Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری مراسم یادبود از شهدای آموزشگاه "کاج" در کابل

نشستی برای یادبود از شهدای مرکز آموزشی کاج، امروز (جمعه) در دشت برچی برگزار شد.

شماری از آموزگاران در این نشست که به همکاری کتاب‌خانه پرتو برگزار شد، از تمامی دانش‌آموزان می‌خواهند که به آموزش شان ادامه دهند.

عبدالحسین، مسوول این کتاب‌خانه می‌گوید که هدف از برگزاری این نشست فراخوان برای برگشت دانش‌آموزان به درس‌های‌شان است.

عبدالحسین گفت: «امروز بخاطر یادبود از آن شهدا و همچنان فراخوانی دانش‌آموزان و بقیه شان به درس‌های‌شان بودند که در برابر همچون حملات دشمنان تسلیم نشوند.» 

اسلم موعودی، آموزگار، گفت: «در اندیشۀ اسلامی هم اساسی‌ترین رمز موفقیت هر ملت و هر مکتب و هر اندیشه و هر جریان دانایی است.»

با این حال، شماری از دانش‌آموزان مرکز آموزشی کاج می‌گویند که حمله به مرکزهای آموزشی مانع ادامه آموزش شان نخواهد شد.

این دانش‌آموزان از حکومت سرپرست می‌خواهند که امنیت مرکزهای آموزشی را تامین کنند.

سودابه، دانش‌آموز، گفت:دانش‌آموزان: «ما بازمانده‌های کاج حتماً درس خود را ادامه می‌دهیم و دوباره بر می‌خیزیم.» 

رضا، دانش‌آموز این مرکز، می‌گوید: «امارت اسلامی باید امنیت ما را بگیرد باید امنیت کورس‌ها را بگیرد امنیت مرکز آموزشی‌ها را بگیرد امنیت مکتب‌ها را بگیرد تا ما در آینده مصدر خدمت در جامعه خود باشیم.»

مرکز آموزشی کاج در ناحیه سیزدهم شهر کابل بامداد جمعه گذشته آماج  حمله انتحاری قرار گرفت. بربنیاد آمارهای وزارت امور داخله، ۲۵ تن در این حمله جان باختند و بیش از ۳۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

برگزاری مراسم یادبود از شهدای آموزشگاه "کاج" در کابل

شماری از آموزگاران در این نشست که به همکاری کتاب‌خانه پرتو برگزار شد، از تمامی دانش‌آموزان می‌خواهند که به آموزش شان ادامه دهند.

تصویر بندانگشتی

نشستی برای یادبود از شهدای مرکز آموزشی کاج، امروز (جمعه) در دشت برچی برگزار شد.

شماری از آموزگاران در این نشست که به همکاری کتاب‌خانه پرتو برگزار شد، از تمامی دانش‌آموزان می‌خواهند که به آموزش شان ادامه دهند.

عبدالحسین، مسوول این کتاب‌خانه می‌گوید که هدف از برگزاری این نشست فراخوان برای برگشت دانش‌آموزان به درس‌های‌شان است.

عبدالحسین گفت: «امروز بخاطر یادبود از آن شهدا و همچنان فراخوانی دانش‌آموزان و بقیه شان به درس‌های‌شان بودند که در برابر همچون حملات دشمنان تسلیم نشوند.» 

اسلم موعودی، آموزگار، گفت: «در اندیشۀ اسلامی هم اساسی‌ترین رمز موفقیت هر ملت و هر مکتب و هر اندیشه و هر جریان دانایی است.»

با این حال، شماری از دانش‌آموزان مرکز آموزشی کاج می‌گویند که حمله به مرکزهای آموزشی مانع ادامه آموزش شان نخواهد شد.

این دانش‌آموزان از حکومت سرپرست می‌خواهند که امنیت مرکزهای آموزشی را تامین کنند.

سودابه، دانش‌آموز، گفت:دانش‌آموزان: «ما بازمانده‌های کاج حتماً درس خود را ادامه می‌دهیم و دوباره بر می‌خیزیم.» 

رضا، دانش‌آموز این مرکز، می‌گوید: «امارت اسلامی باید امنیت ما را بگیرد باید امنیت کورس‌ها را بگیرد امنیت مرکز آموزشی‌ها را بگیرد امنیت مکتب‌ها را بگیرد تا ما در آینده مصدر خدمت در جامعه خود باشیم.»

مرکز آموزشی کاج در ناحیه سیزدهم شهر کابل بامداد جمعه گذشته آماج  حمله انتحاری قرار گرفت. بربنیاد آمارهای وزارت امور داخله، ۲۵ تن در این حمله جان باختند و بیش از ۳۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره