Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

از روز میلاد پیامبر اسلام در کابل و برخی ولایات بزرگداشت شد

شماری از عالمان دین روز سه‌شنبه همزمان با بزرگداشت از روز میلاد پیامبر اسلام در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر کشور، مردم را به هم‌پذیری و صلح دعوت کردند.

در ولایت هرات از روز میلاد نبی با مراسم ختم قرآن و خیرات بزرگداشت شد. باشنده‌گان هرات و عالمان دین این ولایت از مردم و افراد خییر خواستند که نیازمندان را یاری برسانند.

محمد داوود، باشنده هرات گفت: «در زمستانی که در راه است، باید به مسلمانان کمک کنند. بسیاری‌ها به شمول کارمندان دولت همه بیکار اند، معاش ندارند، باید همکاری شود.»

حامد شایان، باشنده هرات گفت: «همه باید دست یاری دراز کنیم و یک‌دیگر را بپذیریم. یگانه راه نجات افغانستان، کمک و وحدت است.»

باشنده‌گان هرات از مردم و بازرگانان خواستند که با افزایش بیکاری و رسیدن فصل سرما در کشور، نيازمندان را یاری برسانند.

در همین حال، کارگران هراتی هم که روزها می‌شود کار پیدا نکرده اند، از ناداری و گرسنه‌گی خانواده‌های شان سخن زدند. ولی محمد به طلوع‎نیوز گفت: « زمستان می‌رسد، این مردم هیچ چیز ندارد، نه مواد خوراکی و نه مواد سوخت.»

عالمان دین می‌گویند که کمک به نیازمندان سنت پیامبر بزرگ اسلام است. به گفته آنان، در اوضاع دشوار کشور که بیشتر شهروندان شب‌ها گرسنه می‌خوابند، نیاز است تا مردم با پیروی از سنت رسول الله، با نیازمندان همکاری کنند.

ازسویی دیگر، عالمان دین و شهروندان کشور در کابل با برگزاری مراسم ختم قرآن کریم از دوازده‌هم ربیع الاول، روز میلاد پیامبر اسلام بزرگداشت کردند.

شرکت کننده‌گان در این مراسم، شهروندان کشور را به صلح و همبستگی فراخواندند.

از روز میلاد پیامبر اسلام در کابل و برخی ولایات بزرگداشت شد

باشنده‌گان هرات از مردم و بازرگانان خواستند که با افزایش بیکاری و رسیدن فصل سرما در کشور، نيازمندان را یاری برسانند.

تصویر بندانگشتی

شماری از عالمان دین روز سه‌شنبه همزمان با بزرگداشت از روز میلاد پیامبر اسلام در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر کشور، مردم را به هم‌پذیری و صلح دعوت کردند.

در ولایت هرات از روز میلاد نبی با مراسم ختم قرآن و خیرات بزرگداشت شد. باشنده‌گان هرات و عالمان دین این ولایت از مردم و افراد خییر خواستند که نیازمندان را یاری برسانند.

محمد داوود، باشنده هرات گفت: «در زمستانی که در راه است، باید به مسلمانان کمک کنند. بسیاری‌ها به شمول کارمندان دولت همه بیکار اند، معاش ندارند، باید همکاری شود.»

حامد شایان، باشنده هرات گفت: «همه باید دست یاری دراز کنیم و یک‌دیگر را بپذیریم. یگانه راه نجات افغانستان، کمک و وحدت است.»

باشنده‌گان هرات از مردم و بازرگانان خواستند که با افزایش بیکاری و رسیدن فصل سرما در کشور، نيازمندان را یاری برسانند.

در همین حال، کارگران هراتی هم که روزها می‌شود کار پیدا نکرده اند، از ناداری و گرسنه‌گی خانواده‌های شان سخن زدند. ولی محمد به طلوع‎نیوز گفت: « زمستان می‌رسد، این مردم هیچ چیز ندارد، نه مواد خوراکی و نه مواد سوخت.»

عالمان دین می‌گویند که کمک به نیازمندان سنت پیامبر بزرگ اسلام است. به گفته آنان، در اوضاع دشوار کشور که بیشتر شهروندان شب‌ها گرسنه می‌خوابند، نیاز است تا مردم با پیروی از سنت رسول الله، با نیازمندان همکاری کنند.

ازسویی دیگر، عالمان دین و شهروندان کشور در کابل با برگزاری مراسم ختم قرآن کریم از دوازده‌هم ربیع الاول، روز میلاد پیامبر اسلام بزرگداشت کردند.

شرکت کننده‌گان در این مراسم، شهروندان کشور را به صلح و همبستگی فراخواندند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره