Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست خانواده مرتضی صمدی ازبهر رهایی او از بند

خانواده مرتضی صمدی، یک عکاس آزاد که بیش از بیست روز می‌شود در بند امارت اسلامی به سر می‌برد، روز چهارشنبه خواهان رهایی وی از بند شدند.

خانواده او می‌گوید که مرتضی در جریان عکاسی از  تظاهرات  در برابر ساختمان ولایت هرات بازداشت شده است.

علی صمدی، برادر مرتضی صمدی، به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که مرتضی صمدی را رها سازند تا تشویش و نگرانی خانواده ما برطرف شود.»

برخی از فعالان جامعه مدنی هرات نیز خواهان رهایی مرتضی صمدی از بند استند.

حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی، گفت: «مرتضی صمدی هیچ جرمی ندارد، جز اطلاع‌رسانی. مرتضی هرچه زودتر رها شود تا رسانه‌ها و خبرنگاران به طالبان اعتماد کنند و به کار شان ادامه دهند.»

در همین حال مقام‌های محلی هرات می‌گویند که در روزهای نزدیک مرتضی صمدی را از بند رها می‌سازند.

معاون والی هرات شیراحمد عمار مهاجر گفت: «مرتضی صمدی یک شخص عادی است که با کمره شخصی‌اش عکس می‌گیرد. دوسیه اش به ریاست امنیت واگذار شده. مرتضی صمدی نه اعدام شده و نه زیاد در حبس می‌ماند. چند روز توقیف است، دوباره رها می‌شود.»

مرتضی صمدی عکاس آزاد در هرات است. او بیشتر سوژه‌های اجتماعی را در شهر هرات به تصویر می‌کشد.

خواست خانواده مرتضی صمدی ازبهر رهایی او از بند

تصویر بندانگشتی

خانواده مرتضی صمدی، یک عکاس آزاد که بیش از بیست روز می‌شود در بند امارت اسلامی به سر می‌برد، روز چهارشنبه خواهان رهایی وی از بند شدند.

خانواده او می‌گوید که مرتضی در جریان عکاسی از  تظاهرات  در برابر ساختمان ولایت هرات بازداشت شده است.

علی صمدی، برادر مرتضی صمدی، به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که مرتضی صمدی را رها سازند تا تشویش و نگرانی خانواده ما برطرف شود.»

برخی از فعالان جامعه مدنی هرات نیز خواهان رهایی مرتضی صمدی از بند استند.

حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی، گفت: «مرتضی صمدی هیچ جرمی ندارد، جز اطلاع‌رسانی. مرتضی هرچه زودتر رها شود تا رسانه‌ها و خبرنگاران به طالبان اعتماد کنند و به کار شان ادامه دهند.»

در همین حال مقام‌های محلی هرات می‌گویند که در روزهای نزدیک مرتضی صمدی را از بند رها می‌سازند.

معاون والی هرات شیراحمد عمار مهاجر گفت: «مرتضی صمدی یک شخص عادی است که با کمره شخصی‌اش عکس می‌گیرد. دوسیه اش به ریاست امنیت واگذار شده. مرتضی صمدی نه اعدام شده و نه زیاد در حبس می‌ماند. چند روز توقیف است، دوباره رها می‌شود.»

مرتضی صمدی عکاس آزاد در هرات است. او بیشتر سوژه‌های اجتماعی را در شهر هرات به تصویر می‌کشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره