Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت داخله از یونیفورم پولیس رونمایی کرد

وزارت داخله امروز (چهارشنبه) از یونیفورم تازه نیروهای پولیس رونمایی کرد. معین وزارت داخله می‌گوید که توزیع یونیفورم برای نیروهای پولیس به هدف تامین بهتر امنیت و جلوگیری از سوء استفاده از نام نیروهای امنیتی صورت می‌گیرد.

یونیفورم تازه در گام نخست تنها در کابل و قندهار توزیع خواهد شد، سپس روند توزیع در ولایت‌های دیگر نیز آغاز می‌شود.

مولوی نورجلال جلالی، معین وزارت داخله، گفت: «این یونیفورم را که شما می‌بینید، به افسران و نیروهای امنیتی استند و ویژه این نیروها است و فایده اش این است که داشتن این یونیفورم جلوگیری از اخلالگرها می‌کند و جلو اخلالگرها گرفته می‌شود.»

مولوی زین الله عابر، رییس دفتر وزیر داخله، گفته است: «موضوع یونیفورم برای امنیت یک موضوع بسیار مهم است و مسایل بسیاری مربوط به یونیفورم می‌شود و مردم بیشتر شان در نبود یونیفورم نمی‌دانند که این افراد امنیتی استند یا افراد استند که امنیت شهروندان را از بین می‌برند.»

مقام‌های وزارت داخله می‌افزایند که یونیفورم اکنون برای بیش از ۲۰ هزار نیروهای این وزارت آماده شده است.

حامد، یک نیروی امنیتی، گفت: «امروز ما بسیار خوشحال هستم که دوباره این یونیفورم را بر تن کردم و با این یونیفورم در خدمت مردم باشم و همیشه خدمتگار مردم باشم و انتظار داریم که مردم هم با پوشیدن این یونیفورم از ما استقبال خوب کنند.»

شماری از آگاهان نظامی هم داشتن یونیفورم را هویت نظامی می‌دانند و می‌افزایند که نباید از آن سوء استفاده شود.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «هر اندازه قوای مسلح با یونیفورم ملبس شود، خوب است و جلوگیری شود که سرباز ها و افسران بدون یونیفورم خارج از قطعه شان بروند و یا وظایف وعملیات‌های شان را بدون یونیفورم انجام بدهند.»

به گفته وزارت داخله، هزینه تهیه یونیفورم نیروهای تازه در مقایسه با پولیس حکومت پیشین هفتاد و درصد کاهش داشته است.

پیش از این، شهروندان کشور همواره از مشخص نبودن یونیفورم نیروهای امارت اسلامی انتقاد کرده اند.

وزارت داخله از یونیفورم پولیس رونمایی کرد

به گفته وزارت داخله، هزینه تهیه یونیفورم نیروهای تازه در مقایسه با پولیس حکومت پیشین هفتاد و درصد کاهش داشته است.

تصویر بندانگشتی

وزارت داخله امروز (چهارشنبه) از یونیفورم تازه نیروهای پولیس رونمایی کرد. معین وزارت داخله می‌گوید که توزیع یونیفورم برای نیروهای پولیس به هدف تامین بهتر امنیت و جلوگیری از سوء استفاده از نام نیروهای امنیتی صورت می‌گیرد.

یونیفورم تازه در گام نخست تنها در کابل و قندهار توزیع خواهد شد، سپس روند توزیع در ولایت‌های دیگر نیز آغاز می‌شود.

مولوی نورجلال جلالی، معین وزارت داخله، گفت: «این یونیفورم را که شما می‌بینید، به افسران و نیروهای امنیتی استند و ویژه این نیروها است و فایده اش این است که داشتن این یونیفورم جلوگیری از اخلالگرها می‌کند و جلو اخلالگرها گرفته می‌شود.»

مولوی زین الله عابر، رییس دفتر وزیر داخله، گفته است: «موضوع یونیفورم برای امنیت یک موضوع بسیار مهم است و مسایل بسیاری مربوط به یونیفورم می‌شود و مردم بیشتر شان در نبود یونیفورم نمی‌دانند که این افراد امنیتی استند یا افراد استند که امنیت شهروندان را از بین می‌برند.»

مقام‌های وزارت داخله می‌افزایند که یونیفورم اکنون برای بیش از ۲۰ هزار نیروهای این وزارت آماده شده است.

حامد، یک نیروی امنیتی، گفت: «امروز ما بسیار خوشحال هستم که دوباره این یونیفورم را بر تن کردم و با این یونیفورم در خدمت مردم باشم و همیشه خدمتگار مردم باشم و انتظار داریم که مردم هم با پوشیدن این یونیفورم از ما استقبال خوب کنند.»

شماری از آگاهان نظامی هم داشتن یونیفورم را هویت نظامی می‌دانند و می‌افزایند که نباید از آن سوء استفاده شود.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «هر اندازه قوای مسلح با یونیفورم ملبس شود، خوب است و جلوگیری شود که سرباز ها و افسران بدون یونیفورم خارج از قطعه شان بروند و یا وظایف وعملیات‌های شان را بدون یونیفورم انجام بدهند.»

به گفته وزارت داخله، هزینه تهیه یونیفورم نیروهای تازه در مقایسه با پولیس حکومت پیشین هفتاد و درصد کاهش داشته است.

پیش از این، شهروندان کشور همواره از مشخص نبودن یونیفورم نیروهای امارت اسلامی انتقاد کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره