Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زیان‌های مالی آتش‌سوزی در مکروریان چهار کابل

در آتش‌سوزی در بازار لیلامی فروشی مکروریان چهار در کابل، بیش از ۸۰ دکان در آتش سوخته‌اند.

دکانداران این بازار می‌گویند که این رویداد بامداد روز یک‌شنبه رخ داد و تلفاتی به همراه نداشته است؛ اما به گفته آنان در این رویداد به ارزش میلیون‌ها افغانی به دکانداران زیان رسیده‌است.    

یک زیانمند گفت: «اینجا کدام چوکی‌دار گفت که کدام لین شارتی کرد است باز به اطفاییه هم او وقت خبر داده است که بسیار ناوقت شده بوده، ناوقت خبر شده بودند و وقتی می‌رسند آتش را خاموش می‌کنند و مردم دیگر را از ضرر نجات می‌دهند.»

یک دکاندار دیگر، گفت: «شاگردم در دکان خواب بوده است گفت وقتی آتش چیزی کم چهار بجه در پشت هتل ما رسید تنها یک بالون گاز را گرفته و برآمده بود دگه چیزی را دست زده نتوانسته است کلگی سوخته است.»

شماری از دکان‌داران از حکومت سرپرست خواهان جبران خساره و تحقیق در باره چگونگی این رویداد استند.

یک زیانمند در این باره گفت: «از مارکیت قرض دار استیم ده لک، پنج لک و چهار لک، هر رقم مردم قرض دار است. این قرض را از کجا کنیم ما پرداخت کنیم ما از دولت خواهش می‌کنیم که بررسی کند و هیات بیاید پرسان شود که کی در داده است این را چه رقم شده و چه رقم حساب است؟»

از سویی هم، مسوولان امنیتی کابل می‌گویند که تا اکنون علت این آتش‌سوزی روشن نشده است.

عتیق الله سهاک، معاون ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفاییه، گفت: «کلینیک عمر را نجات داده ایم اکثریت دکان‌ها رهنمای معاملات را نجات دادیم در سمت شمال همین ساحه انجمن زنان را، او را نجات دادیم در سمت غربش که شما می‌بینید بلاک‌ها و یک تعداد دکان‌ها را نجات داده ایم.»

محمد جان، مسوول استخبارات حوزه نه امنیتی کابل، گفت: «تحقیقات جریان دارد و بررسی می‌شود و تیم بررسی در اینجا آمده است و از آنها معلومات گرفته می‌شود و در تحقیقات آنها روشن خواهد شد که این اتش سوزی چگونه رخ داده است.»

دکانداران می‌گویند که در این آتش‌سوزی میلیون‌ها افغانی زیان دیده اند. ساخت غیر معیاری دکان‌ها در این بخش از علت‌های اصلی گسترش آتش به تمامی دکان‌های این بازار گفته شده است.

زیان‌های مالی آتش‌سوزی در مکروریان چهار کابل

شماری از دکان‌داران از حکومت سرپرست خواهان جبران خساره و تحقیق در باره چگونگی این رویداد استند.

تصویر بندانگشتی

در آتش‌سوزی در بازار لیلامی فروشی مکروریان چهار در کابل، بیش از ۸۰ دکان در آتش سوخته‌اند.

دکانداران این بازار می‌گویند که این رویداد بامداد روز یک‌شنبه رخ داد و تلفاتی به همراه نداشته است؛ اما به گفته آنان در این رویداد به ارزش میلیون‌ها افغانی به دکانداران زیان رسیده‌است.    

یک زیانمند گفت: «اینجا کدام چوکی‌دار گفت که کدام لین شارتی کرد است باز به اطفاییه هم او وقت خبر داده است که بسیار ناوقت شده بوده، ناوقت خبر شده بودند و وقتی می‌رسند آتش را خاموش می‌کنند و مردم دیگر را از ضرر نجات می‌دهند.»

یک دکاندار دیگر، گفت: «شاگردم در دکان خواب بوده است گفت وقتی آتش چیزی کم چهار بجه در پشت هتل ما رسید تنها یک بالون گاز را گرفته و برآمده بود دگه چیزی را دست زده نتوانسته است کلگی سوخته است.»

شماری از دکان‌داران از حکومت سرپرست خواهان جبران خساره و تحقیق در باره چگونگی این رویداد استند.

یک زیانمند در این باره گفت: «از مارکیت قرض دار استیم ده لک، پنج لک و چهار لک، هر رقم مردم قرض دار است. این قرض را از کجا کنیم ما پرداخت کنیم ما از دولت خواهش می‌کنیم که بررسی کند و هیات بیاید پرسان شود که کی در داده است این را چه رقم شده و چه رقم حساب است؟»

از سویی هم، مسوولان امنیتی کابل می‌گویند که تا اکنون علت این آتش‌سوزی روشن نشده است.

عتیق الله سهاک، معاون ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفاییه، گفت: «کلینیک عمر را نجات داده ایم اکثریت دکان‌ها رهنمای معاملات را نجات دادیم در سمت شمال همین ساحه انجمن زنان را، او را نجات دادیم در سمت غربش که شما می‌بینید بلاک‌ها و یک تعداد دکان‌ها را نجات داده ایم.»

محمد جان، مسوول استخبارات حوزه نه امنیتی کابل، گفت: «تحقیقات جریان دارد و بررسی می‌شود و تیم بررسی در اینجا آمده است و از آنها معلومات گرفته می‌شود و در تحقیقات آنها روشن خواهد شد که این اتش سوزی چگونه رخ داده است.»

دکانداران می‌گویند که در این آتش‌سوزی میلیون‌ها افغانی زیان دیده اند. ساخت غیر معیاری دکان‌ها در این بخش از علت‌های اصلی گسترش آتش به تمامی دکان‌های این بازار گفته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره