Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حمله بر مکتب سیدالشهدا؛ شورای امنیت: عاملان به عدالت کشانیده شوند

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه یی حمله بر مکتب سیدالشهدا در ساحه دشت برچی کابل را به گونه شدید محکوم نمودند و با "بزدلانه و بی رحمانه" خواندن این حمله، خواهان به عدالت کشانیدن عاملان آن شدند.

در این اعلامیه آمده است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در غم خانواده های قربانیان و دولت افغانستان خود شانرا به گونه عمیق شریک می‌دانند و آرزو دارند زخمیان این رویداد به زودی صحت‌یاب شوند.

در اعلامیه همچنان گفته شده است که این شورا از دوام سطح بلند خشونت ها و اوضاع امنیتی افغانستان به ویژه تلفات غیرنظامیان در این کشور به گونه جدی نگران است.

تلاش های دوامدار برای ختم خشونت ها و حفظ جان غیرنظامیان از موارد است که شورای امنیت در اعلامیه اش بر آن تاکید کرده است.

این اعلامیه با تاکید بر حق آموزش و نقش آن در دستیابی به صلح و امنیت گفته است که از حمله های اخیر به مرکز های آموزشی در ماه های اخیر در افغانستان و پیآمد های قابل توجه آنها بر دانش آموزان، نگران است.

اعضای این شورا افزوده اند که هراس‌افگنی در هر شکل و مظاهر آن، تهدیدی در برابر امنیت و صلح جهان دانسته می‌شود.

آنها تاکید کرده اند که باید عاملان، سازمان دهنده‌گان و حامیان مالی این حمله ها به میز عدالت کشانیده شوند.

شورای امنیت از تمامی کشور ها خواسته است که مطابق مسوولیت های شان بر اساس قوانین بین المللی و دیگر راهکار های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد، با دولت افغانستان و دیگر نهاد های مربوط همکاری لازم نمایند.

در اخیر این اعلامیه آمده است که شورای امنیت هر گونه اقدام هراس افگنانه را بدون در نظر داشت اینکه به چه هدف، در چه مکان و زمان و توسط کی انجام شده است، یک عمل جرمی می‌پندارد.

این اعلامیه در حالی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شده است که روز شنبه (۱۸ ثور) یک موتر بمگذاری شده در هنگام رخصتی دانش‌آموزان مکتب دخترانه سیدالشهدا در ساحه دشت برچی کابل در نزدیک درب این مکتب منفجر شد و پس از آن دو ماین دیگر نیز انفجار کردند که در ننیجه این انفجار ها بیش از ۸۰ دانش‌آموز جان باختند و نزدیک به ۱۵۰ تن دیگر زخم برداشتند.

حمله بر مکتب سیدالشهدا؛ شورای امنیت: عاملان به عدالت کشانیده شوند

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده اند که باید عاملان، سازمان دهنده‌گان و حامیان مالی این حمله ها به میز عدالت کشانیده شوند.

Thumbnail

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه یی حمله بر مکتب سیدالشهدا در ساحه دشت برچی کابل را به گونه شدید محکوم نمودند و با "بزدلانه و بی رحمانه" خواندن این حمله، خواهان به عدالت کشانیدن عاملان آن شدند.

در این اعلامیه آمده است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در غم خانواده های قربانیان و دولت افغانستان خود شانرا به گونه عمیق شریک می‌دانند و آرزو دارند زخمیان این رویداد به زودی صحت‌یاب شوند.

در اعلامیه همچنان گفته شده است که این شورا از دوام سطح بلند خشونت ها و اوضاع امنیتی افغانستان به ویژه تلفات غیرنظامیان در این کشور به گونه جدی نگران است.

تلاش های دوامدار برای ختم خشونت ها و حفظ جان غیرنظامیان از موارد است که شورای امنیت در اعلامیه اش بر آن تاکید کرده است.

این اعلامیه با تاکید بر حق آموزش و نقش آن در دستیابی به صلح و امنیت گفته است که از حمله های اخیر به مرکز های آموزشی در ماه های اخیر در افغانستان و پیآمد های قابل توجه آنها بر دانش آموزان، نگران است.

اعضای این شورا افزوده اند که هراس‌افگنی در هر شکل و مظاهر آن، تهدیدی در برابر امنیت و صلح جهان دانسته می‌شود.

آنها تاکید کرده اند که باید عاملان، سازمان دهنده‌گان و حامیان مالی این حمله ها به میز عدالت کشانیده شوند.

شورای امنیت از تمامی کشور ها خواسته است که مطابق مسوولیت های شان بر اساس قوانین بین المللی و دیگر راهکار های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد، با دولت افغانستان و دیگر نهاد های مربوط همکاری لازم نمایند.

در اخیر این اعلامیه آمده است که شورای امنیت هر گونه اقدام هراس افگنانه را بدون در نظر داشت اینکه به چه هدف، در چه مکان و زمان و توسط کی انجام شده است، یک عمل جرمی می‌پندارد.

این اعلامیه در حالی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شده است که روز شنبه (۱۸ ثور) یک موتر بمگذاری شده در هنگام رخصتی دانش‌آموزان مکتب دخترانه سیدالشهدا در ساحه دشت برچی کابل در نزدیک درب این مکتب منفجر شد و پس از آن دو ماین دیگر نیز انفجار کردند که در ننیجه این انفجار ها بیش از ۸۰ دانش‌آموز جان باختند و نزدیک به ۱۵۰ تن دیگر زخم برداشتند.

هم‌رسانی کنید