Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وست: بانک‌نوت‌های جدید افغانی وارد افغانستان خواهند شد

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، در یک نشست مجازی گفته است که بانک‌نوت‌های جدید افغانی وارد افغانستان خواهد شد.

آقای وست در این نشست که در باره‌ی ذخایر مسدود شده افغانستان برگزار شده بود، در پیوند به اینکه چه زمانی این بانک‌نوت‌ها وارد افغانستان می‌شوند جزییات ارائه نکرده است.

توماست وست گفته است: «دقیق گفته نمی‌توانم که چه زمانی این بانک‌نوت‌ها به افغانستان می‌رسند اما از این کار حمایت خواهیم کرد. در این باره نتایجی بدست آمده است.»

نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان در این نشست افزوده است که انتظار می‌رود نخستین نشست میان اعضای صندوق امانی افغانستان در ماه آینده برگزار شود.

اعضای این صندوق که شامل دو شهروند خارجی از کشورهای امریکا و سویس و دو تن از افغانستان استند، تصمیم‌های بزرگی را درباره سه اعشاریه پنج میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان خواهند گرفت.

به گفته‌ی آقای وست، در کنار این بورد، یک بورد دیگر متشکل از آگاهان و متخصصین باتجربه افغان نیز ایجاد خواهد شد.

نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در این نشست به موضوع مبارزه با هراس‌افگنی از سوی امارت اسلامی پرداخته و گفته است که حضور رهبر گروه القاعده در کابل "نقض آشکار" توافق‌نامه دوحه است.

وست: بانک‌نوت‌های جدید افغانی وارد افغانستان خواهند شد

نماینده ویژه امریکا برای افغانستان افزوده است که انتظار می‌رود نخستین نشست میان اعضای صندوق امانی افغانستان در ماه آینده برگزار شود.

Thumbnail

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، در یک نشست مجازی گفته است که بانک‌نوت‌های جدید افغانی وارد افغانستان خواهد شد.

آقای وست در این نشست که در باره‌ی ذخایر مسدود شده افغانستان برگزار شده بود، در پیوند به اینکه چه زمانی این بانک‌نوت‌ها وارد افغانستان می‌شوند جزییات ارائه نکرده است.

توماست وست گفته است: «دقیق گفته نمی‌توانم که چه زمانی این بانک‌نوت‌ها به افغانستان می‌رسند اما از این کار حمایت خواهیم کرد. در این باره نتایجی بدست آمده است.»

نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان در این نشست افزوده است که انتظار می‌رود نخستین نشست میان اعضای صندوق امانی افغانستان در ماه آینده برگزار شود.

اعضای این صندوق که شامل دو شهروند خارجی از کشورهای امریکا و سویس و دو تن از افغانستان استند، تصمیم‌های بزرگی را درباره سه اعشاریه پنج میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان خواهند گرفت.

به گفته‌ی آقای وست، در کنار این بورد، یک بورد دیگر متشکل از آگاهان و متخصصین باتجربه افغان نیز ایجاد خواهد شد.

نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در این نشست به موضوع مبارزه با هراس‌افگنی از سوی امارت اسلامی پرداخته و گفته است که حضور رهبر گروه القاعده در کابل "نقض آشکار" توافق‌نامه دوحه است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره