Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست بازگشایی مکتب‌های دختران در برنامه‌ی شعرخوانی

برخی از بانوان شاعر و نویسنده با برگزاری برنامه‌ی شعرخوانی در کابل، خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران در کشور شده‌اند.

آنان که از ولایت‌ها به پایتخت گردهم آمده‌اند، می‌گویند که جلوگیری از رفتن دختران به مکتب‌ها، سرپیچی از احکام اسلامی و قوانین حقوق بشری است.

بانوان شاعر و نویسنده از امارت اسلامی می‌خواهند تا بی‌درنگ دروازه مکتب‌های دختران را بگشایند.

برگزار کنندگان این برنامه همچنان می‌گویند که با راه‌اندازی این برنامه می‌خواهند تا به دخترانی که از رفتن به مکتب باز مانده‌اند، انگیزه بدهند. آنان با خوانش قطعنامه‌ی به این باور اند که بسته ماندن مکتب‌های دختران هیچ توجیه دینی ندارد.

اوگی، یکی از برگزارکنندگان، می‌گوید: «گناه ما چه است؟ مسایل زیادی در کشور است که ناحل باقی مانده، با سختی‌های زیادی مثل بیکاری، ناداری و مهاجرت‌ها روبه‌رو استیم، این مسایل به جای باقی مانده و برای شان اولویت داده نمی‌شود اما بر حقوق زنان از جمله تعلیم شان محدودیت اعمال می‌گردد.»

در همین حال، شرکت کنندگان این برنامه نیز خواهان از میان برداشتن محدودیت‌ها بر زنان و بازگشایی مکتب‌های دختران استند.

زرمینه، دانش‌آموز، گفت: «ما می‌خواهیم پیام ما را به کمک شعر به گوش کسانی که زندگی ما را محدود کرده، حضور ما را در جامعه محدود کرده، برسانیم و ما می‌خواهیم که فعالیت‌های مدنی ما را ادامه بدهیم و به حق انسانی ما برسیم.»

صفیه، دانش‌آموز، گفت: «محدودیت‌های که امارت اسلامی بالای ما گذاشته، لطفن این محدودیت‌ها را بردارد. دروازه مکتب‌ها را باز و زمینه کار را برای ما فراهم کنند.»

این در حالی‌ست که ۲۹۲ روز از بسته ماندن مکتب‌های دختران از صنف ششم تا صنف دوازدهم می‌گذرد. این کار واکنش‌های بسیاری در درون و بیرون کشور به همراه داشت، اما هنوز هم مشخص نیست که سرنوشت زنان و دختران چه خواهد شد.

خواست بازگشایی مکتب‌های دختران در برنامه‌ی شعرخوانی

آنان با خوانش قطعنامه‌ی به این باور اند که بسته ماندن مکتب‌های دختران هیچ توجیه دینی ندارد.

تصویر بندانگشتی

برخی از بانوان شاعر و نویسنده با برگزاری برنامه‌ی شعرخوانی در کابل، خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران در کشور شده‌اند.

آنان که از ولایت‌ها به پایتخت گردهم آمده‌اند، می‌گویند که جلوگیری از رفتن دختران به مکتب‌ها، سرپیچی از احکام اسلامی و قوانین حقوق بشری است.

بانوان شاعر و نویسنده از امارت اسلامی می‌خواهند تا بی‌درنگ دروازه مکتب‌های دختران را بگشایند.

برگزار کنندگان این برنامه همچنان می‌گویند که با راه‌اندازی این برنامه می‌خواهند تا به دخترانی که از رفتن به مکتب باز مانده‌اند، انگیزه بدهند. آنان با خوانش قطعنامه‌ی به این باور اند که بسته ماندن مکتب‌های دختران هیچ توجیه دینی ندارد.

اوگی، یکی از برگزارکنندگان، می‌گوید: «گناه ما چه است؟ مسایل زیادی در کشور است که ناحل باقی مانده، با سختی‌های زیادی مثل بیکاری، ناداری و مهاجرت‌ها روبه‌رو استیم، این مسایل به جای باقی مانده و برای شان اولویت داده نمی‌شود اما بر حقوق زنان از جمله تعلیم شان محدودیت اعمال می‌گردد.»

در همین حال، شرکت کنندگان این برنامه نیز خواهان از میان برداشتن محدودیت‌ها بر زنان و بازگشایی مکتب‌های دختران استند.

زرمینه، دانش‌آموز، گفت: «ما می‌خواهیم پیام ما را به کمک شعر به گوش کسانی که زندگی ما را محدود کرده، حضور ما را در جامعه محدود کرده، برسانیم و ما می‌خواهیم که فعالیت‌های مدنی ما را ادامه بدهیم و به حق انسانی ما برسیم.»

صفیه، دانش‌آموز، گفت: «محدودیت‌های که امارت اسلامی بالای ما گذاشته، لطفن این محدودیت‌ها را بردارد. دروازه مکتب‌ها را باز و زمینه کار را برای ما فراهم کنند.»

این در حالی‌ست که ۲۹۲ روز از بسته ماندن مکتب‌های دختران از صنف ششم تا صنف دوازدهم می‌گذرد. این کار واکنش‌های بسیاری در درون و بیرون کشور به همراه داشت، اما هنوز هم مشخص نیست که سرنوشت زنان و دختران چه خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره