Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد پایتخت نشینان از غیر فعال شدن شبکه های مخابراتی

شماری از پایتخت نشینان از غیر فعال شدن شبکه های مخابراتی در بخش های از شهر کابل انتقاد می کنند.

آنان می افزایند که از دو روز بدینسو در بخش های از کابل به خدمات انترنتی و تلفنی شبکه های مخابراتی دسترسی ندارند و نمی توانند با خانواده و بسته گان شان ارتباط تلفنی برقرار نمایند و نیز در انجام کارهای روز مره با مشکلات فراوانی رو به رو شده اند.

یک باشنده پایتخت، گفت:«از وقت که مه همرای شما صحبت می‌کنم از یک ساعت پیش از این که سیمکارت‌ها قطع است بسیار به مشکل کلان رو به رو استیم؛ خودم هم اینجه منتظر استم یک ساعت شده که سیمکارت‌ها قطع است تماس گرفته نمی‌توانم که مشکل مه حل کنم.»

باشنده دیگر پایتخت، می گوید:«دو روز می‌شود که سیمکارت‌های ما قطع است. تمامی روابط اجتماعی ما که از طریق انترنت و فیسبوک داریم کاملاً با مشکل مواجه شده؛ بیخی همه‌گی حیران استند که چرا علت چه است.»

و اما مسوولان اداره اترا می گویند که این کار برای تامین امنیت باشنده گان کابل انجام شده است.

علی شباب، مسوول مطبوعات اداره اترا، گفت:«امروز که برابر است با دهم محرم‌الحرام این روز در کنار کشورهای دیگر اسلامی درکشور ما نیز از سوی برادران اهل تشیع ما تجلیل می‌شود؛ برای تامین امنیت خوب این مراسم وزارت مخابرات و اداره اترا به تمامی شبکه‌های مخابراتی هدایت داده اند که خدمات مخابراتی را توقف نمایند.»

این تصمیم در حالی گرفته شده است که شهر کابل در سه روز اخیر گواه سه انفجار بوده است.

روز جمعه انفجاری در منطقه سرکاریز رخ داد، روز شنبه انفجاری در منطقه پل سوخته رخ داد و روز یکشنبه هم انفجاری در جاده آسمایی کابل رخ داد.

انتقاد پایتخت نشینان از غیر فعال شدن شبکه های مخابراتی

و اما مسوولان اداره اترا می گویند که این کار برای تامین امنیت باشنده گان کابل انجام شده است.

Thumbnail

شماری از پایتخت نشینان از غیر فعال شدن شبکه های مخابراتی در بخش های از شهر کابل انتقاد می کنند.

آنان می افزایند که از دو روز بدینسو در بخش های از کابل به خدمات انترنتی و تلفنی شبکه های مخابراتی دسترسی ندارند و نمی توانند با خانواده و بسته گان شان ارتباط تلفنی برقرار نمایند و نیز در انجام کارهای روز مره با مشکلات فراوانی رو به رو شده اند.

یک باشنده پایتخت، گفت:«از وقت که مه همرای شما صحبت می‌کنم از یک ساعت پیش از این که سیمکارت‌ها قطع است بسیار به مشکل کلان رو به رو استیم؛ خودم هم اینجه منتظر استم یک ساعت شده که سیمکارت‌ها قطع است تماس گرفته نمی‌توانم که مشکل مه حل کنم.»

باشنده دیگر پایتخت، می گوید:«دو روز می‌شود که سیمکارت‌های ما قطع است. تمامی روابط اجتماعی ما که از طریق انترنت و فیسبوک داریم کاملاً با مشکل مواجه شده؛ بیخی همه‌گی حیران استند که چرا علت چه است.»

و اما مسوولان اداره اترا می گویند که این کار برای تامین امنیت باشنده گان کابل انجام شده است.

علی شباب، مسوول مطبوعات اداره اترا، گفت:«امروز که برابر است با دهم محرم‌الحرام این روز در کنار کشورهای دیگر اسلامی درکشور ما نیز از سوی برادران اهل تشیع ما تجلیل می‌شود؛ برای تامین امنیت خوب این مراسم وزارت مخابرات و اداره اترا به تمامی شبکه‌های مخابراتی هدایت داده اند که خدمات مخابراتی را توقف نمایند.»

این تصمیم در حالی گرفته شده است که شهر کابل در سه روز اخیر گواه سه انفجار بوده است.

روز جمعه انفجاری در منطقه سرکاریز رخ داد، روز شنبه انفجاری در منطقه پل سوخته رخ داد و روز یکشنبه هم انفجاری در جاده آسمایی کابل رخ داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره