تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار معاونین رییس‌الوزرا با وزیر خارجۀ ازبیکستان

معاونین رییس‌الوزرا قبل از ظهر روز پنجشنبه با وزیر خارجۀ ازبیکستان دیدار نمودند.

ادارۀ امور در خبرنامۀ گفته است که مولوی عبدالکبیر و مولوی عبدالسلام حنفی، معاوین رییس‌الوزرا با عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجۀ ازبیکستان و هیات همراه‌اش دیدار کردند.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه و سرپرست وزیران فواید عامه، انرژی و آب و هوانوردی نیز حضور داشتند.

در خبرنامه همچنان گفته شده است که معاونین ریاست الوزراء از تامین امنیت کامل پروژه‌های ازبیکستان در افغانستان اطمینان دادند و تاکید کردند که از قلمرو افغانستان هیچ‌گاه تهدیدی برای کشورهای دیگر متوجه نخواهد شد.

بربنیاد خبرنامه، وزیر خارجه ازبیکستان گفته است که آنها با اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ امریکا پیام داده اند تا سرمایه های مردم افغانستان را که در بانک های بین المللی مسدود شده اند، دوباره به افغانستان واگذار کنند.

دیدار معاونین رییس‌الوزرا با وزیر خارجۀ ازبیکستان

در این دیدار که در ارگ انجام شد، مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه و سرپرست وزیران فواید عامه، انرژی و آب و هوانوردی نیز حضور داشتند.

تصویر بندانگشتی

معاونین رییس‌الوزرا قبل از ظهر روز پنجشنبه با وزیر خارجۀ ازبیکستان دیدار نمودند.

ادارۀ امور در خبرنامۀ گفته است که مولوی عبدالکبیر و مولوی عبدالسلام حنفی، معاوین رییس‌الوزرا با عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجۀ ازبیکستان و هیات همراه‌اش دیدار کردند.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه و سرپرست وزیران فواید عامه، انرژی و آب و هوانوردی نیز حضور داشتند.

در خبرنامه همچنان گفته شده است که معاونین ریاست الوزراء از تامین امنیت کامل پروژه‌های ازبیکستان در افغانستان اطمینان دادند و تاکید کردند که از قلمرو افغانستان هیچ‌گاه تهدیدی برای کشورهای دیگر متوجه نخواهد شد.

بربنیاد خبرنامه، وزیر خارجه ازبیکستان گفته است که آنها با اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ امریکا پیام داده اند تا سرمایه های مردم افغانستان را که در بانک های بین المللی مسدود شده اند، دوباره به افغانستان واگذار کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره