Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجاهد: توانایی مهار داعش را داریم

ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ کابینه سرپرست، می‌گوید که داعش هیچ گونه تهدیدی برای افغانستان نیست و آنان توان مهارکردن این گروه را به گونه کامل دارد.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز می‌گوید که دو گروه در پیوند با رویدادهای اخیر در شهر جلال آباد، نیز بازداشت شده اند.

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شوند که در بیش از یک ماه پسین، داعش مسوولیت چندین حمله را در کابل و ننگرهار به دوش گرفته است.

ویدیوی که از سوی صفحه انترنتی اعماق که وابسته به داعش پنداشته می‌شود، پخش شده است، نشان می‌دهد که داعش مسوولیت حمله‌های اخیر در ننگرهار را پذیرفته است. با این همه، مجاهد این گروه را تهدید جدی برای افغانستان نمی‌داند.

ذبیح الله مجاهد گفت: «داعش از این لحاظ خطر نیست که فکر داعش در میان مردم، فکر منفور است و کسی از آن‌ها حمایت نمی‌کند. و دوم اینکه مبارزه ما در گذشته هم در برابر داعش موثر بوده است و ما تخنیک خنثی کردن آن‌ها را داریم.»                       

در زمان حکومت پیشین، گروه داعش در ولسوالی شینواری ولایت ننگرهار حضور فعال داشت، اما پس از نبردهای سخت، اعلام شد که این مناطق از وجود گروه داعش پاکسازی شده اند.

اما شمای از آگاهان مسایل سیاسی با اشاره به حمله‌های اخیر گروه داعش در ننگرهار و کابل، به این باور استند که گروه داعش هنوزهم در کشور حضور فعال دارد.

ابراهیم باحث، فعال سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «فکر کنم هدف شان این بود که نشان دهند در افغانستان حضور فعال دارند و اراده دارند که به جنگ شان در برابر حکومت فعلی ادامه دهند.»

پیش از این به شمول ناتو، شماری از کشورهای جهان نیز از احتمال فعالیت‌های دوباره القاعده و داعش در افغانستان نگرانی کرده بودند، اما طالبان اکنون می‌گویند که به هیچ گروه مسلحی در افغانستان اجازه فعالیت‌های هراس افگنانه را نمی‌دهند.

مجاهد: توانایی مهار داعش را داریم

در زمان حکومت پیشین، گروه داعش در ولسوالی شینواری ولایت ننگرهار حضور فعال داشت، اما پس از نبردهای سخت، اعلام شد که این مناطق از وجود گروه داعش پاکسازی شده اند.

تصویر بندانگشتی

ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ کابینه سرپرست، می‌گوید که داعش هیچ گونه تهدیدی برای افغانستان نیست و آنان توان مهارکردن این گروه را به گونه کامل دارد.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز می‌گوید که دو گروه در پیوند با رویدادهای اخیر در شهر جلال آباد، نیز بازداشت شده اند.

این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شوند که در بیش از یک ماه پسین، داعش مسوولیت چندین حمله را در کابل و ننگرهار به دوش گرفته است.

ویدیوی که از سوی صفحه انترنتی اعماق که وابسته به داعش پنداشته می‌شود، پخش شده است، نشان می‌دهد که داعش مسوولیت حمله‌های اخیر در ننگرهار را پذیرفته است. با این همه، مجاهد این گروه را تهدید جدی برای افغانستان نمی‌داند.

ذبیح الله مجاهد گفت: «داعش از این لحاظ خطر نیست که فکر داعش در میان مردم، فکر منفور است و کسی از آن‌ها حمایت نمی‌کند. و دوم اینکه مبارزه ما در گذشته هم در برابر داعش موثر بوده است و ما تخنیک خنثی کردن آن‌ها را داریم.»                       

در زمان حکومت پیشین، گروه داعش در ولسوالی شینواری ولایت ننگرهار حضور فعال داشت، اما پس از نبردهای سخت، اعلام شد که این مناطق از وجود گروه داعش پاکسازی شده اند.

اما شمای از آگاهان مسایل سیاسی با اشاره به حمله‌های اخیر گروه داعش در ننگرهار و کابل، به این باور استند که گروه داعش هنوزهم در کشور حضور فعال دارد.

ابراهیم باحث، فعال سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «فکر کنم هدف شان این بود که نشان دهند در افغانستان حضور فعال دارند و اراده دارند که به جنگ شان در برابر حکومت فعلی ادامه دهند.»

پیش از این به شمول ناتو، شماری از کشورهای جهان نیز از احتمال فعالیت‌های دوباره القاعده و داعش در افغانستان نگرانی کرده بودند، اما طالبان اکنون می‌گویند که به هیچ گروه مسلحی در افغانستان اجازه فعالیت‌های هراس افگنانه را نمی‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره