Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی گزارش واشنگتن پُست را رد کرد

امارت اسلامی گزارش واشنگتن پُست در مورد حضور داعش در افغانستان را رد کرده است. این گزارش واشنگتن پُست ادعا کرده که افغانستان به مرکز هماهنگی مهم برای گروه داعش تبدیل شده‌است.

در گزارشی واشنگتن پُست بر بنیاد اطلاعات پنتاگون آمده است که گروه داعش تلاش می‌کند تا بر سفارت خانه‌ها، مرکزهای بازرگانی و محل‌های مسابقات جهانی فتبال حمله‌های را طرح‌ریزی کند.  

 اطلاعات مخفی پنتاگون که به دسترس واشنگتن پُست قرار گرفته است نشان می‌دهند که پس از خروج نیروهای امریکایی از کشور، افغانستان به یک مرکز هماهنگی مهم برای گروه داعش مبدل شده است.  

در بخشی از گزارش آمده است: «داعش در حال توسعه برای عملیات‌های خارجی است که به منابع خارج از افغانستان، عوامل عملیاتی در کشورهای مورد هدف و شبکه‌های تسهیل‌کننده گسترده متکی است.»

به گفته واشنگتن پُست، مقام‌های پنتاگون در ماه دسمبر سال گذشته از نهُ توطئه که از سوی داعش در افغانستان طراحی شده بود، آگاهی داشتند و این شمار تا ماه فبروری سال روان میلادی به ۱۵ مورد، افزایش یافته‌است.

اما امارت اسلامی در واکنش به این گزارش واشنگتن پُست می‌گوید که داعش در افغانستان حضور فزیکی ندارد و این گروه در  افغانستان سرکوب شده‌است.

سهیل شاهین، رییس دفتر امارت اسلامی در قطر در این باره به طلوع‌نیوزگفت: «گزارش واشنگتن پُست با واقعیت‌های عینی افغانستان عیار نیست. این گزارش‌ها مطابق میل خود آن کشورها نوشته می‌شود. حقیقت این است که داعش در افغانستان حضور فزیکی ندارد زیرا در وقت اشغال حضور داشت.»

از سویی هم برخی از آگاهان مسایل سیاسی بدین باوراند که گروه داعش باید در کشور به گونه کامل سرکوب شود.

نجیب الله جامع، آگاه سیاسی «از عمر حکومت امارت اسلامی حدود بیست و یک ماه سپری می‌شود. نه تنها در داخل افغانستان بلکه به کشورهای منطقه و همسایه نیز تهدید ایجاد نشده و هیچگونه تهدیدی علیه کشورهای دیگر بر بنیاد توافق نامه دوحه ایجاد نشده است.»

نجیب الرحمن شمال، آگاه مسایل سیاسی گفت‌: «حضور و فعالیت روز افزون این گروه‌ها در داخل افغانستان که بخاطر رسیدن به اهداف نهایی‌شان بخاطر رسیدن به کشورهای همسایه ما و خصوصا آسیای مرکزی می‌باشد، نه تنها باعث بی‌ثباتی افغانستان می‌شود، بلکه کشورهای همسایه را نیز بی‌ثبات می‌سازد.»

این گزارش در حالی پخش شده است که امارت اسلامی عملیات‌های گوناگون را در ماه‌های پسین در برابر گروه داعش در کشور انجام داده‌است، که در آن چندین فرد کلیدی داعش کشته شده‌اند. 

امارت اسلامی گزارش واشنگتن پُست را رد کرد

اما امارت اسلامی در واکنش به این گزارش واشنگتن پُست می‌گوید که داعش در افغانستان حضور فزیکی ندارد و این گروه در  افغانستان سرکوب شده‌است.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی گزارش واشنگتن پُست در مورد حضور داعش در افغانستان را رد کرده است. این گزارش واشنگتن پُست ادعا کرده که افغانستان به مرکز هماهنگی مهم برای گروه داعش تبدیل شده‌است.

در گزارشی واشنگتن پُست بر بنیاد اطلاعات پنتاگون آمده است که گروه داعش تلاش می‌کند تا بر سفارت خانه‌ها، مرکزهای بازرگانی و محل‌های مسابقات جهانی فتبال حمله‌های را طرح‌ریزی کند.  

 اطلاعات مخفی پنتاگون که به دسترس واشنگتن پُست قرار گرفته است نشان می‌دهند که پس از خروج نیروهای امریکایی از کشور، افغانستان به یک مرکز هماهنگی مهم برای گروه داعش مبدل شده است.  

در بخشی از گزارش آمده است: «داعش در حال توسعه برای عملیات‌های خارجی است که به منابع خارج از افغانستان، عوامل عملیاتی در کشورهای مورد هدف و شبکه‌های تسهیل‌کننده گسترده متکی است.»

به گفته واشنگتن پُست، مقام‌های پنتاگون در ماه دسمبر سال گذشته از نهُ توطئه که از سوی داعش در افغانستان طراحی شده بود، آگاهی داشتند و این شمار تا ماه فبروری سال روان میلادی به ۱۵ مورد، افزایش یافته‌است.

اما امارت اسلامی در واکنش به این گزارش واشنگتن پُست می‌گوید که داعش در افغانستان حضور فزیکی ندارد و این گروه در  افغانستان سرکوب شده‌است.

سهیل شاهین، رییس دفتر امارت اسلامی در قطر در این باره به طلوع‌نیوزگفت: «گزارش واشنگتن پُست با واقعیت‌های عینی افغانستان عیار نیست. این گزارش‌ها مطابق میل خود آن کشورها نوشته می‌شود. حقیقت این است که داعش در افغانستان حضور فزیکی ندارد زیرا در وقت اشغال حضور داشت.»

از سویی هم برخی از آگاهان مسایل سیاسی بدین باوراند که گروه داعش باید در کشور به گونه کامل سرکوب شود.

نجیب الله جامع، آگاه سیاسی «از عمر حکومت امارت اسلامی حدود بیست و یک ماه سپری می‌شود. نه تنها در داخل افغانستان بلکه به کشورهای منطقه و همسایه نیز تهدید ایجاد نشده و هیچگونه تهدیدی علیه کشورهای دیگر بر بنیاد توافق نامه دوحه ایجاد نشده است.»

نجیب الرحمن شمال، آگاه مسایل سیاسی گفت‌: «حضور و فعالیت روز افزون این گروه‌ها در داخل افغانستان که بخاطر رسیدن به اهداف نهایی‌شان بخاطر رسیدن به کشورهای همسایه ما و خصوصا آسیای مرکزی می‌باشد، نه تنها باعث بی‌ثباتی افغانستان می‌شود، بلکه کشورهای همسایه را نیز بی‌ثبات می‌سازد.»

این گزارش در حالی پخش شده است که امارت اسلامی عملیات‌های گوناگون را در ماه‌های پسین در برابر گروه داعش در کشور انجام داده‌است، که در آن چندین فرد کلیدی داعش کشته شده‌اند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره