Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید رییس جمهور ترکیه بر تامین صلح و ثبات در افغانستان

رییس جمهور ترکیه بر همکاری‌های مشترک ترکیه و پاکستان برای تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید می‌ورزد.

رجب طیب اردوغان در نشستی در شهر استانبول این کشور که در آن شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان نیز حضور داشت، می‌افزاید که تامین صلح و ثبات در افغانستان تنها مسوولیت افغان‌ها نیست بل نیاز است تا کشورهای دیگر نیز در این زمینه همکاری کنند.

آقای اردوغان در این باره چنین می‌گوید: «تامین صلح و ثبات در افغانستان تنها مسوولیت برادران و خواهران افغان نیست اما همزمان برای همه‌ی ما ضروری است که از تهدیدات و خطرهای آن جلوگیری کنیم.»

به باور رییس جمهور ترکیه، انقره و اسلام‌آباد می‌توانند برای بهبود اوضاع اقتصادی و بشری در افغانستان، سودمند واقع شوند.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه در این باره گفت: «در زمینه این که خواهران و برداران افغان ما که مواجه با بحران بشری استند می‌خواهیم مطمین شویم که ادامه خواهیم داد به حمایت و کمک‌های خود یکجا با پاکستان به مردم افغانستان.»

در همین حال، امارت اسلامی می‌گوید که کابل خواهان داشتن روابط نیک با تمامی کشورهای جهان است و کمک‌های بشری جهانی به افغانستان را یک نیاز می‌داند.

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در این باره چنین می‌گوید: «کشورهای که می‌خواهند به افغانستان کمک کنند باید در بخش انکشاف اقتصادی فقر و ایجاد فرصت‌های کاری کمک کنند که همین تقاضای اولی مردم ما می‌باشد.»

سید جواد سجادی، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «این دو کشور در صورت که بخواهند هم می‌توانند و هم به نفع شان است که به صلح و ثبات در افغانستان کمک کنند و زمینه استقرار یک صلح پایدار را فراهم نمایند.»

این ظهارات رییس جمهور ترکیه در حالی ابراز می‌شوند، که پیش از این حکومت سرپرست همواره گفته است که منافع کشورهای همسایه و منطقه در تامین صلح و ثبات در افغانستان نهفته است.

تاکید رییس جمهور ترکیه بر تامین صلح و ثبات در افغانستان

به باور رییس جمهور ترکیه، انقره و اسلام‌آباد می‌توانند برای بهبود اوضاع اقتصادی و بشری در افغانستان، سودمند واقع شوند.

تصویر بندانگشتی

رییس جمهور ترکیه بر همکاری‌های مشترک ترکیه و پاکستان برای تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید می‌ورزد.

رجب طیب اردوغان در نشستی در شهر استانبول این کشور که در آن شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان نیز حضور داشت، می‌افزاید که تامین صلح و ثبات در افغانستان تنها مسوولیت افغان‌ها نیست بل نیاز است تا کشورهای دیگر نیز در این زمینه همکاری کنند.

آقای اردوغان در این باره چنین می‌گوید: «تامین صلح و ثبات در افغانستان تنها مسوولیت برادران و خواهران افغان نیست اما همزمان برای همه‌ی ما ضروری است که از تهدیدات و خطرهای آن جلوگیری کنیم.»

به باور رییس جمهور ترکیه، انقره و اسلام‌آباد می‌توانند برای بهبود اوضاع اقتصادی و بشری در افغانستان، سودمند واقع شوند.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه در این باره گفت: «در زمینه این که خواهران و برداران افغان ما که مواجه با بحران بشری استند می‌خواهیم مطمین شویم که ادامه خواهیم داد به حمایت و کمک‌های خود یکجا با پاکستان به مردم افغانستان.»

در همین حال، امارت اسلامی می‌گوید که کابل خواهان داشتن روابط نیک با تمامی کشورهای جهان است و کمک‌های بشری جهانی به افغانستان را یک نیاز می‌داند.

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در این باره چنین می‌گوید: «کشورهای که می‌خواهند به افغانستان کمک کنند باید در بخش انکشاف اقتصادی فقر و ایجاد فرصت‌های کاری کمک کنند که همین تقاضای اولی مردم ما می‌باشد.»

سید جواد سجادی، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «این دو کشور در صورت که بخواهند هم می‌توانند و هم به نفع شان است که به صلح و ثبات در افغانستان کمک کنند و زمینه استقرار یک صلح پایدار را فراهم نمایند.»

این ظهارات رییس جمهور ترکیه در حالی ابراز می‌شوند، که پیش از این حکومت سرپرست همواره گفته است که منافع کشورهای همسایه و منطقه در تامین صلح و ثبات در افغانستان نهفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره