Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی سناتوران امریکایی از نقض حقوق بشر در افغانستان

گروهی از سناتوران امریکایی در نامه‌یی به دبیرکل سازمان ملل متحد از رویدادهای نقض حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.

سناتوران (باب منندز، جیم ریچ، جین شاهین و جانی ارنست)در این نامه می‌گویند که مقام‌های امارت اسلامی از معافیت سفرهای خارجی برای ایجاد روابط دیپلوماتیک با جهان استفاده سوء می‌کنند.

در نامه سناتوران امریکایی آمده است: «ما نباید تماشاگر باشیم که طالبان به دنبال حذف حقوق زنان و دختران افغان استند. در این لحظه، سازمان ملل متحد فرصت این را دارد تا کارهای معناداری انجام بدهد؛ کارهایی که پیام روشن به جهان بفرستد و کشورهای عضو سازمان ملل متحد از حقوق بشری افغان‌ها،‌ به ویژه زنان و دختران دفاع خواهند کرد.»

این در حالی‌ست که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد محدودیت سفر رهبران طالبان را بار دیگر بررسی کند. این سناتوران می‌گویند که رهبران طالبان از این معافیت استفاده سوء می‌کنند و برای ایجاد روابط دیپلوماتیک به چین و روسیه سفر کرده اند.

سناتوران امریکایی از سازمان ملل متحد خواسته اند که کرسی افغانستان را به امارت اسلامی ندهد.

جاوید سنگدل، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «رهبران حاکم در افغانستان باید یک مکانیزم را آماده کند تا نزد جهانیان زیر سوال نروند و برای حل این مشکل باید تمرکز بالای یک مذاکره سیاسی داشته باشند.»

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه، می‌گوید: «نیاز است تا مشکلات افغانستان در یک راه مشخص در داخل افغانستان حل شود و نباید این چالش‌ها فرصت را به جامعه جهانی دهد که افغانستان را نقد کنند.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که جهان نباید در مسایل داخلی افغانستان دخالت کند.

سید جواد سجادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «رفتار طالبان در دید جهانیان و سازمان ملل است و در باره پاسخگو قرار دادن آنان این سازمان‌ها باید اقدام عملی را روی دست گیرند.»

پیش از این نیز نهادهای گونه‌گون جهانی از اوضاع بد حقوق بشری در افغانستان نگرانی کرده اند.

نگرانی سناتوران امریکایی از نقض حقوق بشر در افغانستان

سناتوران امریکایی از سازمان ملل متحد خواسته اند که کرسی افغانستان را به امارت اسلامی ندهد.

تصویر بندانگشتی

گروهی از سناتوران امریکایی در نامه‌یی به دبیرکل سازمان ملل متحد از رویدادهای نقض حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.

سناتوران (باب منندز، جیم ریچ، جین شاهین و جانی ارنست)در این نامه می‌گویند که مقام‌های امارت اسلامی از معافیت سفرهای خارجی برای ایجاد روابط دیپلوماتیک با جهان استفاده سوء می‌کنند.

در نامه سناتوران امریکایی آمده است: «ما نباید تماشاگر باشیم که طالبان به دنبال حذف حقوق زنان و دختران افغان استند. در این لحظه، سازمان ملل متحد فرصت این را دارد تا کارهای معناداری انجام بدهد؛ کارهایی که پیام روشن به جهان بفرستد و کشورهای عضو سازمان ملل متحد از حقوق بشری افغان‌ها،‌ به ویژه زنان و دختران دفاع خواهند کرد.»

این در حالی‌ست که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد محدودیت سفر رهبران طالبان را بار دیگر بررسی کند. این سناتوران می‌گویند که رهبران طالبان از این معافیت استفاده سوء می‌کنند و برای ایجاد روابط دیپلوماتیک به چین و روسیه سفر کرده اند.

سناتوران امریکایی از سازمان ملل متحد خواسته اند که کرسی افغانستان را به امارت اسلامی ندهد.

جاوید سنگدل، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «رهبران حاکم در افغانستان باید یک مکانیزم را آماده کند تا نزد جهانیان زیر سوال نروند و برای حل این مشکل باید تمرکز بالای یک مذاکره سیاسی داشته باشند.»

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه، می‌گوید: «نیاز است تا مشکلات افغانستان در یک راه مشخص در داخل افغانستان حل شود و نباید این چالش‌ها فرصت را به جامعه جهانی دهد که افغانستان را نقد کنند.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که جهان نباید در مسایل داخلی افغانستان دخالت کند.

سید جواد سجادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «رفتار طالبان در دید جهانیان و سازمان ملل است و در باره پاسخگو قرار دادن آنان این سازمان‌ها باید اقدام عملی را روی دست گیرند.»

پیش از این نیز نهادهای گونه‌گون جهانی از اوضاع بد حقوق بشری در افغانستان نگرانی کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره