Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه واکنش‌ها به حمله انتحاری بر مرکز آموزشی کاج

وزارت خارجه ازبیکستان، سفارت روسیه در کابل، نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و شماری دیگر از نهادها و چهره‌ها حمله انتحاری در مرکز آموزشی کاج را نکوهش کرده‌اند.

وزارت خارجه ازبیکستان در یک خبرنامه گفته است: «وزارت امور خارجه ازبیکستان، این اقدام خشونت‌آمیز را به گونه شدید محکوم می‌کند از امارت اسلامی می‌خواهیم همه اقدامات را از بهر شناسایی سازمان‌دهندگان و عاملان این حمله بدبینانه و غیرانسانی انجام دهند.»

وزارت خارجه امارت اسلامی نیز روز گذشته گفته است که انفجار روز جمعه از سوی دشمنان مردم افغانستان انجام شده‌است.

حافظ ضیا تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «امارت اسلامی بر تقسیم بندی مذهبی قومی و سمتی شهروندان افغانستان باور ندارد و خود را مسوول جان تمام افغان‌ها می‌داند.»

شماری از خانواده‌هایی که دختران شان را در این حمله از دست داده‌اند، از امارت اسلامی می‌خواهند که امنیت دانش‌آموزان را تامین کنند.

صبرینا که خواهر هفده ساله‌اش (شبنم) را در این حمله از دست داده‌است، از آرزوهای او می‌گوید: «در صنف همه شاگرد ها مصروف درس بودند که یک صدای بلند را شنیدیم همه‌گی خود را به زیر چوکی‌ها پنهان کردیم مه از ترس صعف کرده بودم.»

شیرمحمد بختیاری، پدر شبنم، به طلوع‌نیوز گفت: «این دختران بخاطر آینده وطن، پیشرفت کشور درس می‌خوانند باید امنیت شان تامین شود.»

هدیه بختیاری، مادر شبنم، می‌گوید: «دخترم آرزو داشت داکتر شود و مرا درمان کند حال با تمام آرزوهایش به زیر خاک خفته است.»

گواهان رویداد آمار جان باخته‌گان و زخمیان این حمله را بیشتر از آمارهایی می‌دانند که اعلام شده‌است.

یک گواه رویداد، گفت: «فرد انتحارکننده چهل نفر را با مرمی کشت این نزده نفر که میگن مرده دروغ است.»

دانش‌آموز آموزشگاه در کاج، گفت: «نمی‌فهمم چه آینده‌یی خواهد داشتیم آینده روشن نداریم.»

حمله انتحاری در مرکز آموزشی کاج بامداد روز جمعه رخ داد. دانش‌آموزان برای گذراندن آزمون ازمایشی کانکور گرد آمده بودند.

ادامه واکنش‌ها به حمله انتحاری بر مرکز آموزشی کاج

شماری از خانواده‌هایی که دختران شان را در این حمله از دست داده‌اند، از امارت اسلامی می‌خواهند که امنیت دانش‌آموزان را تامین کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه ازبیکستان، سفارت روسیه در کابل، نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و شماری دیگر از نهادها و چهره‌ها حمله انتحاری در مرکز آموزشی کاج را نکوهش کرده‌اند.

وزارت خارجه ازبیکستان در یک خبرنامه گفته است: «وزارت امور خارجه ازبیکستان، این اقدام خشونت‌آمیز را به گونه شدید محکوم می‌کند از امارت اسلامی می‌خواهیم همه اقدامات را از بهر شناسایی سازمان‌دهندگان و عاملان این حمله بدبینانه و غیرانسانی انجام دهند.»

وزارت خارجه امارت اسلامی نیز روز گذشته گفته است که انفجار روز جمعه از سوی دشمنان مردم افغانستان انجام شده‌است.

حافظ ضیا تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «امارت اسلامی بر تقسیم بندی مذهبی قومی و سمتی شهروندان افغانستان باور ندارد و خود را مسوول جان تمام افغان‌ها می‌داند.»

شماری از خانواده‌هایی که دختران شان را در این حمله از دست داده‌اند، از امارت اسلامی می‌خواهند که امنیت دانش‌آموزان را تامین کنند.

صبرینا که خواهر هفده ساله‌اش (شبنم) را در این حمله از دست داده‌است، از آرزوهای او می‌گوید: «در صنف همه شاگرد ها مصروف درس بودند که یک صدای بلند را شنیدیم همه‌گی خود را به زیر چوکی‌ها پنهان کردیم مه از ترس صعف کرده بودم.»

شیرمحمد بختیاری، پدر شبنم، به طلوع‌نیوز گفت: «این دختران بخاطر آینده وطن، پیشرفت کشور درس می‌خوانند باید امنیت شان تامین شود.»

هدیه بختیاری، مادر شبنم، می‌گوید: «دخترم آرزو داشت داکتر شود و مرا درمان کند حال با تمام آرزوهایش به زیر خاک خفته است.»

گواهان رویداد آمار جان باخته‌گان و زخمیان این حمله را بیشتر از آمارهایی می‌دانند که اعلام شده‌است.

یک گواه رویداد، گفت: «فرد انتحارکننده چهل نفر را با مرمی کشت این نزده نفر که میگن مرده دروغ است.»

دانش‌آموز آموزشگاه در کاج، گفت: «نمی‌فهمم چه آینده‌یی خواهد داشتیم آینده روشن نداریم.»

حمله انتحاری در مرکز آموزشی کاج بامداد روز جمعه رخ داد. دانش‌آموزان برای گذراندن آزمون ازمایشی کانکور گرد آمده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره