Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت‌ مردم از بهای بلند تکت پرواز و عادی نشدن پروازهای خارجی

مسوولان در اداره هوانوردی ملکی  افغانستان می‌گویند که هرچند تمام امکانات برای پروازهای خارجی در کشور فراهم است، اما به علت مسایل سیاسی این پروازها تا هنوز به شکل عادی برنگشته اند.

مسوولان اداره هوانوردی ملکی می‌گویند با شرکت‌های که بهای تکت‌های شان را افزایش داده اند، برخورد قانونی کرده‌اند، اما می‌افزایند که تا کنون پروازها به حالت عادی برنگشته اند.

غلام جیلانی وفا، معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی، گفت: «ما پروازهای مشخص جدولی و اسکیچولی طبق تقسیم اوقاتی که سابق داشتیم به میدان هوای کابل از خارج  به داخل نداریم، فقط پروازهای بخش داخلی ما به چهار ولایت کشور به مزارشریف، هرات، قندهار ادامه دارد از کابل.»

درهمین حال، شماری از شهروندان کشور که می‌خواهند به بیرون از کشور بروند از اداره هوانوردی خواهان عادی سازی پروازها  و نیز کاهش بهای تکت‌ها هستند.

شماری از کسانی که قصد رفتن به بیرون از کشور را دارند، از بهای بلند تکت شکایت دارند.

میرویس، دریافت کننده تکت گفت: «خواهش ما اینست که همین پروازها را به حالت عادی برگردانه، چون از ما یک همین کام ایر است بس، دگه پرواز نیست.  مثلا مانند ایران و پاکستان طیاره‌های زیادی نداریم، شرکت‌های مسافربری زیادی نداریم، یک کام ایر است همان را به حالت عادی برگرداند.»

نورخان، دریافت کننده تکت گفت: «یک بر سه قمیت‌ها بلند رفته است و ارزان هم نشده است. من این پیسه را قرض گرفتم.»

در همین حال، شماری از تکت فروشی‌ها که نسبت به گذشته بازار گرم‌تر دارند، علت بلند رفتن بهای تکت‌ها را نبود پروازهای بیشتر به خارج ازکشور و نیز بلند رفتن تقاضا می‌دانند.

محمد رسول، مسوول شرکت جمیل منگل، گفت: «پروازها باید نورمال شود بخاطری که مسافران بسیار به جنجال هستند. فقط ما یک چند پرواز داریم که کافی نیست بخاطری که یکی قیمت‌ها بالا است یکی دور استند.»

برخی از آگاهان اقتصادی هم ازسر گیری پروازها را در کشور مهم می‌دانند و می‌گویند که این پروازها سبب بهبود اوضاع اقتصادی کشور می‌شود.

عبدالنصیر رشیتا، آگاه اقتصادی گفت: «در کل ترانسپورت هوایی و زمینی منحیث شاهرک اقتصاد یک کشور می‌تواند نقش بازی کند و پروازها از افغانستان باعث رونق اقتصادی بابت پرداخت تکس و مالیه و در کل کارگوها می‌تواند باعث صادرات و واردات از افغانستان و برعکس آن شود.»

پس از روی کار آمدن حکومت تازه در افغانستان، تمامی پروازهای شرکت‌های هوایی به شمول خطوط هوایی آریانا و کام ایر به افغانستان متوقف شده بودند و درهفته‌های اخیر تنها چند پرواز از سوی خطوط هوایی بین المللی پاکستان و شرکت هوایی ماهان ایران انجام شد و در حال حاضر خطوط هوایی آریانا هم از سرگیری پروازهایش به دبی سخن زده است.

شکایت‌ مردم از بهای بلند تکت پرواز و عادی نشدن پروازهای خارجی

با گذشت نزدیک به سه ماه، هنوز هم برخی از پروازهای خارجی عادی نشده اند و کسانی که قصد سفر به بیرون را دارند، همچنان با مشکلات روبرو استند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان در اداره هوانوردی ملکی  افغانستان می‌گویند که هرچند تمام امکانات برای پروازهای خارجی در کشور فراهم است، اما به علت مسایل سیاسی این پروازها تا هنوز به شکل عادی برنگشته اند.

مسوولان اداره هوانوردی ملکی می‌گویند با شرکت‌های که بهای تکت‌های شان را افزایش داده اند، برخورد قانونی کرده‌اند، اما می‌افزایند که تا کنون پروازها به حالت عادی برنگشته اند.

غلام جیلانی وفا، معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی، گفت: «ما پروازهای مشخص جدولی و اسکیچولی طبق تقسیم اوقاتی که سابق داشتیم به میدان هوای کابل از خارج  به داخل نداریم، فقط پروازهای بخش داخلی ما به چهار ولایت کشور به مزارشریف، هرات، قندهار ادامه دارد از کابل.»

درهمین حال، شماری از شهروندان کشور که می‌خواهند به بیرون از کشور بروند از اداره هوانوردی خواهان عادی سازی پروازها  و نیز کاهش بهای تکت‌ها هستند.

شماری از کسانی که قصد رفتن به بیرون از کشور را دارند، از بهای بلند تکت شکایت دارند.

میرویس، دریافت کننده تکت گفت: «خواهش ما اینست که همین پروازها را به حالت عادی برگردانه، چون از ما یک همین کام ایر است بس، دگه پرواز نیست.  مثلا مانند ایران و پاکستان طیاره‌های زیادی نداریم، شرکت‌های مسافربری زیادی نداریم، یک کام ایر است همان را به حالت عادی برگرداند.»

نورخان، دریافت کننده تکت گفت: «یک بر سه قمیت‌ها بلند رفته است و ارزان هم نشده است. من این پیسه را قرض گرفتم.»

در همین حال، شماری از تکت فروشی‌ها که نسبت به گذشته بازار گرم‌تر دارند، علت بلند رفتن بهای تکت‌ها را نبود پروازهای بیشتر به خارج ازکشور و نیز بلند رفتن تقاضا می‌دانند.

محمد رسول، مسوول شرکت جمیل منگل، گفت: «پروازها باید نورمال شود بخاطری که مسافران بسیار به جنجال هستند. فقط ما یک چند پرواز داریم که کافی نیست بخاطری که یکی قیمت‌ها بالا است یکی دور استند.»

برخی از آگاهان اقتصادی هم ازسر گیری پروازها را در کشور مهم می‌دانند و می‌گویند که این پروازها سبب بهبود اوضاع اقتصادی کشور می‌شود.

عبدالنصیر رشیتا، آگاه اقتصادی گفت: «در کل ترانسپورت هوایی و زمینی منحیث شاهرک اقتصاد یک کشور می‌تواند نقش بازی کند و پروازها از افغانستان باعث رونق اقتصادی بابت پرداخت تکس و مالیه و در کل کارگوها می‌تواند باعث صادرات و واردات از افغانستان و برعکس آن شود.»

پس از روی کار آمدن حکومت تازه در افغانستان، تمامی پروازهای شرکت‌های هوایی به شمول خطوط هوایی آریانا و کام ایر به افغانستان متوقف شده بودند و درهفته‌های اخیر تنها چند پرواز از سوی خطوط هوایی بین المللی پاکستان و شرکت هوایی ماهان ایران انجام شد و در حال حاضر خطوط هوایی آریانا هم از سرگیری پروازهایش به دبی سخن زده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره