Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نهاد السیس: کشت کوکنار در جنوب افغانستان کاهش چشم‌گیر داشته است

یافته‌های نهاد پژوهشی بریتانیایی "السیس" نشان می‌دهد که کشت کوکنار در جنوب افغانستان در مقایسه با سال گذشته‌ی میلادی تا ۸۰ درصد کاهش یافته است.

این نهاد در گزارشی می‌گوید که کشت کوکنار در ولایت هلمند که پنجاه درصد تریاک افغانستان را در گذشته تولید می‌کرد، ۹۹ درصد کاهش داشته است.

این پژوهش بیش‌تر به میزان کشت کوکنار در ولایت‌های هلمند، نیمروز و قندهار پرداخته است. 

اجمل زرمتی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «این یک اقدام بسیار خوب است که هم مبارزه صورت می‌گیرد و هم تداوی صورت می‌گیرد ولی این کفایت نمی‌کند، باید کمک‌های جامعه جهانی در این راستا وجود داشته باشد.»

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری، می‌گوید: «سال گذشته نسبت به سال‌های پیش از آن، تولید گندم از ده تا چهل درصد در کشور افزایش یافته است.»

تصاویر ماهواره‌یی این نهاد نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۲۰هزار هکتار زمین و در سال ۲۰۲۳ کمتر از ۱هزار هکتار زمین در هلمند کوکنار کشت شده است.

بربنیاد یافته‌ها، کشاورزان به‌جای کوکنار، به کشت گندم و هینگ رو آورده‌اند.

فرید احمد، کشاورز در قندهار، به طلوع‌نیوز گفت: «خوب است که ممنوع شود. حکومت در قسمت گندم باید با ما کمک کند. در قسمت انبار و تخم گندم نیز مساعدت شود.»

سید ولی، کشاورز در هلمند، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «تریاک که ممنوع شد، مردم نمی‌توانند مصرف خود را به دست بیاورند. مردم پشت آب خیلی سرگردان اند. در گذشته در عمق ده متری زمین آب بود، حالا با حفر بیست متر چاه هم آب پیدا نمی شود.»

محمد جان یکی دیگر از کشاورزان هلمند، می‌گوید: «هرقدر زحمت که کشیده شود، هیچ چیزی به ما نمی‌ماند. برای نان خانواده خود حیران استیم. حتی وقتی شده که یک هفته نیز نان نداشتیم.»

در همین حال، بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی یافته‌های این پژوهش را می‌ستاید و می‌افزاید که حکومت سرپرست متعهد به اجرای فرمان منع کشت کوکنار در سراسر افغانستان است.

آقای کریمی گفت: «خوب است که ما از همچون نهادها در عرصه اعتراف به پیش‌رفت‌های امارت اسلامی، شاهد باشیم ولی کارکردهای امارت اسلامی در عرصه مواد مخدر در تمام کشور بسیار اثرگذار بود و طبق فرمان امیرالمومنین، کشت، تولید، قاچاق و پروسس مواد مخدر ممنوع قرار داده شده است.»

در این گزارش آمده است که میزان کشت کوکنار در سال ۲۰۲۲ در هلمند ۵۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ به صفر رسیده است.

نهاد السیس: کشت کوکنار در جنوب افغانستان کاهش چشم‌گیر داشته است

معاون سخنگوی امارت اسلامی یافته‌های این پژوهش را می‌ستاید و می‌افزاید که حکومت سرپرست متعهد به اجرای فرمان منع کشت کوکنار در افغانستان است.

تصویر بندانگشتی

یافته‌های نهاد پژوهشی بریتانیایی "السیس" نشان می‌دهد که کشت کوکنار در جنوب افغانستان در مقایسه با سال گذشته‌ی میلادی تا ۸۰ درصد کاهش یافته است.

این نهاد در گزارشی می‌گوید که کشت کوکنار در ولایت هلمند که پنجاه درصد تریاک افغانستان را در گذشته تولید می‌کرد، ۹۹ درصد کاهش داشته است.

این پژوهش بیش‌تر به میزان کشت کوکنار در ولایت‌های هلمند، نیمروز و قندهار پرداخته است. 

اجمل زرمتی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «این یک اقدام بسیار خوب است که هم مبارزه صورت می‌گیرد و هم تداوی صورت می‌گیرد ولی این کفایت نمی‌کند، باید کمک‌های جامعه جهانی در این راستا وجود داشته باشد.»

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری، می‌گوید: «سال گذشته نسبت به سال‌های پیش از آن، تولید گندم از ده تا چهل درصد در کشور افزایش یافته است.»

تصاویر ماهواره‌یی این نهاد نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۲۰هزار هکتار زمین و در سال ۲۰۲۳ کمتر از ۱هزار هکتار زمین در هلمند کوکنار کشت شده است.

بربنیاد یافته‌ها، کشاورزان به‌جای کوکنار، به کشت گندم و هینگ رو آورده‌اند.

فرید احمد، کشاورز در قندهار، به طلوع‌نیوز گفت: «خوب است که ممنوع شود. حکومت در قسمت گندم باید با ما کمک کند. در قسمت انبار و تخم گندم نیز مساعدت شود.»

سید ولی، کشاورز در هلمند، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «تریاک که ممنوع شد، مردم نمی‌توانند مصرف خود را به دست بیاورند. مردم پشت آب خیلی سرگردان اند. در گذشته در عمق ده متری زمین آب بود، حالا با حفر بیست متر چاه هم آب پیدا نمی شود.»

محمد جان یکی دیگر از کشاورزان هلمند، می‌گوید: «هرقدر زحمت که کشیده شود، هیچ چیزی به ما نمی‌ماند. برای نان خانواده خود حیران استیم. حتی وقتی شده که یک هفته نیز نان نداشتیم.»

در همین حال، بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی یافته‌های این پژوهش را می‌ستاید و می‌افزاید که حکومت سرپرست متعهد به اجرای فرمان منع کشت کوکنار در سراسر افغانستان است.

آقای کریمی گفت: «خوب است که ما از همچون نهادها در عرصه اعتراف به پیش‌رفت‌های امارت اسلامی، شاهد باشیم ولی کارکردهای امارت اسلامی در عرصه مواد مخدر در تمام کشور بسیار اثرگذار بود و طبق فرمان امیرالمومنین، کشت، تولید، قاچاق و پروسس مواد مخدر ممنوع قرار داده شده است.»

در این گزارش آمده است که میزان کشت کوکنار در سال ۲۰۲۲ در هلمند ۵۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ به صفر رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره