Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ساخت دست مصنوعی متحرک از سوی یک دانش‌جو

یک دانشجوی رشته برق توانسته است که یک دست مصنوعی متحرک بسازد. محمد صابر صبور می‌گوید که این دست مصنوعی با جریان‌های عصبی فرد معلول در ارتباط می‌باشد و تقریبا شبیه دست حقیقی کار می‌کند.

محمد صابر صبور، مخترع این دست، گفت: «اگر همراه من حکومت و تجاران کمک کند و برای من زمینه این کار را مساعد بسازند، من این دست را به گونه‌یی می‌توانم بسازم که هر کاری را اجرا کرده بتواند، یعنی توانایی نوشتن و خوردن غذا را داشته باشد و کاملا به گونه دست اصلی و طبیعی کار کند. تا جایی که من فکر می‌کنم بخاطر ساختن چنین دست نیاز به بیست هزار افغانی است.»

محمد صابر باشنده اصلی ولایت میدان وردک است که تازه مکتب را به پایان رسانده و به دانشگاه غزنی در رشته برق راه یافته است.

او می‌گوید که این دست مصنوعی متحرک را در مدت یازده روز با هزینه ۵۰۰ افغانی ساخته است و قابلیت نصب با جریان‌های عصبی فرد معلول را دارد. 

محمد صابر افزود: «وقتی که من از دانشگاه روان بودم در موترسایکلم، یک فردی را دیدم که دست نداشت و بسیار به تکلیف بود، با دیدن آن شخص در فکر شدم که در افغانستان معیوب‌های زیادی وجود دارد بخاطر که افغانستان یک کشور جنگ‌ زده است و گفتم باید به این یک راه پیدا شود که برای شان دست جور شود، بنا در سی ثانیه در فکرم اختراع دست بوجود آمد.»

همزمان با این، مسوولان در وزارت صحت عامه کشور می‌گویند که از این چنین اختراعات در بخش صحت کشور پشتیبانی همه جانبه می‌کنند.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «در پلان‌های پیشرو که وزارت صحت افغانستان دارد، از تمام جوانان و کادرهای که در این بخش کار می‌کنند و نفع شان به بشریت خصوصا در موارد صحی است، بصورت کامل وزارت صحت افغانستان در کنار آنها است و با توان کامل از آنها ما حمایت می‌کنیم.»

صابر همچنان ادعا می‌کند که از سن هشت سالگی بدینسو تا کنون پنجاه اختراع در بخش‌های گونه‌گون داشته است.

ساخت دست مصنوعی متحرک از سوی یک دانش‌جو

صابر همچنان ادعا می‌کند که از سن هشت سالگی بدینسو تا کنون پنجاه اختراع در بخش‌های گونه‌گون داشته است.

تصویر بندانگشتی

یک دانشجوی رشته برق توانسته است که یک دست مصنوعی متحرک بسازد. محمد صابر صبور می‌گوید که این دست مصنوعی با جریان‌های عصبی فرد معلول در ارتباط می‌باشد و تقریبا شبیه دست حقیقی کار می‌کند.

محمد صابر صبور، مخترع این دست، گفت: «اگر همراه من حکومت و تجاران کمک کند و برای من زمینه این کار را مساعد بسازند، من این دست را به گونه‌یی می‌توانم بسازم که هر کاری را اجرا کرده بتواند، یعنی توانایی نوشتن و خوردن غذا را داشته باشد و کاملا به گونه دست اصلی و طبیعی کار کند. تا جایی که من فکر می‌کنم بخاطر ساختن چنین دست نیاز به بیست هزار افغانی است.»

محمد صابر باشنده اصلی ولایت میدان وردک است که تازه مکتب را به پایان رسانده و به دانشگاه غزنی در رشته برق راه یافته است.

او می‌گوید که این دست مصنوعی متحرک را در مدت یازده روز با هزینه ۵۰۰ افغانی ساخته است و قابلیت نصب با جریان‌های عصبی فرد معلول را دارد. 

محمد صابر افزود: «وقتی که من از دانشگاه روان بودم در موترسایکلم، یک فردی را دیدم که دست نداشت و بسیار به تکلیف بود، با دیدن آن شخص در فکر شدم که در افغانستان معیوب‌های زیادی وجود دارد بخاطر که افغانستان یک کشور جنگ‌ زده است و گفتم باید به این یک راه پیدا شود که برای شان دست جور شود، بنا در سی ثانیه در فکرم اختراع دست بوجود آمد.»

همزمان با این، مسوولان در وزارت صحت عامه کشور می‌گویند که از این چنین اختراعات در بخش صحت کشور پشتیبانی همه جانبه می‌کنند.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «در پلان‌های پیشرو که وزارت صحت افغانستان دارد، از تمام جوانان و کادرهای که در این بخش کار می‌کنند و نفع شان به بشریت خصوصا در موارد صحی است، بصورت کامل وزارت صحت افغانستان در کنار آنها است و با توان کامل از آنها ما حمایت می‌کنیم.»

صابر همچنان ادعا می‌کند که از سن هشت سالگی بدینسو تا کنون پنجاه اختراع در بخش‌های گونه‌گون داشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره