Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازداشت ۲۵۰ شهروند افغانستان در چند روز گذشته در پاکستان

سفارت افغانستان در پاکستان می‌گوید که ۲۵۰ شهروند کشور در روزهای پسین در پاکستان بازداشت شده‌اند که بسیاری بازداشت شدگان گذرنامه و ویز نیز دارند.

سفارت افغانستان در پاکستان از اسلام‌آباد می‌خواهد که بازداشت شدگان را بی‌درنگ آزاد سازد.

عبدالجبار تخاری، قونسل افغانستان در شهر کراچی پاکستان، گفت: «مابقی که در زندان‌های ایالت سند مانده است به شمول کودکان و مردها، ۲۷۴ تن محبوسین باقی است و کوشش‌ها جریان دارد تا این‌ها هم به زودترین فرصت رها شوند. در میان آنان خانم‌ها وجود ندارد.»

گفته می‌شود که حکومت پاکستان ازچند روز به اینسو عملیات جست‌وجو را برای بازداشت مهاجران افغان از بخش‌های گوناگون اسلام‌آباد آغاز کرده است.

در این میان، وزارت خارجه امارت اسلامی گفته است که شهروندان افغانستان در پاکستان به بهانه شرکت در اعتراض‌های پسین در برابر پاکستان بازداشت می‌شوند.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، از حکومت پاکستان می‌خواهد که روند بازداشت افغان‌های مهاجر را هرچه زودتر متوقف بسازد و اجازه دهد تا آنان به‌گونه‌ی عادی در آن کشور بودوباش کنند.

آقای تکل گفت: «به این بهانه که برخی از افغان‌ها در مسایل اخیر پاکستان دست داشتند، بازداشت شدند. ما بالای حکومت پاکستان صدا می‌کنیم که به افغان‌ها مشکل ایجاد نکنند.»

برخی از مهاجران افغان در پاکستان با انتقاد از این کار حکومت آن کشور، می‌گویند با آن‌که سندهای قانونی دارند؛ اما پولیس پاکستان با آنان بدرفتاری می‌کند.

مزلفه، مهاجر افغان در پاکستان گفت: «بازداشت افغان‌ها در برخی شهرها به شدت جریان دارد و به نام‌های مختلف آزار و اذیت می‌شوند و بندی می‌شوند؛ حتا آن‌ها که اسناد قانونی هم دارند.»

عارف، مهاجر افغان در پاکستان، گفت: «کسانی که ویزه نداشته باشند با جرمانه بسیار سنگینی روبه‌رو هستند و کسانی که می‌خواهند ویزه‌های خود را تمدید کنند باید جریمه‌های سنگین بپردازند.»

این در حالی‌ست که بربنیاد گزارش‌ها، پاکستان و ایران میزبان نزدیک به هشت میلیون شهروند افغانستان هستند که هرازگاهی گزارش‌هایی از بدرفتاری با شهروندان افغانستان از سوی نظامیان این دو کشور پخش می‌شوند.

بازداشت ۲۵۰ شهروند افغانستان در چند روز گذشته در پاکستان

وزارت خارجه امارت اسلامی گفته است که شهروندان افغانستان در پاکستان به بهانه شرکت در اعتراض‌های پسین در برابر پاکستان بازداشت می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

سفارت افغانستان در پاکستان می‌گوید که ۲۵۰ شهروند کشور در روزهای پسین در پاکستان بازداشت شده‌اند که بسیاری بازداشت شدگان گذرنامه و ویز نیز دارند.

سفارت افغانستان در پاکستان از اسلام‌آباد می‌خواهد که بازداشت شدگان را بی‌درنگ آزاد سازد.

عبدالجبار تخاری، قونسل افغانستان در شهر کراچی پاکستان، گفت: «مابقی که در زندان‌های ایالت سند مانده است به شمول کودکان و مردها، ۲۷۴ تن محبوسین باقی است و کوشش‌ها جریان دارد تا این‌ها هم به زودترین فرصت رها شوند. در میان آنان خانم‌ها وجود ندارد.»

گفته می‌شود که حکومت پاکستان ازچند روز به اینسو عملیات جست‌وجو را برای بازداشت مهاجران افغان از بخش‌های گوناگون اسلام‌آباد آغاز کرده است.

در این میان، وزارت خارجه امارت اسلامی گفته است که شهروندان افغانستان در پاکستان به بهانه شرکت در اعتراض‌های پسین در برابر پاکستان بازداشت می‌شوند.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، از حکومت پاکستان می‌خواهد که روند بازداشت افغان‌های مهاجر را هرچه زودتر متوقف بسازد و اجازه دهد تا آنان به‌گونه‌ی عادی در آن کشور بودوباش کنند.

آقای تکل گفت: «به این بهانه که برخی از افغان‌ها در مسایل اخیر پاکستان دست داشتند، بازداشت شدند. ما بالای حکومت پاکستان صدا می‌کنیم که به افغان‌ها مشکل ایجاد نکنند.»

برخی از مهاجران افغان در پاکستان با انتقاد از این کار حکومت آن کشور، می‌گویند با آن‌که سندهای قانونی دارند؛ اما پولیس پاکستان با آنان بدرفتاری می‌کند.

مزلفه، مهاجر افغان در پاکستان گفت: «بازداشت افغان‌ها در برخی شهرها به شدت جریان دارد و به نام‌های مختلف آزار و اذیت می‌شوند و بندی می‌شوند؛ حتا آن‌ها که اسناد قانونی هم دارند.»

عارف، مهاجر افغان در پاکستان، گفت: «کسانی که ویزه نداشته باشند با جرمانه بسیار سنگینی روبه‌رو هستند و کسانی که می‌خواهند ویزه‌های خود را تمدید کنند باید جریمه‌های سنگین بپردازند.»

این در حالی‌ست که بربنیاد گزارش‌ها، پاکستان و ایران میزبان نزدیک به هشت میلیون شهروند افغانستان هستند که هرازگاهی گزارش‌هایی از بدرفتاری با شهروندان افغانستان از سوی نظامیان این دو کشور پخش می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره