Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار خالد حنفی با کاظمی قمی؛ به موضوع آموزش بانوان نیز پرداخته شد

وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که شماری از حلقه‌ها می‌کوشند تا حکومت سرپرست را دشمن حقوق زنان و آموزش دختران معرفی کنند.

شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در دیدار با سفیر ایران در کابل در‌باره‎‌ی بهبود روابط دو کشور و اوضاع مهاجران افغانستان در ایران، گفت‌وگو کرده است.

عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، می‌گوید که امارت اسلامی به حقوق زنان بربنیاد قوانین شرعی متعهد است.

آقای مهاجر گفت: «بعضی حلقات سعی می‌نمایند با تبلیغات شان ما را دشمن تعلیم و زنان وانمود کنند در حالی‌که اسلام یگانه دین است که حقوق زن را به همه واضح نموده، قشر اناث را بخش از انسانیت معرفی نموده. ما با در نظرداشت احکام شرعی متعهد به تامین تمام حقوق زنان می‌باشیم.»

اما شماری از دانشجویان دختر از بسته ماندن مکتب‌های متوسط و همچنان دانشگاه‌ها در کشور انتقاد می‌کنند.

حلیمه، دانشجو، به طلوع‌نیوز گفت: «من از امارت اسلامی می‌خواهم که دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کند. ما به خاطر سرنوشت و آینده خود نگران هستیم.»

صدف، دانشجوی دیگر، چنین می‌گوید: «باید دروازه‌های مراکز تعلیمی به روی ما بسته نماند. ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که با آینده ما بازی نکنند.»

فضل هادی وزین، استاد دانشگاه، در این باره می‌گوید: «برای پایان دادن وضعیت کنونی افغانستان باید هر چه زودتر دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌های باز شوند و به زنان اجازه کار داده شود.»

وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌افزاید که حسن کاظمی قمی گفته است که موضوع حقوق زنان در افغانستان، موضوع داخلی افغانستان است و ایران در امور داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد‌ و امارت اسلامی باید این موضوع را به گونه درست حل کند.

دیدار خالد حنفی با کاظمی قمی؛ به موضوع آموزش بانوان نیز پرداخته شد

وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌افزاید که حسن کاظمی قمی گفته است که موضوع حقوق زنان در افغانستان، موضوع داخلی افغانستان است.

تصویر بندانگشتی

وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که شماری از حلقه‌ها می‌کوشند تا حکومت سرپرست را دشمن حقوق زنان و آموزش دختران معرفی کنند.

شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در دیدار با سفیر ایران در کابل در‌باره‎‌ی بهبود روابط دو کشور و اوضاع مهاجران افغانستان در ایران، گفت‌وگو کرده است.

عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، می‌گوید که امارت اسلامی به حقوق زنان بربنیاد قوانین شرعی متعهد است.

آقای مهاجر گفت: «بعضی حلقات سعی می‌نمایند با تبلیغات شان ما را دشمن تعلیم و زنان وانمود کنند در حالی‌که اسلام یگانه دین است که حقوق زن را به همه واضح نموده، قشر اناث را بخش از انسانیت معرفی نموده. ما با در نظرداشت احکام شرعی متعهد به تامین تمام حقوق زنان می‌باشیم.»

اما شماری از دانشجویان دختر از بسته ماندن مکتب‌های متوسط و همچنان دانشگاه‌ها در کشور انتقاد می‌کنند.

حلیمه، دانشجو، به طلوع‌نیوز گفت: «من از امارت اسلامی می‌خواهم که دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کند. ما به خاطر سرنوشت و آینده خود نگران هستیم.»

صدف، دانشجوی دیگر، چنین می‌گوید: «باید دروازه‌های مراکز تعلیمی به روی ما بسته نماند. ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که با آینده ما بازی نکنند.»

فضل هادی وزین، استاد دانشگاه، در این باره می‌گوید: «برای پایان دادن وضعیت کنونی افغانستان باید هر چه زودتر دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌های باز شوند و به زنان اجازه کار داده شود.»

وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌افزاید که حسن کاظمی قمی گفته است که موضوع حقوق زنان در افغانستان، موضوع داخلی افغانستان است و ایران در امور داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد‌ و امارت اسلامی باید این موضوع را به گونه درست حل کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره