Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت کشاورزان از کاهش حاصلات پنبه در بلخ

شماری از کشاورزان در بلخ شکایت دارند که امسال حاصلات پنبه در این ولایت به علت‌های خشک‌سالی و آفت‌های طبیعی کاهش پیدا کرده‌است.

کشاورزان می‌گویند که اگر حکومت سرپرست در زمینه رشد حاصلات کشاورزی به آنان کمک نکند، درنهایت به کشت کوکنار رو خواهند آورد.

محمدالله، کشاورز در بلخ، گفت: «هر سال می‌کرد ۵ بخار پخته یا ۴ بخار پخته امسال حتا ۸ سیر پخته نمی‌کند.»

شاه محمد، یک کشاورز دیگر، می‌گوید: «به ما اگر کمک شد خوب اگر نشد ما مجبور رفته تریاک بی‌کاریم دیگر هیچ کمک نیست ما چیزی ندارم یک سیر پوندانه را ما می‌خریم به یک‌ونیم هزار یک‌ونیم هزار از کجا کنیم.»  

از سوی هم، شماری کشاورزان از این که در کشت پنبه متضرر شده‌اند شکایت می‌کنند. 

میرحمزه، کشاورز، گفت: «در یک جریب ما ۳۰ هزار ۲۰ هزار مصرف کردیم. کود اش تیل اش و مصرف قلبه هم برش کردیم و اما دوباره پول مصرف شده خودش را نمی‌کشد ده هزار افغانی بدست نمی‌آید.»  

خدای نور، کشاورز دیگر، می‌گوید: «در کشت امسال دو لک مصرف کردیم سر مال داران که بفروشم ۱۰ هزار نمی‌خرد.»

در همین حال، شماری از آگاهان، کم‌بود آب و نبود پشتیبانی حکومت از کشاورزان را از علت‌های کاهش حاصلات پنبه در بلخ می‌دانند.

محمد حسین، آگاه امور کشاورزی، گفت:‌ «غیر امراض‌های حشره و غیر حشره شپشک‌های نباتی است که وقتی رشد و نمو گیاه هرزه باشد باز چی می‌شود نبات پخته را حمله ور می‌شود.»

شمس الدین خالد، رییس زراعت بلخ، در این باره گفت: «به اصطلاح عامیانه مردم تفات زده و تفات زدگی گل اش ریخته و سبب دیگرش کم بود آب هم است همین دو علت شد.»  

بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت بلخ، سالانه بیش از ۲۵ هزار هکتار زمین در این ولایت پنبه کشت می‌شود؛ اما امسال این مقدار به دلیل آفت‌های طبیعی به گونه‌ی چشمگیری کاهش یافته است.

شکایت کشاورزان از کاهش حاصلات پنبه در بلخ

بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت بلخ، سالانه بیش از ۲۵ هزار هکتار زمین در این ولایت پنبه کشت می‌شود؛ اما امسال این مقدار به دلیل آفت‌های طبیعی به گونه‌ی چشمگیری کاهش یافته است.

تصویر بندانگشتی

شماری از کشاورزان در بلخ شکایت دارند که امسال حاصلات پنبه در این ولایت به علت‌های خشک‌سالی و آفت‌های طبیعی کاهش پیدا کرده‌است.

کشاورزان می‌گویند که اگر حکومت سرپرست در زمینه رشد حاصلات کشاورزی به آنان کمک نکند، درنهایت به کشت کوکنار رو خواهند آورد.

محمدالله، کشاورز در بلخ، گفت: «هر سال می‌کرد ۵ بخار پخته یا ۴ بخار پخته امسال حتا ۸ سیر پخته نمی‌کند.»

شاه محمد، یک کشاورز دیگر، می‌گوید: «به ما اگر کمک شد خوب اگر نشد ما مجبور رفته تریاک بی‌کاریم دیگر هیچ کمک نیست ما چیزی ندارم یک سیر پوندانه را ما می‌خریم به یک‌ونیم هزار یک‌ونیم هزار از کجا کنیم.»  

از سوی هم، شماری کشاورزان از این که در کشت پنبه متضرر شده‌اند شکایت می‌کنند. 

میرحمزه، کشاورز، گفت: «در یک جریب ما ۳۰ هزار ۲۰ هزار مصرف کردیم. کود اش تیل اش و مصرف قلبه هم برش کردیم و اما دوباره پول مصرف شده خودش را نمی‌کشد ده هزار افغانی بدست نمی‌آید.»  

خدای نور، کشاورز دیگر، می‌گوید: «در کشت امسال دو لک مصرف کردیم سر مال داران که بفروشم ۱۰ هزار نمی‌خرد.»

در همین حال، شماری از آگاهان، کم‌بود آب و نبود پشتیبانی حکومت از کشاورزان را از علت‌های کاهش حاصلات پنبه در بلخ می‌دانند.

محمد حسین، آگاه امور کشاورزی، گفت:‌ «غیر امراض‌های حشره و غیر حشره شپشک‌های نباتی است که وقتی رشد و نمو گیاه هرزه باشد باز چی می‌شود نبات پخته را حمله ور می‌شود.»

شمس الدین خالد، رییس زراعت بلخ، در این باره گفت: «به اصطلاح عامیانه مردم تفات زده و تفات زدگی گل اش ریخته و سبب دیگرش کم بود آب هم است همین دو علت شد.»  

بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت بلخ، سالانه بیش از ۲۵ هزار هکتار زمین در این ولایت پنبه کشت می‌شود؛ اما امسال این مقدار به دلیل آفت‌های طبیعی به گونه‌ی چشمگیری کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره