Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار از بدتر شدن "اوضاع اقتصادی" در پی تعلیق کار بانوان در کشور

انستیتوت صلح امریکا گزارش داده است که پس از به قدرت رسیدن دوباره‌ی امارت اسلامی در افغانستان، این کشور با بحران اقتصادی روبه‌رو شده است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که به علت ممنوعیت بانوان از کار، کمک‌های بشری در افغانستان کاهش یافته‌اند.

گزارش از کاهش بیش‌تر کمک‌های بشردوستانه به این کشور نیز هشدار داده است.

در گزارش انستیتوت صلح امریکا آمده است: «زمانی‌که دولت با کمک کنندگان در تضاد است و به رفاه مردم‌اش به ویژه زنان و دختران آسیب می‌رساند، ممنوعیت زنان از تحصیل و کار در موسسات غیردولتی با توجه به این چالش‌ها و نیازهای شدید به کمک‌های بشردوستانه در سایر نقاط جهان، حمایت از ادامه کمک‌های گسترده به افغانستان در حال کاهش است.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که محدودیت‌ بر کار نهادهای کمک کننده ایجاد نشده است.

آمارهای وزارت اقتصاد نشان می‌دهند که در حال حاضر، ۳۶۰ نهاد غیرحکومتی در کشور فعالیت دارند که بیش‌تر این نهادها در بخش کمک‌های بشردوستانه کار می‌کنند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «در حال حاضر ۳۶۰ موسسه غیردولتی در داخل کشور فعالیت دارد که عمدتا فعالیت‌های این‌ها امدادی و بشردوستانه است.»

از سویی‌هم، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که ممنوعیت کار بانوان در نهادهای غیرحکومتی سبب کاهش کمک‌های بشردوستانه خواهند شد.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «ممنوعیت کار بانوان در نهادهای غیرحکومتی به ویژه نهاد های‌که خدمات صحی عرضه می‌کنند می‌تواند که تاثیر منفی روی ادامه فعالیت این نهادها و عرضه خدمات بگذارد.»

سید مسعود، آگاه اقتصادی و استاد دانشگاه، می‌گوید: «جامعه جهانی، کمک‌ها حتا کمک‌های بشردوستانه خود را مربوط به سیاست‌های به کارگیری و اشتغال زنان در افغانستان وابسته ساخته.»

انستیتوت صلح امریکا ابراز امیدواری کرده است که سه اعشاریه پنج میلیارد دالر ذخایر بانک مرکزی افغانستان که در امریکا باقی مانده، در نهایت در اختیار افغانستان قرار گیرد.

هشدار از بدتر شدن "اوضاع اقتصادی" در پی تعلیق کار بانوان در کشور

در همین حال، وزارت اقتصاد امارت اسلامی می‌گوید که محدودیت‌ بر کار نهادهای کمک کننده ایجاد نشده است.

تصویر بندانگشتی

انستیتوت صلح امریکا گزارش داده است که پس از به قدرت رسیدن دوباره‌ی امارت اسلامی در افغانستان، این کشور با بحران اقتصادی روبه‌رو شده است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که به علت ممنوعیت بانوان از کار، کمک‌های بشری در افغانستان کاهش یافته‌اند.

گزارش از کاهش بیش‌تر کمک‌های بشردوستانه به این کشور نیز هشدار داده است.

در گزارش انستیتوت صلح امریکا آمده است: «زمانی‌که دولت با کمک کنندگان در تضاد است و به رفاه مردم‌اش به ویژه زنان و دختران آسیب می‌رساند، ممنوعیت زنان از تحصیل و کار در موسسات غیردولتی با توجه به این چالش‌ها و نیازهای شدید به کمک‌های بشردوستانه در سایر نقاط جهان، حمایت از ادامه کمک‌های گسترده به افغانستان در حال کاهش است.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که محدودیت‌ بر کار نهادهای کمک کننده ایجاد نشده است.

آمارهای وزارت اقتصاد نشان می‌دهند که در حال حاضر، ۳۶۰ نهاد غیرحکومتی در کشور فعالیت دارند که بیش‌تر این نهادها در بخش کمک‌های بشردوستانه کار می‌کنند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «در حال حاضر ۳۶۰ موسسه غیردولتی در داخل کشور فعالیت دارد که عمدتا فعالیت‌های این‌ها امدادی و بشردوستانه است.»

از سویی‌هم، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که ممنوعیت کار بانوان در نهادهای غیرحکومتی سبب کاهش کمک‌های بشردوستانه خواهند شد.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «ممنوعیت کار بانوان در نهادهای غیرحکومتی به ویژه نهاد های‌که خدمات صحی عرضه می‌کنند می‌تواند که تاثیر منفی روی ادامه فعالیت این نهادها و عرضه خدمات بگذارد.»

سید مسعود، آگاه اقتصادی و استاد دانشگاه، می‌گوید: «جامعه جهانی، کمک‌ها حتا کمک‌های بشردوستانه خود را مربوط به سیاست‌های به کارگیری و اشتغال زنان در افغانستان وابسته ساخته.»

انستیتوت صلح امریکا ابراز امیدواری کرده است که سه اعشاریه پنج میلیارد دالر ذخایر بانک مرکزی افغانستان که در امریکا باقی مانده، در نهایت در اختیار افغانستان قرار گیرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره