌رسانی کنید