Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تعهد سازمان ملل بر ادامه فعالیت و امدادرسانی در افغانستان

سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای گفته است که متعهد بر ادامه فعالیت و امدادرسانی به مردم افغانستان است.

معاون سخنگوی سازمان ملل متحد می‌گوید که جامعه جهانی باید به ارائه کمک‌های بشری به مردم  افغانستان ادامه دهد.

فرهان حق در یک نشست خبری، از کمک کنندگان خواسته است که به پشتیبانی مالی به شهروندان افغانستان ادامه دهند.

فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، گفت: «هیات معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما بر تعهد خود برای ماندن در افغانستان و انتقال کمک‌ها به مردان، زنان و کودکان افغانستان تاکید می‌کند و از کمک‌کنندگان می‌خواهد که کمک‌های مالی را که مردم نیاز دارند، ادامه دهند. برای دستیابی و انتقال کمک‌ها به مردم افغانستان، سازمان ملل متحد به همه کارمندان خود بشمول زنان و مردان نیاز دارد که بدون ممانعت در جوامع و دفاتر سازمان ملل کار کنند.»

معاون سخنگوی سازمان ملل متحد می‌افزاید که گفت‌وگو درباره گزینش کارشیوه مناسب بر ادامه کار کارمندان ملل متحد و چگونگی ارایه کمک‌های بشری ادامه دارد.

فرهان حق گفت: «ما در حال کار برای تصمیم‌گیری درباره شیوه‌های کاری مناسب در افغانستان هستیم. اما در عین حال، فعالیت‌های ما را، دلیل‌هایی که قبلا توضیح دادم، مانع می‌شود. تا زمانی که مقام‌های کنونی افغانستان سیاست‌های خود را تغییر ندهند، موضع ما درباره نیاز به اجازه دادن به همه کارمندان برای کار در جوامع افغانستان بشمول زنان و مردان، بدون تغییر باقی می‌ماند.»

از سویی هم، یک منبع از سازمان ملل متحد به طلوع‌نیوز تائید می‌کند که کار کارمندان این سازمان از خانه تمدید شده است.

همزمان با این، گزارشگر ویژه و گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در خبرنامه‌ای اوضاع بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده‌اند.

با این حال، برنامه جهانی غذا می‌گوید که به کمک‌رسانی به مردم افغانستان در هر شرایط ادامه خواهد داد.

سیندی مک کین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، گفت: «در حال حاضر ما قصد نداریم که پشتیبانی و انتقال کمک‌های بشردوستانه خود را به افغانستان متوقف کنیم و در آن نقاطی از افغانستان که امکان داشته باشد کمک‌های خود را ارایه خواهیم کرد. زیرا افغانستان شدیدا به این کمک‌ها نیاز دارد.»

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در مورد ادامه کار آنها و بر ادامه فعالیت آنها کدام محدودیتی وجود ندارد.»

در همین حال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات امریکا در واکنش به تمدید کار کارمندان سازمان ملل متحد، از این سازمان خواسته است که در برابر تصمیم ممنوعیت کار بانوان در نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان کوتاه نیاید. 

مایل مک کال، رییس کمیته روبط خارجی مجلس نمایندگان ایالات امریکا، گفت: «ما برای ابراز نگرانی عمیق نسبت به فرمان‌های طالبان که زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیردولتی و سازمان ملل متحد در افغانستان منع می‌کند، می‌نویسیم و سازمان ملل را تشویق می‌کنیم تا با مخالفت و رد اجرای کمک‌های بشردوستانه مردانه، به حمایت خود از زنان افغان ادامه دهد.»

این در حالی‌ست که کارشناسان سازمان ملل متحد در یک بیانیه جداگانه که برای هشت روز به افغانستان سفر کرده بودند، چشم دید شان از اوضاع حقوق بشر و پیامدهای منفی برخاسته از تصمیم‌های حکومت سرپرست در بخش‌های گونه‌گون به مردم افغانستان به ویژه بر زنان و دختران را نگران کننده خوانده‌اند.

تعهد سازمان ملل بر ادامه فعالیت و امدادرسانی در افغانستان

معاون سخنگوی سازمان ملل متحد می‌گوید که جامعه جهانی باید به ارائه کمک‌های بشری به مردم  افغانستان ادامه دهد.

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای گفته است که متعهد بر ادامه فعالیت و امدادرسانی به مردم افغانستان است.

معاون سخنگوی سازمان ملل متحد می‌گوید که جامعه جهانی باید به ارائه کمک‌های بشری به مردم  افغانستان ادامه دهد.

فرهان حق در یک نشست خبری، از کمک کنندگان خواسته است که به پشتیبانی مالی به شهروندان افغانستان ادامه دهند.

فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، گفت: «هیات معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما بر تعهد خود برای ماندن در افغانستان و انتقال کمک‌ها به مردان، زنان و کودکان افغانستان تاکید می‌کند و از کمک‌کنندگان می‌خواهد که کمک‌های مالی را که مردم نیاز دارند، ادامه دهند. برای دستیابی و انتقال کمک‌ها به مردم افغانستان، سازمان ملل متحد به همه کارمندان خود بشمول زنان و مردان نیاز دارد که بدون ممانعت در جوامع و دفاتر سازمان ملل کار کنند.»

معاون سخنگوی سازمان ملل متحد می‌افزاید که گفت‌وگو درباره گزینش کارشیوه مناسب بر ادامه کار کارمندان ملل متحد و چگونگی ارایه کمک‌های بشری ادامه دارد.

فرهان حق گفت: «ما در حال کار برای تصمیم‌گیری درباره شیوه‌های کاری مناسب در افغانستان هستیم. اما در عین حال، فعالیت‌های ما را، دلیل‌هایی که قبلا توضیح دادم، مانع می‌شود. تا زمانی که مقام‌های کنونی افغانستان سیاست‌های خود را تغییر ندهند، موضع ما درباره نیاز به اجازه دادن به همه کارمندان برای کار در جوامع افغانستان بشمول زنان و مردان، بدون تغییر باقی می‌ماند.»

از سویی هم، یک منبع از سازمان ملل متحد به طلوع‌نیوز تائید می‌کند که کار کارمندان این سازمان از خانه تمدید شده است.

همزمان با این، گزارشگر ویژه و گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در خبرنامه‌ای اوضاع بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده‌اند.

با این حال، برنامه جهانی غذا می‌گوید که به کمک‌رسانی به مردم افغانستان در هر شرایط ادامه خواهد داد.

سیندی مک کین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، گفت: «در حال حاضر ما قصد نداریم که پشتیبانی و انتقال کمک‌های بشردوستانه خود را به افغانستان متوقف کنیم و در آن نقاطی از افغانستان که امکان داشته باشد کمک‌های خود را ارایه خواهیم کرد. زیرا افغانستان شدیدا به این کمک‌ها نیاز دارد.»

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در مورد ادامه کار آنها و بر ادامه فعالیت آنها کدام محدودیتی وجود ندارد.»

در همین حال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات امریکا در واکنش به تمدید کار کارمندان سازمان ملل متحد، از این سازمان خواسته است که در برابر تصمیم ممنوعیت کار بانوان در نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان کوتاه نیاید. 

مایل مک کال، رییس کمیته روبط خارجی مجلس نمایندگان ایالات امریکا، گفت: «ما برای ابراز نگرانی عمیق نسبت به فرمان‌های طالبان که زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیردولتی و سازمان ملل متحد در افغانستان منع می‌کند، می‌نویسیم و سازمان ملل را تشویق می‌کنیم تا با مخالفت و رد اجرای کمک‌های بشردوستانه مردانه، به حمایت خود از زنان افغان ادامه دهد.»

این در حالی‌ست که کارشناسان سازمان ملل متحد در یک بیانیه جداگانه که برای هشت روز به افغانستان سفر کرده بودند، چشم دید شان از اوضاع حقوق بشر و پیامدهای منفی برخاسته از تصمیم‌های حکومت سرپرست در بخش‌های گونه‌گون به مردم افغانستان به ویژه بر زنان و دختران را نگران کننده خوانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره