Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعتراض کارمندان دادگاه عالی در واکنش به پرداخت نشدن تنخواه شان

شماری از کارمندان دادگاه‌عالی در یک گردهمایی اعتراضی در شهر کابل می‌گویند که بیش از چهارماه می‌شود که تنخواه دریافت نکرده اند و با چالش‌های فراوان اقتصادی روبرو استند.

شماری از معترضان که در این گردهمایی اشتراک داشتند می‌گویند که برخی دیوان‌های دادگاه عالی نیز لغو شده و در حدود ۹۰۰ کارمند آن بیکار شده اند.

نجم‌الدین، کارمند دادگاه‌عالی گفت: «چهار ماه می‌شود که معاش‌های ما را حواله نکرده است. زمستان آمد و هوا سرد است.»

عبدالله شمس، کارمند دادگاه عالی گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که حقوق ماهوار ما را پرداخت کند.»

نورزاد رحیمی پدر هشت فرزند است. او که در دادگاه عالی حکومت پیشین صفا کار بود می‌گوید چهارماه تنخواه دریافت نکرده و پول تداوی پسر بیمارش را ندارد.

نورزاد رحیمی، کارمند گفت: «برای پسرم که مریض بود سه نسخه دوا را به قرض خریدم. خواهش ما از مارت اسلامی این است که همراه ما کمک کند.»

این در حالیست که پیش از این شماری از کارمندان وزارت شهرداری و اداره امور نیز از پرداخت نشدن تنخواه شان شکایت داشتند، اما وزارت مالیه می‌گوید که تنخواه ماه‌های اسد، سنبله و میزان کارمندان دولتی را پرداخت کرده است.

اعتراض کارمندان دادگاه عالی در واکنش به پرداخت نشدن تنخواه شان

این در حالیست که وزارت مالیه می‌گوید که تنخواه ماه‌های اسد، سنبله و میزان کارمندان دولتی را پرداخت کرده است.

Thumbnail

شماری از کارمندان دادگاه‌عالی در یک گردهمایی اعتراضی در شهر کابل می‌گویند که بیش از چهارماه می‌شود که تنخواه دریافت نکرده اند و با چالش‌های فراوان اقتصادی روبرو استند.

شماری از معترضان که در این گردهمایی اشتراک داشتند می‌گویند که برخی دیوان‌های دادگاه عالی نیز لغو شده و در حدود ۹۰۰ کارمند آن بیکار شده اند.

نجم‌الدین، کارمند دادگاه‌عالی گفت: «چهار ماه می‌شود که معاش‌های ما را حواله نکرده است. زمستان آمد و هوا سرد است.»

عبدالله شمس، کارمند دادگاه عالی گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که حقوق ماهوار ما را پرداخت کند.»

نورزاد رحیمی پدر هشت فرزند است. او که در دادگاه عالی حکومت پیشین صفا کار بود می‌گوید چهارماه تنخواه دریافت نکرده و پول تداوی پسر بیمارش را ندارد.

نورزاد رحیمی، کارمند گفت: «برای پسرم که مریض بود سه نسخه دوا را به قرض خریدم. خواهش ما از مارت اسلامی این است که همراه ما کمک کند.»

این در حالیست که پیش از این شماری از کارمندان وزارت شهرداری و اداره امور نیز از پرداخت نشدن تنخواه شان شکایت داشتند، اما وزارت مالیه می‌گوید که تنخواه ماه‌های اسد، سنبله و میزان کارمندان دولتی را پرداخت کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره