Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اقدام ریاست کار و امور اجتماعی برای نجات کودکان کارگر در هرات

مسوولان ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات می‌گویند که با همکاری برخی از نهاد های جهانی روند گردآوری کودگان کارگر را در این ولایت آغاز کرده‌اند.

این برنامه قرار است یک هزار و ۶۰۰ کودک کارگر را پس از گردآوری برای فراگیری آموزش‌ فن و حرفه و رفتن به مکتب آماده سازد. گفته شده است که مرحله نخست این برنامه ۵۵۰ گودک را زیر پوشش قرار می‌دهد.

بیش از یک هزار کودک دیگر در مرحله دوم شامل این برنامه حمایتی خواهند شد.

احمد ثابت، سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی هرات گفت: «برنامه جهانی غذا یا (دبلیو اف پی) در هر ماه به هر طفل ۷۹ دالر کمک می‌کند که دیگر به روی سرک نیایند.»

این کودکان از صبح تا شام برای پیدا کردن یک لقمه نان به خانواده‌های شان در جاده‌های شهر هرات مصروف رنگ کردن کفش و یا هم گردآوری زباله استند. آنان می‌گویند از اینکه از سردی و گرمی در جاده‌ها نجات پیدا می‌کنند، خوشحال استند.

محمد داوود، کودک کارگر به طلوع‌نیوز گفت: «خوشحال استیم که دولت امروز آمده و ما را به درس میبرد، ما خوش استیم که درس بخوانیم و از این کار دور شویم.»

برخی از این کودکان که قرار است شامل مکتب شوند، اعضای خانواده‌های شان به جای آنان وارد دوره‌های آموزش‌های فن و حرفه می‌شوند. برای پشتیبانی از کودکان کارگر، مقدار پول نقد نیز ماهانه در اختیار خانواده‌های کودکان قرار داده می‌شود.

محمد آصف فولاد، نماینده موسسه هلپ جرمنی در هرات، گفت: «به تعداد ۱۶۰۰ طفل و یا خانواده آنان شامل پروسه شش ماهه فن و حرفه می‌شود که بعد از تکمیل این برنامه، قرار است ابزار کاری برای آنان داده شود تا بتوانند مستقلانه کار کنند.»

شمار دقیق کودکان کارگر در شهر هرات مشخص نیست، اما در سال‌های پسین با آمدن هزاران خانواده آواره از ولایت های گونه‌گون به هرات، هزاران کودک این خانواده ها برای کار و یا هم تکدی وارد جاده های شهر هرات شده اند. این کودکان از رفتن به مکتب محروم استند و از صبح تا شام در جاده ها سرگردان استند.

اقدام ریاست کار و امور اجتماعی برای نجات کودکان کارگر در هرات

محمد داوود، کودک کارگر به طلوع‌نیوز گفت: «خوشحال استیم که دولت امروز آمده و ما را به درس میبرد، ما خوش استیم که درس بخوانیم و از این کار دور شویم.»

Thumbnail

مسوولان ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات می‌گویند که با همکاری برخی از نهاد های جهانی روند گردآوری کودگان کارگر را در این ولایت آغاز کرده‌اند.

این برنامه قرار است یک هزار و ۶۰۰ کودک کارگر را پس از گردآوری برای فراگیری آموزش‌ فن و حرفه و رفتن به مکتب آماده سازد. گفته شده است که مرحله نخست این برنامه ۵۵۰ گودک را زیر پوشش قرار می‌دهد.

بیش از یک هزار کودک دیگر در مرحله دوم شامل این برنامه حمایتی خواهند شد.

احمد ثابت، سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی هرات گفت: «برنامه جهانی غذا یا (دبلیو اف پی) در هر ماه به هر طفل ۷۹ دالر کمک می‌کند که دیگر به روی سرک نیایند.»

این کودکان از صبح تا شام برای پیدا کردن یک لقمه نان به خانواده‌های شان در جاده‌های شهر هرات مصروف رنگ کردن کفش و یا هم گردآوری زباله استند. آنان می‌گویند از اینکه از سردی و گرمی در جاده‌ها نجات پیدا می‌کنند، خوشحال استند.

محمد داوود، کودک کارگر به طلوع‌نیوز گفت: «خوشحال استیم که دولت امروز آمده و ما را به درس میبرد، ما خوش استیم که درس بخوانیم و از این کار دور شویم.»

برخی از این کودکان که قرار است شامل مکتب شوند، اعضای خانواده‌های شان به جای آنان وارد دوره‌های آموزش‌های فن و حرفه می‌شوند. برای پشتیبانی از کودکان کارگر، مقدار پول نقد نیز ماهانه در اختیار خانواده‌های کودکان قرار داده می‌شود.

محمد آصف فولاد، نماینده موسسه هلپ جرمنی در هرات، گفت: «به تعداد ۱۶۰۰ طفل و یا خانواده آنان شامل پروسه شش ماهه فن و حرفه می‌شود که بعد از تکمیل این برنامه، قرار است ابزار کاری برای آنان داده شود تا بتوانند مستقلانه کار کنند.»

شمار دقیق کودکان کارگر در شهر هرات مشخص نیست، اما در سال‌های پسین با آمدن هزاران خانواده آواره از ولایت های گونه‌گون به هرات، هزاران کودک این خانواده ها برای کار و یا هم تکدی وارد جاده های شهر هرات شده اند. این کودکان از رفتن به مکتب محروم استند و از صبح تا شام در جاده ها سرگردان استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره