Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پرایس: امریکا در تلاش تزریق نقدینگی به اقتصاد افغانستان است

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا می‌گوید که در حال حاضر افغانستان با وضعیت بدی اقتصادی روبرو است.

پرایس روز گذشته به خبرنگاران گفت که ایالات متحده کمک‌های بشردوستانه‌اش را به افغانستان ادامه می‌دهد. به گفته او، امریکا در امر فراهم سازی کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان نقش «رهبر جهان» را بازی می‌کند.

او گفت: «زمانی که بحث از کمک‌های بشردوستانه به میان می‌آید، ایالات متحده رهبر جهان در ارایه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان است. ما از ماه آگست سال روان، ۲۰۸ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده‌ایم، و در جریان سال جاری نزدیک به ۴۷۵ میلیون دالر را فراهم کرده‌ایم.»

پرایس همچنان می‌افزاید که امریکا تلاش دارد تا در همکاری با سازمان ملل پول نقد به اقتصاد افغانستان تزریق کند تا از مشکلات مالی و اقتصادی در این کشور بکاهد. به گفته او، صدور چندین مجوز از سوی وزارت خزانه‌داری برای انتقال پول و کمک‌های بشردوستانه بخشی از این تلاش‌ها است.

پرایس گفت: «ما با نهادهای گونه‌گون سازمان ملل متحد از جمله برنامه توسعه‌یی این سازمان کار می‌کنیم تا راه‌های سازنده‌یی را دریابیم تا بتوانیم نه تنها کمک‌های بشردوستانه، بلکه نقدینگی را نیز به اقتصاد افغانستان تزریق کنیم.»

پرایس نیز گفته است که تعهد امریکا به افغان‌های که با ایالات متحده در جریان ماموریت بیست ساله در افغانستان همکاری کرده و افغان‌های که در معرض خطر قرار دارند پابرجاست.

به گفته او، تعهد ایالات در زمینه تخلیه و کمک به این دسته از افغان‌ها تاریخ انقضا ندارد. او گفت: «قسمی که می‌دانید تلاش‌های ما برای جابجایی نه تنها شهروندان امریکایی و ساکنان دایمی و قانونی، بلکه افغان‌های که در معرض خطر هستند نیز ادامه دارد. زمانی که ماموریت نظامی در پایان ماه آگست به پایان رسید، ما به وضوح اعلام کردیم که تعهد ما به این دسته افغان‌ها پایدار خواهد بود.»

این اظهارات پرایس در حالی ابراز می‌شوند که امروز صدها تن در کابل در واکنش به منجمد ماندن ذخایر ارزی افغانستان تظاهرات کردند.

تظاهرات کننده‌گان از امریکا می‌خواهند که پول افغانستان را آزاد سازد.

پرایس: امریکا در تلاش تزریق نقدینگی به اقتصاد افغانستان است

این اظهارات پرایس در حالی ابراز می‌شوند که امروز صدها تن در کابل در واکنش به منجمد ماندن ذخایر ارزی افغانستان تظاهرات کردند.

Thumbnail

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا می‌گوید که در حال حاضر افغانستان با وضعیت بدی اقتصادی روبرو است.

پرایس روز گذشته به خبرنگاران گفت که ایالات متحده کمک‌های بشردوستانه‌اش را به افغانستان ادامه می‌دهد. به گفته او، امریکا در امر فراهم سازی کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان نقش «رهبر جهان» را بازی می‌کند.

او گفت: «زمانی که بحث از کمک‌های بشردوستانه به میان می‌آید، ایالات متحده رهبر جهان در ارایه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان است. ما از ماه آگست سال روان، ۲۰۸ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده‌ایم، و در جریان سال جاری نزدیک به ۴۷۵ میلیون دالر را فراهم کرده‌ایم.»

پرایس همچنان می‌افزاید که امریکا تلاش دارد تا در همکاری با سازمان ملل پول نقد به اقتصاد افغانستان تزریق کند تا از مشکلات مالی و اقتصادی در این کشور بکاهد. به گفته او، صدور چندین مجوز از سوی وزارت خزانه‌داری برای انتقال پول و کمک‌های بشردوستانه بخشی از این تلاش‌ها است.

پرایس گفت: «ما با نهادهای گونه‌گون سازمان ملل متحد از جمله برنامه توسعه‌یی این سازمان کار می‌کنیم تا راه‌های سازنده‌یی را دریابیم تا بتوانیم نه تنها کمک‌های بشردوستانه، بلکه نقدینگی را نیز به اقتصاد افغانستان تزریق کنیم.»

پرایس نیز گفته است که تعهد امریکا به افغان‌های که با ایالات متحده در جریان ماموریت بیست ساله در افغانستان همکاری کرده و افغان‌های که در معرض خطر قرار دارند پابرجاست.

به گفته او، تعهد ایالات در زمینه تخلیه و کمک به این دسته از افغان‌ها تاریخ انقضا ندارد. او گفت: «قسمی که می‌دانید تلاش‌های ما برای جابجایی نه تنها شهروندان امریکایی و ساکنان دایمی و قانونی، بلکه افغان‌های که در معرض خطر هستند نیز ادامه دارد. زمانی که ماموریت نظامی در پایان ماه آگست به پایان رسید، ما به وضوح اعلام کردیم که تعهد ما به این دسته افغان‌ها پایدار خواهد بود.»

این اظهارات پرایس در حالی ابراز می‌شوند که امروز صدها تن در کابل در واکنش به منجمد ماندن ذخایر ارزی افغانستان تظاهرات کردند.

تظاهرات کننده‌گان از امریکا می‌خواهند که پول افغانستان را آزاد سازد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره