Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‌ها: حملۀ طالبان بر ولسوالی بگرام عقب زده شد

مقام‌های محلی ولایت پروان امروز (یک‌شنبه، ۱۳ سرطان) می‌گویند که حملۀ گروهی طالبان بر ولسوالی بگرام این ولایت، عقب زده شده‌است.

این مقام‌ها می گوین که از طالبان شب گذشته از ولایت کاپیسا به ولسوالی بگرام آمده بودند تا بالای این ولسوالی حملات انجام دهند که با مقاومت نیروهای دولتی و خیزش‌های مردمی رو به‎رو شدند.

به گفتۀ این مقام‌ها، در این درگیری یک طالب کشته و یک تن دیگر شان، زخمی شده‌است و به نیروهای دولتی و خیزش‌های مردنی آسیب نرسیده‌است.

این نخستین حملۀ طالبان پس از خروج نیروهای امریکایی از میدان هوایی بگرام است.

روز جمعه، نیروهای امریکایی از بزرگترین پایگاه نظامی شان در افغانستان بیرون شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان گفت که از این پس، نیروهای ارتش کشور از پایگاۀ نظامی بگرام برای پیکار با هراس‌افگنی و سازمان‌دهی عملیات‌های بزرگ نظامی، کار خواهد گرفت.

بگرام پایگاهی که بزرگترین مرکز سوق و ادارۀ فعالیت‌های ضد هراس‌افگنی ۲۰ سال گذشته در افغانستان شناخته می‌شد، اکنون نیروهای امریکایی به‌گونۀ کامل از آن بیرون شده‌اند.

در اوج حضور نیروهای خارجی درافغانستان، بگرام پایگاۀ نزدیک به ۱۰۰ هزار نظامی خارجی بود.

اکنون مسؤولیت پایگاۀ نظامی بگرام را نیروهای امنیتی افغان به‌عهده گرفته‌است.

مقام‌ها: حملۀ طالبان بر ولسوالی بگرام عقب زده شد

این نخستین حملۀ طالبان پس از خروج نیروهای امریکایی از میدان هوایی بگرام است.

Thumbnail

مقام‌های محلی ولایت پروان امروز (یک‌شنبه، ۱۳ سرطان) می‌گویند که حملۀ گروهی طالبان بر ولسوالی بگرام این ولایت، عقب زده شده‌است.

این مقام‌ها می گوین که از طالبان شب گذشته از ولایت کاپیسا به ولسوالی بگرام آمده بودند تا بالای این ولسوالی حملات انجام دهند که با مقاومت نیروهای دولتی و خیزش‌های مردمی رو به‎رو شدند.

به گفتۀ این مقام‌ها، در این درگیری یک طالب کشته و یک تن دیگر شان، زخمی شده‌است و به نیروهای دولتی و خیزش‌های مردنی آسیب نرسیده‌است.

این نخستین حملۀ طالبان پس از خروج نیروهای امریکایی از میدان هوایی بگرام است.

روز جمعه، نیروهای امریکایی از بزرگترین پایگاه نظامی شان در افغانستان بیرون شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان گفت که از این پس، نیروهای ارتش کشور از پایگاۀ نظامی بگرام برای پیکار با هراس‌افگنی و سازمان‌دهی عملیات‌های بزرگ نظامی، کار خواهد گرفت.

بگرام پایگاهی که بزرگترین مرکز سوق و ادارۀ فعالیت‌های ضد هراس‌افگنی ۲۰ سال گذشته در افغانستان شناخته می‌شد، اکنون نیروهای امریکایی به‌گونۀ کامل از آن بیرون شده‌اند.

در اوج حضور نیروهای خارجی درافغانستان، بگرام پایگاۀ نزدیک به ۱۰۰ هزار نظامی خارجی بود.

اکنون مسؤولیت پایگاۀ نظامی بگرام را نیروهای امنیتی افغان به‌عهده گرفته‌است.

هم‌رسانی کنید