Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفیر چین: با نهادهای آموزشی افغانستان همکاری می‌کنیم

سفیر چین در کابل بر فراهم‌سازی زمینه آموزش و همکاری با نهادی‌های علمی در کشور، تاکید می‌ورزد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در دیدار با سفیر چین، از او خواسته است که بورسیه‌هایِ تحصیلیِ بیش‌تر، به شهروندان کشور فراهم بسازد.

دو طرف هم‌چنان در باره‌ی چالش‌هایِ دانش‌جویان افغان در چین نیز، گفت‌وگو کرده‌اند.

از سویی هم، آقای ندیم در دیدار  با سفیر پاکستان نیز درباره مسایل آموزشی گفت‌وگو کرده است.

حافظ ضیا الله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «در جریان دیدار در مورد همکاری مشترک در بخش آموزش، ویزه‌های دانش‌جویان افغان در پاکستان، بورسیه‌های تحصیلی، لیلیه، ایجاد سهولت رفت و برگشت دانشجویان از مسیر تورخم و چمن و آموزش عملی و تخصص در بخش طب گفتگو شد.»

همزمان با این، برخی از دانش‌آموزان از ادامه بسته ماندن مکتب‌ها نگران استند.

نرگس دانش‌آموز، گفت: «دروازه‌های مکاتب بازگشایی شود تا ما بتوانیم به آموزش خود ادامه دهیم. من نمی‌خواهم در خانه بنشینم، می‌خواهم به درس و تعلیم خود ادامه دهم. این خواست ما از طالبان این است که دروازه‌های مکاتب را بر روی‌ ما بازگشایی کنند.»

سونا دانش‌آموز «من صنف دوازده را تکمیل کرده‌ام و می‌خواهم امتحان کانکور را بدهم. اما نمی‌توانم و این حق را به ما نمی‌دهند تا درس کانکور را فرا بگیریم‌، امتحان کانکور را بدهیم و در دانشگاه آموزش کنیم. به چیزی که ما علاقه داریم که درس است، نمی‌خواهند تا ما به آن بپردازیم.»

سید جواد سجادی، استاد دانشگاه، گفت: «این کمک کشور‌های دور و نزدیک در زمینه تعلیم و تربیت با اینکه مفید و مطلوب است اما از حل مشکلات بصورت اساسی عاجز است.»  از سویی‌هم، جنبش تحفظ پشتون پاکستان در نشستی که به پشتیبانی از حق آموزش، تحصیل و کار بانوان افغانستان در لندن برگزار کرده است، بر رعایت حقوق بنیادی بانوان در افغانستان تأکید کرده‌اند.

انتظار می‌رود که رهبری این جنبش در نشست شورای امنیت سازمان ملل در ماه جون در باره حق آموزش بانوان افغانستان سخنرانی کند.

سفیر چین: با نهادهای آموزشی افغانستان همکاری می‌کنیم

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در دیدار با سفیر چین، از او خواسته است که بورسیه‌هایِ تحصیلیِ بیش‌تر، به شهروندان کشور فراهم بسازد.

تصویر بندانگشتی

سفیر چین در کابل بر فراهم‌سازی زمینه آموزش و همکاری با نهادی‌های علمی در کشور، تاکید می‌ورزد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در دیدار با سفیر چین، از او خواسته است که بورسیه‌هایِ تحصیلیِ بیش‌تر، به شهروندان کشور فراهم بسازد.

دو طرف هم‌چنان در باره‌ی چالش‌هایِ دانش‌جویان افغان در چین نیز، گفت‌وگو کرده‌اند.

از سویی هم، آقای ندیم در دیدار  با سفیر پاکستان نیز درباره مسایل آموزشی گفت‌وگو کرده است.

حافظ ضیا الله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «در جریان دیدار در مورد همکاری مشترک در بخش آموزش، ویزه‌های دانش‌جویان افغان در پاکستان، بورسیه‌های تحصیلی، لیلیه، ایجاد سهولت رفت و برگشت دانشجویان از مسیر تورخم و چمن و آموزش عملی و تخصص در بخش طب گفتگو شد.»

همزمان با این، برخی از دانش‌آموزان از ادامه بسته ماندن مکتب‌ها نگران استند.

نرگس دانش‌آموز، گفت: «دروازه‌های مکاتب بازگشایی شود تا ما بتوانیم به آموزش خود ادامه دهیم. من نمی‌خواهم در خانه بنشینم، می‌خواهم به درس و تعلیم خود ادامه دهم. این خواست ما از طالبان این است که دروازه‌های مکاتب را بر روی‌ ما بازگشایی کنند.»

سونا دانش‌آموز «من صنف دوازده را تکمیل کرده‌ام و می‌خواهم امتحان کانکور را بدهم. اما نمی‌توانم و این حق را به ما نمی‌دهند تا درس کانکور را فرا بگیریم‌، امتحان کانکور را بدهیم و در دانشگاه آموزش کنیم. به چیزی که ما علاقه داریم که درس است، نمی‌خواهند تا ما به آن بپردازیم.»

سید جواد سجادی، استاد دانشگاه، گفت: «این کمک کشور‌های دور و نزدیک در زمینه تعلیم و تربیت با اینکه مفید و مطلوب است اما از حل مشکلات بصورت اساسی عاجز است.»  از سویی‌هم، جنبش تحفظ پشتون پاکستان در نشستی که به پشتیبانی از حق آموزش، تحصیل و کار بانوان افغانستان در لندن برگزار کرده است، بر رعایت حقوق بنیادی بانوان در افغانستان تأکید کرده‌اند.

انتظار می‌رود که رهبری این جنبش در نشست شورای امنیت سازمان ملل در ماه جون در باره حق آموزش بانوان افغانستان سخنرانی کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره