Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجیب‌ الرحمان انصاری کی بود؟

مجیب‌ الرحمان انصاری، خطیب مسجد جامع "گازرگاه" شهر هرات، از عالمان دینی کشور بود که با سخنان تند و انتقادی‌اش در میان مردم شهرت زیادی داشت.

آقای انصاری افزون بر هرات، در ولایت‌های دیگر کشور نیز طرفداران و مخالفان‌اش را داشت و از مخالفان نظام جمهوریت بود.

مجیب‌ الرحمان انصاری از حامیان امارت اسلامی چندی پیش در نشست عالمان دین در تالار لویه جرگه سخنان تندی را در برابر مخالفان نظام کنونی مطرح کرد و آن سخنانش با واکنش‌های رو‌به‌رو شد.

مجیب الرحمان انصاری، گفت: «اگر کسی در مقابل این نظام کوچکترین حرکتی می‌کند، علماء نشسته هستند مه از همه سنن و علمن خوردتر هستم. باید مجموع علماء سرتاسری افغانستان به این نتیجه او این فتوا همه صدا بلند کند کسی که در مقابل حکومت اسلامی ما قد عالم میکند باید سر زده بشود او از بین برود.»

آقای انصاری در سال ۱۳۶۲ در گازرگاه ولایت هرات چشم به جهان گشود و آموزش‌های دینی‌اش را در دارالعلوم انصار به پایان رسانیده بود.

مجیب‌ الرحمان انصاری در سال ۱۳۹۱پس از جلوگیری کنسرت یک آواز خوان در هرات در میان مردم بیشتر شناخته شد. او مسوو ل یک رادیو به نام انصار در ولایت هرات نیز بود.

هرچند سخنان مجیب‌ الرحمان انصاری از شبکه‌های اجتماعی در سراسر کشور پخش می‌شد، اما چندین رادیو و تلویزیون محلی هرات نیز  پخش سخنان او را بر عهده داشت.

او در چند سال گذشته خطیب مسجد جامع "گازرگاه" ولایت هرات و مدرسه انصار علی دارالعلوم بود.

آقای انصاری امروز پیش از نماز جمعه در یک حمله انتحاری در مسجد گازرگاه هرات کشته شد.

تا کنون گروهی مسوولیت این حمله نپذیرفته است.

مجیب‌ الرحمان انصاری کی بود؟

آقای انصاری در سال ۱۳۶۲ در گازرگاه ولایت هرات چشم به جهان گشود و آموزش‌های دینی‌اش را در دارالعلوم انصار به پایان رسانیده بود.

تصویر بندانگشتی

مجیب‌ الرحمان انصاری، خطیب مسجد جامع "گازرگاه" شهر هرات، از عالمان دینی کشور بود که با سخنان تند و انتقادی‌اش در میان مردم شهرت زیادی داشت.

آقای انصاری افزون بر هرات، در ولایت‌های دیگر کشور نیز طرفداران و مخالفان‌اش را داشت و از مخالفان نظام جمهوریت بود.

مجیب‌ الرحمان انصاری از حامیان امارت اسلامی چندی پیش در نشست عالمان دین در تالار لویه جرگه سخنان تندی را در برابر مخالفان نظام کنونی مطرح کرد و آن سخنانش با واکنش‌های رو‌به‌رو شد.

مجیب الرحمان انصاری، گفت: «اگر کسی در مقابل این نظام کوچکترین حرکتی می‌کند، علماء نشسته هستند مه از همه سنن و علمن خوردتر هستم. باید مجموع علماء سرتاسری افغانستان به این نتیجه او این فتوا همه صدا بلند کند کسی که در مقابل حکومت اسلامی ما قد عالم میکند باید سر زده بشود او از بین برود.»

آقای انصاری در سال ۱۳۶۲ در گازرگاه ولایت هرات چشم به جهان گشود و آموزش‌های دینی‌اش را در دارالعلوم انصار به پایان رسانیده بود.

مجیب‌ الرحمان انصاری در سال ۱۳۹۱پس از جلوگیری کنسرت یک آواز خوان در هرات در میان مردم بیشتر شناخته شد. او مسوو ل یک رادیو به نام انصار در ولایت هرات نیز بود.

هرچند سخنان مجیب‌ الرحمان انصاری از شبکه‌های اجتماعی در سراسر کشور پخش می‌شد، اما چندین رادیو و تلویزیون محلی هرات نیز  پخش سخنان او را بر عهده داشت.

او در چند سال گذشته خطیب مسجد جامع "گازرگاه" ولایت هرات و مدرسه انصار علی دارالعلوم بود.

آقای انصاری امروز پیش از نماز جمعه در یک حمله انتحاری در مسجد گازرگاه هرات کشته شد.

تا کنون گروهی مسوولیت این حمله نپذیرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره