Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدار رییس‌جمهور با رهبران سیاسی؛ تجهیز خیزش مردمی سریع شود

ریاست جمهوری روز دوشنبه (۱۸ اسد) می‌گوید که رییس‌جمهور پیش از چاشت امروز با رهبران سیاسی و چهره‌های جهادی و روسای شورای ملی، در ارگ دیدار و دربارۀ اوضاع کشور، بحث و گفتگو کرده‌است.

ریاست‌جمهوری می‌افزاید که در این دیدار، ضمن حمایت از نیروهای امنیتی و بقا و تداوم جمهوریت، در خصوص انسجام، تقویت و تجهیز سریع خیزش‌های مردمی در برابر هجوم طالبان، فیصله صورت گرفته‌است.

هم‌زمان با انتقادها از عمل‌کرد نیروهای خیزش مردمی در برابر طالبان و همین‌طور عدم تجهیز آنان از سوی حکومت، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور پیشین روز یک‌شنبه تأکید می‌کند که باید نیروهای مردمی در کشور و به‌ویژه در ولایت هرات تقویت شوند.

رنگین دادفر سپنتا که در یک نشست که دربارۀ بررسی وضعیت امنیتی هرات، در کابل برگزار شده بود سخن می‌زد، افزود که تقویت نیروهای مردمی در برابر طالبان برای جلوگیری از افتادن شهر هرات به‌دست این گروه، ضروری است.

آقای سپنتا در این نشست که از سوی انستیتوت مطالعات استراتیژیک برگزار شده بود، هم‌چنین گفت که سیاست‌های نادرست، آتش‌بس موقتی در بخش‌های محدود کشور، منجر به افزایش خشونت‌ها در کشور خواهد شد.گ

او تأکید کرد: "اگر قرار شود کندهار کلان، یا لوی کندهار و پکتیا به آتش بس جدا گانه برود. در این صورت هم روحیه وحدت ملی آسیب می‌بیند. هم به دلیل سیاست غلط این‌ها دست باز پیدا می‌کنند و همه هجوم می‌کنند به ولایت‌ها."

شرکت‌کننده‌گان دیگر این نشست نیز تأکید کردند که باید از نیروهای خیزش مردمی به ویژه جبهه مقاومت مردمی که از سوی اسماعیل خان در هرات شکل گرفته‌است، پشتیبانی شود.

شهر هرات بیش از ده روز می‌شود که گواه حمله‌های طالبان است. اما امروز گزارش شد که نیروهای دولتی و خیزش مردمی، طالبان را از سراسر شهر هرات عقب زده‌اند.

دیدار رییس‌جمهور با رهبران سیاسی؛ تجهیز خیزش مردمی سریع شود

ریاست‌جمهوری می‌گوید که رییس‌جمهور در دیدار با رهبران سیاسی دربارۀ انسجام، تقویت و تجهیز سریع خیزش‌های مردمی، فیصله کردند.

Thumbnail

ریاست جمهوری روز دوشنبه (۱۸ اسد) می‌گوید که رییس‌جمهور پیش از چاشت امروز با رهبران سیاسی و چهره‌های جهادی و روسای شورای ملی، در ارگ دیدار و دربارۀ اوضاع کشور، بحث و گفتگو کرده‌است.

ریاست‌جمهوری می‌افزاید که در این دیدار، ضمن حمایت از نیروهای امنیتی و بقا و تداوم جمهوریت، در خصوص انسجام، تقویت و تجهیز سریع خیزش‌های مردمی در برابر هجوم طالبان، فیصله صورت گرفته‌است.

هم‌زمان با انتقادها از عمل‌کرد نیروهای خیزش مردمی در برابر طالبان و همین‌طور عدم تجهیز آنان از سوی حکومت، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور پیشین روز یک‌شنبه تأکید می‌کند که باید نیروهای مردمی در کشور و به‌ویژه در ولایت هرات تقویت شوند.

رنگین دادفر سپنتا که در یک نشست که دربارۀ بررسی وضعیت امنیتی هرات، در کابل برگزار شده بود سخن می‌زد، افزود که تقویت نیروهای مردمی در برابر طالبان برای جلوگیری از افتادن شهر هرات به‌دست این گروه، ضروری است.

آقای سپنتا در این نشست که از سوی انستیتوت مطالعات استراتیژیک برگزار شده بود، هم‌چنین گفت که سیاست‌های نادرست، آتش‌بس موقتی در بخش‌های محدود کشور، منجر به افزایش خشونت‌ها در کشور خواهد شد.گ

او تأکید کرد: "اگر قرار شود کندهار کلان، یا لوی کندهار و پکتیا به آتش بس جدا گانه برود. در این صورت هم روحیه وحدت ملی آسیب می‌بیند. هم به دلیل سیاست غلط این‌ها دست باز پیدا می‌کنند و همه هجوم می‌کنند به ولایت‌ها."

شرکت‌کننده‌گان دیگر این نشست نیز تأکید کردند که باید از نیروهای خیزش مردمی به ویژه جبهه مقاومت مردمی که از سوی اسماعیل خان در هرات شکل گرفته‌است، پشتیبانی شود.

شهر هرات بیش از ده روز می‌شود که گواه حمله‌های طالبان است. اما امروز گزارش شد که نیروهای دولتی و خیزش مردمی، طالبان را از سراسر شهر هرات عقب زده‌اند.

هم‌رسانی کنید