Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پولیس: حمله‌های طالبان بر پاسگاه‌های امنیتی شهر غزنی عقب زده شدند

فرماندهی پولیس غزنی در یک خبرنامه امروز (یک‌شنبه، ۲۰ سرطان) می‌گوید که حمله‌های تهاجمی طالبان بر پاسگاه‌های امنیتی کمربند شهر غزنی، عقب زده شده‌اند.

خبرنامه می‌افزاید که صبح امروز طالبان حمله‌ها را بر پاسگاه‌های امنیتی کمربند شهر غزنی در مربوطات حوزه‌های سوم، اول، ششم و پنجم، راه اندازی کردند که با واکنش نیروهای مشترک امنیتی رو به‌رو و عقب زده شدند.

در خبرنامه آمده‌است که فضل‌احمد شیرزاد، فرمانده پولیس غزنی به مردم اطمینان داده‌است نیروهای امنیتی از شهر غزنی، دفاع خواهند کرد.

بر بنیاد خبرنامه، با رسیدن نیروهای کمکی در محل‌های درگیری‌ها، طالبان فرار کردند.

در همین حال، جنرال شیرمحمد اندیوال، فرمانده لوای سوم ارتش نیز به مردم غزنی اطمنان می‌دهد که نیروهای امنیتی و دفاعی با هماهنگی کامل "شجاعانه"، دفاع خواهند کرد.

در خبرنامه نیز آمده‌است که در جریان این درگیرها، چندین تن از طالبان کشته و زخمی شده‌اند.

دربارۀ تلفات نیروهای امنیتی در جریان این درگیری‌ها، چیزی گفته نشده‌است.

طالبان تاکنون دربارۀ این حمله‌ها، چیزی نگفته‌اند.

پولیس: حمله‌های طالبان بر پاسگاه‌های امنیتی شهر غزنی عقب زده شدند

پولیس غزنی در یک خبرنامه می‌گوید که صبح امروز طالبان حمله‌ها را بر پاسگاه‌های امنیتی کمربند شهر غزنی راه اندازی کردند که از سوی نیروهای امنیتی، عقب زده شدند.

Thumbnail

فرماندهی پولیس غزنی در یک خبرنامه امروز (یک‌شنبه، ۲۰ سرطان) می‌گوید که حمله‌های تهاجمی طالبان بر پاسگاه‌های امنیتی کمربند شهر غزنی، عقب زده شده‌اند.

خبرنامه می‌افزاید که صبح امروز طالبان حمله‌ها را بر پاسگاه‌های امنیتی کمربند شهر غزنی در مربوطات حوزه‌های سوم، اول، ششم و پنجم، راه اندازی کردند که با واکنش نیروهای مشترک امنیتی رو به‌رو و عقب زده شدند.

در خبرنامه آمده‌است که فضل‌احمد شیرزاد، فرمانده پولیس غزنی به مردم اطمینان داده‌است نیروهای امنیتی از شهر غزنی، دفاع خواهند کرد.

بر بنیاد خبرنامه، با رسیدن نیروهای کمکی در محل‌های درگیری‌ها، طالبان فرار کردند.

در همین حال، جنرال شیرمحمد اندیوال، فرمانده لوای سوم ارتش نیز به مردم غزنی اطمنان می‌دهد که نیروهای امنیتی و دفاعی با هماهنگی کامل "شجاعانه"، دفاع خواهند کرد.

در خبرنامه نیز آمده‌است که در جریان این درگیرها، چندین تن از طالبان کشته و زخمی شده‌اند.

دربارۀ تلفات نیروهای امنیتی در جریان این درگیری‌ها، چیزی گفته نشده‌است.

طالبان تاکنون دربارۀ این حمله‌ها، چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید