Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن ۶ تن به شمول کودکان بر اثر گازگرفتگی در کابل

شش عضو یک خانواده در نتیجه گازگرفتگی در منطقه تایمنی شهر کابل جان باختند.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، می‌گوید که این رویداد سه‌شنبه شب در حوزه چهارم امنیتی شهر کابل رخ داده است و جسدهای جان باختگان به طب عدلی فرستاده شده‌اند.

آقای زدران گفت: «جسدهای چهار کودک و دو زن پیدا شده است که در اثر گازگرفتگی به شهادت رسیدند در آن روز ما جسدها را به طب عدلی فرستادیم.»

ویدیو جان باختن اعضای این خانواده در رسانه‌های اجتماعی نیز دست به دست می‌شود. باشند‌گان محل و بسته‌گان جان باخته‌گان یک روز بعد از وقوع رویداد،  اطلاع پیدا کرده‌اند.

شماری از باشندگان محل می‌گویند که یک زن با سه کودک‌اش در این خانه زندگی می‌کردند و خواهر این زن همراه با کودک‌اش در شب رویداد مهمان آمده بودند.

میرا جان وفا، صاحب آپارتمان، گفت: «یکی به حوزه زنگ زد و دو نفر از حوزه آمد و بعد از آن دیگر ارگان‌های دولتی آمد و شیشه را با حضورداشت وکیل گذر و ارگان‌های دولتی میده کردند و وقتی داخل شدیم دیدیم که بسیار یک واقعه بد رخ داده است.»

با رسیدن فصل سرما، بسیاری از باشند‌گان کابل به ویژه کسانی که در اپارتمان زندگی می‌کنند، برای گرم کردن خانه‌های شان از بخاری‌های گازی کار می‌گیرند.

جان باختن ۶ تن به شمول کودکان بر اثر گازگرفتگی در کابل

باشندگان محل می‌گویند که یک زن با سه کودک‌اش در این خانه زندگی می‌کردند و خواهر این زن همراه با کودک‌اش در شب رویداد مهمان آمده بودند.

تصویر بندانگشتی

شش عضو یک خانواده در نتیجه گازگرفتگی در منطقه تایمنی شهر کابل جان باختند.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، می‌گوید که این رویداد سه‌شنبه شب در حوزه چهارم امنیتی شهر کابل رخ داده است و جسدهای جان باختگان به طب عدلی فرستاده شده‌اند.

آقای زدران گفت: «جسدهای چهار کودک و دو زن پیدا شده است که در اثر گازگرفتگی به شهادت رسیدند در آن روز ما جسدها را به طب عدلی فرستادیم.»

ویدیو جان باختن اعضای این خانواده در رسانه‌های اجتماعی نیز دست به دست می‌شود. باشند‌گان محل و بسته‌گان جان باخته‌گان یک روز بعد از وقوع رویداد،  اطلاع پیدا کرده‌اند.

شماری از باشندگان محل می‌گویند که یک زن با سه کودک‌اش در این خانه زندگی می‌کردند و خواهر این زن همراه با کودک‌اش در شب رویداد مهمان آمده بودند.

میرا جان وفا، صاحب آپارتمان، گفت: «یکی به حوزه زنگ زد و دو نفر از حوزه آمد و بعد از آن دیگر ارگان‌های دولتی آمد و شیشه را با حضورداشت وکیل گذر و ارگان‌های دولتی میده کردند و وقتی داخل شدیم دیدیم که بسیار یک واقعه بد رخ داده است.»

با رسیدن فصل سرما، بسیاری از باشند‌گان کابل به ویژه کسانی که در اپارتمان زندگی می‌کنند، برای گرم کردن خانه‌های شان از بخاری‌های گازی کار می‌گیرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره