Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست سرپرست‌وزیر عدلیه از جهان؛ با امارت اسلامی تعامل کنید

سرپرست وزارت عدلیه از جامعه جهانی خواسته است که به جای دشمنی، با امارت اسلامی تعامل کند و درباره‌ی به رسمیت شناختن حکومت کنونی گام بردارد.

این مقام حکومت سرپرست در دیداری که با رزا اوتونبایوا رییس یوناما داشت، گفته است که کشورهای غربی به دنبال وارد کردن فشار بر امارت اسلامی هستند.

وزارت عدلیه گفته است که سرپرست این وزارت و رییس یوناما درباره دستگاه عدلی و قضایی افغانستان نیز گفت‌وگو کرده‌اند.

عبدالحمید جهادیار، سخنگوی وزارت عدلیه، در باره این دیدار به طلوع‌نیوز گفت: «آقای وزیر به رییس یوناما گفت که جهان باید با امارت اسلامی تعامل مثبت کند تعامل مثبت به این معنی تا امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد.»

سخنگوی وزارت عدلیه افزوده است که رزا اتونبایوا در این دیدار گفته است که از کشورهای جهان می‌خواهد که سفارت‌های شان را در افغانستان باز کنند.

عبدالحمید جهادیار افزود: «در این دیدار رییس یوناما گفته است که ما از جهان و کشورهای دیگر می‌خواهیم که سفارت‌های شان را در افغانستان باز نمایند.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که امارت اسلامی باید برای تعامل با جهان، بر فرمان‌های اخیرش در باره آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان، تجدیدنظر کند.

احمد خان اندر، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «از امارت اسلامی خواهشمندیم تا شرایط و منشور سازمان ملل متحد که مغایر کلتور و دین مردم افغانستان نباشد آن‌ها را بپذیرد تا افغانستان جایگاه اصلی خود را به دست بیاورد.»

ازسوی دیگر، مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا در دیدار با رامز الاکبروف معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان درباره کمک‌های بشردوستانه گفت‌وگو کرده و فعالیت دفتر نمایندگی ملل متحد و سازمان‌‌های کمک‌رسان را در کشور مهم خوانده است.

خواست سرپرست‌وزیر عدلیه از جهان؛ با امارت اسلامی تعامل کنید

این مقام حکومت سرپرست در دیداری که با رزا اوتونبایوا رییس یوناما داشت، گفته است که کشورهای غربی به دنبال وارد کردن فشار بر امارت اسلامی هستند.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت عدلیه از جامعه جهانی خواسته است که به جای دشمنی، با امارت اسلامی تعامل کند و درباره‌ی به رسمیت شناختن حکومت کنونی گام بردارد.

این مقام حکومت سرپرست در دیداری که با رزا اوتونبایوا رییس یوناما داشت، گفته است که کشورهای غربی به دنبال وارد کردن فشار بر امارت اسلامی هستند.

وزارت عدلیه گفته است که سرپرست این وزارت و رییس یوناما درباره دستگاه عدلی و قضایی افغانستان نیز گفت‌وگو کرده‌اند.

عبدالحمید جهادیار، سخنگوی وزارت عدلیه، در باره این دیدار به طلوع‌نیوز گفت: «آقای وزیر به رییس یوناما گفت که جهان باید با امارت اسلامی تعامل مثبت کند تعامل مثبت به این معنی تا امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد.»

سخنگوی وزارت عدلیه افزوده است که رزا اتونبایوا در این دیدار گفته است که از کشورهای جهان می‌خواهد که سفارت‌های شان را در افغانستان باز کنند.

عبدالحمید جهادیار افزود: «در این دیدار رییس یوناما گفته است که ما از جهان و کشورهای دیگر می‌خواهیم که سفارت‌های شان را در افغانستان باز نمایند.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که امارت اسلامی باید برای تعامل با جهان، بر فرمان‌های اخیرش در باره آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان، تجدیدنظر کند.

احمد خان اندر، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «از امارت اسلامی خواهشمندیم تا شرایط و منشور سازمان ملل متحد که مغایر کلتور و دین مردم افغانستان نباشد آن‌ها را بپذیرد تا افغانستان جایگاه اصلی خود را به دست بیاورد.»

ازسوی دیگر، مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا در دیدار با رامز الاکبروف معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان درباره کمک‌های بشردوستانه گفت‌وگو کرده و فعالیت دفتر نمایندگی ملل متحد و سازمان‌‌های کمک‌رسان را در کشور مهم خوانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره