Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طالبان جسدهای چهار تن متهم به آدم‌ربایی را در هرات آویزان کردند

طالبان امروز (شنبه ۰۳ میزان) جسدهای چهار تن متهم به آدم ربایی را در چهار راهی‌های شهر هرات آویزان کردند.

طالبان در هرات می‌گویند که این افراد یک بازرگان را همراه با پسرش ربوده بودند که در درگیری با طالبان  کشته شدند.

به گفته مقام‌های طالبان، این افراد صبح روز شنبه در یک درگیری با افراد آنان کشته شدند و جسدهای آنان را برای درس عبرت به دیگر آدم ربایان، در چهارراهی‌های شهر آویز کرده‌اند.

پدر و پسری که از بند آدم ربایان رها شده‌اند، اکنون در نزد طالبان به سر می‌برند. آنان حاضر نشدند با خبرنگار طلوع‌نیوز مصاحبه کنند.

نزدیکان ربوده شده‌گان می‌گویند که آدم ربایان این پدر و پسر را از مقابل دوکان تیل فروشی شان در ناحیه دوزادهم شهر هرات ربودند.

در همین حال، شماری از باشنده‌گان شهر هرات می‌گویند که هنوز هم آدم‌ربایی‌ها و دزدهای مسلحانه در این ولایت وجود دارد و از طالبان می‌خواهند که جلو این ناامنی‌ها را بگیرند.

آدم ربایی‌ها در شهر هرات سال‌ها می‌شود که آرامش را از باشنده‌گان این شهر گرفته است.

هفته پیش نیز نیروهای طالبان یک کودک را در شهر هرات از بند آدم ربایان آزاد ساختند.

طالبان جسدهای چهار تن متهم به آدم‌ربایی را در هرات آویزان کردند

صدها تن از باشنده‌گان هرات برای تماشای پیکرهای بی‌جان این آدم ربایان در چهارراهی‌ها تجمع کردند.

تصویر بندانگشتی

طالبان امروز (شنبه ۰۳ میزان) جسدهای چهار تن متهم به آدم ربایی را در چهار راهی‌های شهر هرات آویزان کردند.

طالبان در هرات می‌گویند که این افراد یک بازرگان را همراه با پسرش ربوده بودند که در درگیری با طالبان  کشته شدند.

به گفته مقام‌های طالبان، این افراد صبح روز شنبه در یک درگیری با افراد آنان کشته شدند و جسدهای آنان را برای درس عبرت به دیگر آدم ربایان، در چهارراهی‌های شهر آویز کرده‌اند.

پدر و پسری که از بند آدم ربایان رها شده‌اند، اکنون در نزد طالبان به سر می‌برند. آنان حاضر نشدند با خبرنگار طلوع‌نیوز مصاحبه کنند.

نزدیکان ربوده شده‌گان می‌گویند که آدم ربایان این پدر و پسر را از مقابل دوکان تیل فروشی شان در ناحیه دوزادهم شهر هرات ربودند.

در همین حال، شماری از باشنده‌گان شهر هرات می‌گویند که هنوز هم آدم‌ربایی‌ها و دزدهای مسلحانه در این ولایت وجود دارد و از طالبان می‌خواهند که جلو این ناامنی‌ها را بگیرند.

آدم ربایی‌ها در شهر هرات سال‌ها می‌شود که آرامش را از باشنده‌گان این شهر گرفته است.

هفته پیش نیز نیروهای طالبان یک کودک را در شهر هرات از بند آدم ربایان آزاد ساختند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره