Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت باشندگان و صنعت‌کاران از پرچاوی برق در کابل

شماری از باشندگان کابل از پرچاوی‌های دوامدار برق در پایتخت انتقاد می‌کنند. باشندگان می‌گویند که نبود برق آنان را با مشکل روبه‌رو ساخته است و حکومت سرپرست باید در این زمینه به گونه جدی توجه کند.

نبود برق، سیستم آب‌رسانی را نیز مختل کرده است.

شبانه، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات برق بسیار زیاد است، خصوصا در مکروریان بخاطری که از گاز استفاده کرده نمی‌توانیم. طفل‌ها خوردترک استند اگر گاز بگیرد، خودتان می‌فهمیم که چقدر مریضی‌ها زیاد است و امسال مرکزگرمی را هم فعال نکرده اند.»

شیرزی، باشنده بعدی، می‌گوید: «با مشکل آب مواجه می‌شویم، بخاطریکه اگر آب نباشد، برق از کجا شود.»

کمبود برق نه تنها باشندگان بل کارخانه‌داران را نیز به ستوه آورده است. مسوولان کارخانه‌های تولیدی می‌گویند که کمبود برق اثر بد بر تولید نیز گذاشته است.

اتاق صنایع و معادن می‌گوید که در حال حاضر برق پارک‌های صنعتی به گونه کامل قطع شده است و صنعت‌کاران با مشکلات زیاد روبه‌رو هستند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان، می‌گوید: «حتی یک ساعت ما برق نداریم. از نیروگاه حرارتی که در شرایط اضطراری از آن کار گرفته می شود، ۱۰۵ مگاوات است.‌ امیدوار‌ است استیم که تا وصل شدن برق ازبیکستان از این نیروگاه کار گرفته شود.»

در همین حال، شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا) می‌گوید که در حال حاضر، سی درصد برق مورد نیاز پایتخت را تامین می‌کند. این سی درصد برق از منابع داخلی و دستگاه‌های حرارتی تامین می‌شوند.

حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا، می‌گوید: «تلاش می‌کنیم که برای رفع  نیاز یک یا دو ساعت در شب یا روز برای مناطق مسکنی، برق فراهم کنیم.»

از سویی‌هم، امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، می‌گوید که برای تامین برق دوامدار در کشور نیاز است تا در بخش تولید برق از زغال‌سنگ سرمایه‌گذاری شود.

او گفت: «سرمایه‌گذاری گذاری بالای تولیدات داخلی یا از منابع داخلی که می‌تواند زغال سنگ است می‌تواند بسیار به آسانی و طریقه خود روی این سرمایه‌گذاری کند، چون زغال افغانستان فراوان است و فعلا هم به کشورهای همسایه صادر می‌شود.»

پیش از این، مسوولان شرکت برشنا در ازبیکستان و ترکیه پیمان‌های جداگانه در باره واردات برق به افغانستان با مسوولان ازبیکستان و تاجیکستان امضا کرده‌اند.

شکایت باشندگان و صنعت‌کاران از پرچاوی برق در کابل

باشندگان می‌گویند که نبود برق آنان را با مشکل روبه‌رو ساخته است و حکومت سرپرست باید در این زمینه به گونه جدی توجه کند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان کابل از پرچاوی‌های دوامدار برق در پایتخت انتقاد می‌کنند. باشندگان می‌گویند که نبود برق آنان را با مشکل روبه‌رو ساخته است و حکومت سرپرست باید در این زمینه به گونه جدی توجه کند.

نبود برق، سیستم آب‌رسانی را نیز مختل کرده است.

شبانه، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات برق بسیار زیاد است، خصوصا در مکروریان بخاطری که از گاز استفاده کرده نمی‌توانیم. طفل‌ها خوردترک استند اگر گاز بگیرد، خودتان می‌فهمیم که چقدر مریضی‌ها زیاد است و امسال مرکزگرمی را هم فعال نکرده اند.»

شیرزی، باشنده بعدی، می‌گوید: «با مشکل آب مواجه می‌شویم، بخاطریکه اگر آب نباشد، برق از کجا شود.»

کمبود برق نه تنها باشندگان بل کارخانه‌داران را نیز به ستوه آورده است. مسوولان کارخانه‌های تولیدی می‌گویند که کمبود برق اثر بد بر تولید نیز گذاشته است.

اتاق صنایع و معادن می‌گوید که در حال حاضر برق پارک‌های صنعتی به گونه کامل قطع شده است و صنعت‌کاران با مشکلات زیاد روبه‌رو هستند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان، می‌گوید: «حتی یک ساعت ما برق نداریم. از نیروگاه حرارتی که در شرایط اضطراری از آن کار گرفته می شود، ۱۰۵ مگاوات است.‌ امیدوار‌ است استیم که تا وصل شدن برق ازبیکستان از این نیروگاه کار گرفته شود.»

در همین حال، شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا) می‌گوید که در حال حاضر، سی درصد برق مورد نیاز پایتخت را تامین می‌کند. این سی درصد برق از منابع داخلی و دستگاه‌های حرارتی تامین می‌شوند.

حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا، می‌گوید: «تلاش می‌کنیم که برای رفع  نیاز یک یا دو ساعت در شب یا روز برای مناطق مسکنی، برق فراهم کنیم.»

از سویی‌هم، امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، می‌گوید که برای تامین برق دوامدار در کشور نیاز است تا در بخش تولید برق از زغال‌سنگ سرمایه‌گذاری شود.

او گفت: «سرمایه‌گذاری گذاری بالای تولیدات داخلی یا از منابع داخلی که می‌تواند زغال سنگ است می‌تواند بسیار به آسانی و طریقه خود روی این سرمایه‌گذاری کند، چون زغال افغانستان فراوان است و فعلا هم به کشورهای همسایه صادر می‌شود.»

پیش از این، مسوولان شرکت برشنا در ازبیکستان و ترکیه پیمان‌های جداگانه در باره واردات برق به افغانستان با مسوولان ازبیکستان و تاجیکستان امضا کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره