Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی از بدتر شدن اوضاع اقتصادی افغانستان در نشستی در انستیتوت صلح امریکا

شماری از اقتصاددان‌های ارشد بانک جهانی در نشستی که از سوی بانک جهانی و انستیتوت صلح امریکا برگزار شد بود، از بدتر شدن اوضاع اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

برخی آنان در این نشست گفته‌اند که نیمی از جمعیت افغانستان در حال حاضر زیر خط فقر به‌سر می‌برند.

سیلویا ریدایلی، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفته است: «ما می‌بینیم که هنوزهم در بخش فقر پولی، نیمی از جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۳ میلادی زیر خط فقر به‌سر می‌برند.»

همزمان، ناهید سرابی مدیر و موسس انستیتوت توسعه و امور اقتصادی در این نشست از تشدید اوضاع بد اقتصادی زنان در افغانستان نگرانی کرده است. او افزوده است که فقر و تنگ‌دستی زنان در این کشور با گذشت هر روز جدی‌تر می‌شود.

ناهید سرابی گفت: «تنگدستی زنان در افغانستان یک واقعیت است و این امر روز به روز بدتر می‌شود. این تنها سیاست‌های محدودکننده طالبان نیست که بر فقر و فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد بلکه گزارش‌هایی وجود دارد که زنان و دختران در روستاها به علت ترس و به علت محیطی که در آن روستاها از سوی طالبان ایجاد شده است، از فعالیت‌های "تفتیش خودی" انجام می‌دهند.»

شماری از آگاهان اقتصادی افزایش چالش‌های اقتصادی و فقر در کشور را وضع محدودیت‌ها از سوی جامعه جهانی عنوان می‌کنند و می‌افزایند که برای حل این مشکل امارت اسلامی باید تعاملات اقتصادی را با کشورهای منطقه افزایش دهد.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «یکی از عوامل اساسی وضعیت کنونی کشور همانا تعزیرات اقتصادی و محدویت‌های هستند که از سوی غرب بالای افغانستان اعمال شده‌اند.»

اما مسوولان در وزارت اقتصاد می‌گویند که با راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصای در کشور، این وزارت می‌کوشد تا زمینه‌های کار را برای شهروندان فراهم بسازند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی برای غلبه بر چالش‌های اقتصادی، پروژه‌های انکشافی، تقویت بخش خصوصی و زیربناها و همچنین راه‌اندازی پروژه‌های کلان اقتصادی اشتغال‌زا را در دستور کار خود دارد.»

پیش از این نهادهای گوناگون سازمان ملل متحد از بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که نزدیک به ۳۰ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند

نگرانی از بدتر شدن اوضاع اقتصادی افغانستان در نشستی در انستیتوت صلح امریکا

مسوولان در وزارت اقتصاد می‌گویند که با راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصای در کشور، این وزارت می‌کوشد تا زمینه‌های کار را برای شهروندان فراهم بسازد.

تصویر بندانگشتی

شماری از اقتصاددان‌های ارشد بانک جهانی در نشستی که از سوی بانک جهانی و انستیتوت صلح امریکا برگزار شد بود، از بدتر شدن اوضاع اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

برخی آنان در این نشست گفته‌اند که نیمی از جمعیت افغانستان در حال حاضر زیر خط فقر به‌سر می‌برند.

سیلویا ریدایلی، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفته است: «ما می‌بینیم که هنوزهم در بخش فقر پولی، نیمی از جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۳ میلادی زیر خط فقر به‌سر می‌برند.»

همزمان، ناهید سرابی مدیر و موسس انستیتوت توسعه و امور اقتصادی در این نشست از تشدید اوضاع بد اقتصادی زنان در افغانستان نگرانی کرده است. او افزوده است که فقر و تنگ‌دستی زنان در این کشور با گذشت هر روز جدی‌تر می‌شود.

ناهید سرابی گفت: «تنگدستی زنان در افغانستان یک واقعیت است و این امر روز به روز بدتر می‌شود. این تنها سیاست‌های محدودکننده طالبان نیست که بر فقر و فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد بلکه گزارش‌هایی وجود دارد که زنان و دختران در روستاها به علت ترس و به علت محیطی که در آن روستاها از سوی طالبان ایجاد شده است، از فعالیت‌های "تفتیش خودی" انجام می‌دهند.»

شماری از آگاهان اقتصادی افزایش چالش‌های اقتصادی و فقر در کشور را وضع محدودیت‌ها از سوی جامعه جهانی عنوان می‌کنند و می‌افزایند که برای حل این مشکل امارت اسلامی باید تعاملات اقتصادی را با کشورهای منطقه افزایش دهد.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «یکی از عوامل اساسی وضعیت کنونی کشور همانا تعزیرات اقتصادی و محدویت‌های هستند که از سوی غرب بالای افغانستان اعمال شده‌اند.»

اما مسوولان در وزارت اقتصاد می‌گویند که با راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصای در کشور، این وزارت می‌کوشد تا زمینه‌های کار را برای شهروندان فراهم بسازند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی برای غلبه بر چالش‌های اقتصادی، پروژه‌های انکشافی، تقویت بخش خصوصی و زیربناها و همچنین راه‌اندازی پروژه‌های کلان اقتصادی اشتغال‌زا را در دستور کار خود دارد.»

پیش از این نهادهای گوناگون سازمان ملل متحد از بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که نزدیک به ۳۰ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره