Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی برای دختران دانش‌آموز از سوی رادیوها

شماری از شبکه‌های رادیویی برای دانش‌آموزان دختر که از آموزش محروم مانده‌اند به گونه‌ی حضوری و مجازی زمینه آموزش را در هشت ولایت کشور به شمول کابل فراهم کرده است.

مسوولان این رادیوها می‌گویند که هدف از راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی فراهم سازی زمینه آموزش برای دختران دانش‌آموز است.

رادیو بیگم روزانه شش ساعت به دو زبان فارسی و پشتو مضمون‌های درسی مکتب را از صنف هفتم تا دوازدهم به دخترانی که از آموزش محروم مانده‌اند به گونه حضوری و یا مجازی آموزش می‌دهد.

در حال حاضر، بیش از ده دانش‌آموز دختر به گونه حضوری در این رادیو آموزش می‌بینند.

صبا چمن، مسوول رادیو بیگم گفت: «هدف ما این بود تا بتوانیم یک بدیلی به درس‌های مکتب... که فعلا بسته است ارایه بکنیم تا دختران بتوانند از این فرصت استفاده کنند و درس‌ها را از خانه بتوانند یاد بگیرند.»

رادیو آرمان نیز از جمله این رادیوها است که برنامه آموزشی یک ساعته‌ تحت نام "مکتب خانگی" را راه اندازی کرده است.

شماری از آموزگاران که در این رادیو سرگرم آموزش استند، می‌گویند که در هر شرایطی برای دانش‌آموزان زمینه آموزش را فراهم خواهند ساخت.

عقیل، آموزگار گفت: «ما تلاش کردیم که یک برنامه‌یی را ایجاد بکنیم، یک فضای را ایجاد بکنیم تا این دانش‌آموزان از درس فاصله نداشته باشند.»

علی رضا، آموزگار گفت: «جوانان واقعا آینده کشور ما استند، ستون کشور ما را شاگرد تشکیل می‌دهد و همین جوانان است که آینده ما را می‌سازد.»

از سویی هم، شماری از دانش‌آموزانی که از طریق این برنامه‌ها آموزش می‌بینند، برگزاری چنین برنامه‌ها را می‌ستایند و می‌گویند که از هر راه ممکن به آموزش‌های شان ادامه خواهند داد.

سنبل، دانش‌آموز گفت: «ما امید خود را دوباره بالا بردیم و همچنان کارهای زیادی را پس از سر هدف قرار دادیم که ما انجام بدهیم و به هدف خود برسیم.»

فرشته، دانش‌آموز گفت: «اگر ما درس می‌خوانیم برای آینده همین کشور درس می‌خوانیم و همین کشور ما پیشرفت می‌کند.»

در همین حال، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در سخنانی در مرکز مطالعات راهبردی ایالات متحده امریکا می‌گوید که بیشتر مردم افغانستان به ویژه شماری زیادی از مقام‌های امارت اسلامی خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران استند.

توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان گفت: «شما به نظرسنجی طلوع‌نیوز ببینید. بیشتر از نود درصد مردم کشور، خواهان رفتن دختران به مکتب‌های شان شده‌اند. این تصمیم از سوی یک بخش کوچک جمعیت کشور گرفته شده است. حتی در میان خود طالبان، یک بخش بزرگ شان علاقه‌مند استند که دختران شان آموزش ببینند.»

پیش از این صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد تخمین زده است که محرومیت دختران از آموزش در ۱۲ماه گذشته، ۵۰۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان زیان رسانده است.

راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی برای دختران دانش‌آموز از سوی رادیوها

رادیو بیگم روزانه شش ساعت به دو زبان فارسی و پشتو مضمون‌های درسی مکتب را از صنف هفتم تا دوازدهم به دخترانی که از آموزش محروم مانده‌اند به گونه حضوری و یا مجازی آموزش می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

شماری از شبکه‌های رادیویی برای دانش‌آموزان دختر که از آموزش محروم مانده‌اند به گونه‌ی حضوری و مجازی زمینه آموزش را در هشت ولایت کشور به شمول کابل فراهم کرده است.

مسوولان این رادیوها می‌گویند که هدف از راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی فراهم سازی زمینه آموزش برای دختران دانش‌آموز است.

رادیو بیگم روزانه شش ساعت به دو زبان فارسی و پشتو مضمون‌های درسی مکتب را از صنف هفتم تا دوازدهم به دخترانی که از آموزش محروم مانده‌اند به گونه حضوری و یا مجازی آموزش می‌دهد.

در حال حاضر، بیش از ده دانش‌آموز دختر به گونه حضوری در این رادیو آموزش می‌بینند.

صبا چمن، مسوول رادیو بیگم گفت: «هدف ما این بود تا بتوانیم یک بدیلی به درس‌های مکتب... که فعلا بسته است ارایه بکنیم تا دختران بتوانند از این فرصت استفاده کنند و درس‌ها را از خانه بتوانند یاد بگیرند.»

رادیو آرمان نیز از جمله این رادیوها است که برنامه آموزشی یک ساعته‌ تحت نام "مکتب خانگی" را راه اندازی کرده است.

شماری از آموزگاران که در این رادیو سرگرم آموزش استند، می‌گویند که در هر شرایطی برای دانش‌آموزان زمینه آموزش را فراهم خواهند ساخت.

عقیل، آموزگار گفت: «ما تلاش کردیم که یک برنامه‌یی را ایجاد بکنیم، یک فضای را ایجاد بکنیم تا این دانش‌آموزان از درس فاصله نداشته باشند.»

علی رضا، آموزگار گفت: «جوانان واقعا آینده کشور ما استند، ستون کشور ما را شاگرد تشکیل می‌دهد و همین جوانان است که آینده ما را می‌سازد.»

از سویی هم، شماری از دانش‌آموزانی که از طریق این برنامه‌ها آموزش می‌بینند، برگزاری چنین برنامه‌ها را می‌ستایند و می‌گویند که از هر راه ممکن به آموزش‌های شان ادامه خواهند داد.

سنبل، دانش‌آموز گفت: «ما امید خود را دوباره بالا بردیم و همچنان کارهای زیادی را پس از سر هدف قرار دادیم که ما انجام بدهیم و به هدف خود برسیم.»

فرشته، دانش‌آموز گفت: «اگر ما درس می‌خوانیم برای آینده همین کشور درس می‌خوانیم و همین کشور ما پیشرفت می‌کند.»

در همین حال، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در سخنانی در مرکز مطالعات راهبردی ایالات متحده امریکا می‌گوید که بیشتر مردم افغانستان به ویژه شماری زیادی از مقام‌های امارت اسلامی خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران استند.

توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان گفت: «شما به نظرسنجی طلوع‌نیوز ببینید. بیشتر از نود درصد مردم کشور، خواهان رفتن دختران به مکتب‌های شان شده‌اند. این تصمیم از سوی یک بخش کوچک جمعیت کشور گرفته شده است. حتی در میان خود طالبان، یک بخش بزرگ شان علاقه‌مند استند که دختران شان آموزش ببینند.»

پیش از این صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد تخمین زده است که محرومیت دختران از آموزش در ۱۲ماه گذشته، ۵۰۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان زیان رسانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره