Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

زخمی شدن ۴ تن در انفجار حوزه سیزده‌ امنیتی کابل

مسوولان در حوزه سیزده‌ امنیتی کابل می‌گویند که دست‌کم چهار تن به شمول دو نیروی امنیتی در انفجار امروز (شنبه) زخم برداشته اند.

این رویداد روز شنبه در نزدیکی مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در دشت برچی از مربوطات حوزه سیزده‌هم امنیتی کابل رخ داده است. گفته شده است که مواد انفجاری در یک موترسایکل جاسازی شده بود.

عبدالرحمان نافع، آمر حوزه سیزده‌هم امنیتی کابل می‌گوید که سه تن در پیوند به این رویداد بازداشت شده اند و بررسی‌های بیشتر نیز آغاز شده است.

عبدالرحمان نافع گفت: «این انفجار پیش دفتر تذکره رخ داده، جایی که زنان و کودکان می‌آیند، نظامی کسی نبود. در موترسایکل چسپکی جاسازی شده بود که انفجار کرد. چهار نفر در این انفجار زخمی شده اند.»

محمد حلیم رافع، سخنگوی اداره ملی احصاییه و معلومات، گفت: «با تاسف که امروز در سایت تذکره الکترونیکی در دشت برچی یک انفجار شده است که ماین در یک موترسایکل جاسازی شده بود. یک محافظ سایت و دو متقاضی تذکره به گونه سطحی زخم برداشته اند و به کارمندان تذکره الکترونیکی آسیب نرسیده است.»

همزمان با این، شماری از پایتخت‌نشینان از افزایش رویدادهای انفجاری در کابل انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند که امنیت کابل به خصوص امنیت حوزه سیزده‌هم باید تامین شود.

نورآغا، باشنده محل، گفت: «از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که امنیت همین سایت تذکره ره بگیرند، این در محل مردم است. از حوزه سیزده خواهش می‌کنیم که توجه کنند.»

تا کنون هیچ گروهی مسوولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.

این در حالی‌ست که کابل در هفته‌های گذشته گواه چندین رویداد انفجاری بود که مسوولیت بیشتر این رویدادها را گروه داعش پذیرفته است.

زخمی شدن ۴ تن در انفجار حوزه سیزده‌ امنیتی کابل

این در حالی‌ست که کابل در هفته‌های گذشته گواه چندین رویداد انفجاری بود که مسوولیت بیشتر این رویدادها را گروه داعش پذیرفته است.

Thumbnail

مسوولان در حوزه سیزده‌ امنیتی کابل می‌گویند که دست‌کم چهار تن به شمول دو نیروی امنیتی در انفجار امروز (شنبه) زخم برداشته اند.

این رویداد روز شنبه در نزدیکی مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در دشت برچی از مربوطات حوزه سیزده‌هم امنیتی کابل رخ داده است. گفته شده است که مواد انفجاری در یک موترسایکل جاسازی شده بود.

عبدالرحمان نافع، آمر حوزه سیزده‌هم امنیتی کابل می‌گوید که سه تن در پیوند به این رویداد بازداشت شده اند و بررسی‌های بیشتر نیز آغاز شده است.

عبدالرحمان نافع گفت: «این انفجار پیش دفتر تذکره رخ داده، جایی که زنان و کودکان می‌آیند، نظامی کسی نبود. در موترسایکل چسپکی جاسازی شده بود که انفجار کرد. چهار نفر در این انفجار زخمی شده اند.»

محمد حلیم رافع، سخنگوی اداره ملی احصاییه و معلومات، گفت: «با تاسف که امروز در سایت تذکره الکترونیکی در دشت برچی یک انفجار شده است که ماین در یک موترسایکل جاسازی شده بود. یک محافظ سایت و دو متقاضی تذکره به گونه سطحی زخم برداشته اند و به کارمندان تذکره الکترونیکی آسیب نرسیده است.»

همزمان با این، شماری از پایتخت‌نشینان از افزایش رویدادهای انفجاری در کابل انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند که امنیت کابل به خصوص امنیت حوزه سیزده‌هم باید تامین شود.

نورآغا، باشنده محل، گفت: «از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که امنیت همین سایت تذکره ره بگیرند، این در محل مردم است. از حوزه سیزده خواهش می‌کنیم که توجه کنند.»

تا کنون هیچ گروهی مسوولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.

این در حالی‌ست که کابل در هفته‌های گذشته گواه چندین رویداد انفجاری بود که مسوولیت بیشتر این رویدادها را گروه داعش پذیرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره