Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مهاجران اخراج‌شده از پاکستان نگران آینده خود هستند

برخی از مهاجران افغان که به تازه‌گی از پاکستان اخراج و به کشور برگشته‌اند نگران آینده شان هستند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند تا در قسمت فراهم‌سازی سرپناه و زمینه‌های کاری به آنان توجه کند.

حضرت گل عید محمد مهاجر اخراج شده از پاکستان گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که همراه ما کمک کنند. خانه برای زندگی نداریم اگر در قسمت زمین و خانه با ما همکاری کنند.»

عید محمد پس از سپری کردن چهل سال از عمرش، پنج شنبه هفته گذشته از پاکستان به کشور برگشته است.

عید محمد مهاجر اخراج‌شده از پاکستان گفت: «ما به شهر رفته نمی‌توانستیم، وقتی که می‌رفتیم ما را بازداشت کرده و پول از ما گرفتند. چهار روز پیش من را بازداشت کردند و ۱۸هزار افغانی از من گرفتند.»

هم‌زمان با این، سازمان جهانی مهاجرت نیز با پخش گزارش تازه‌ای گفته که از سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی تا ششم اپریل سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از پنج‌صد و چهل و هشت هزار و نهصد مهاجر اخراج شده افغان از پاکستان نزد این نهاد ثبت شده است.

در بخشی دیگر این گزارش آمده است که از میان آمار داده شده  ۶۲ درصد آنرا کودکان و نوجوانان،  ۲۰ درصد را کودکان زیر سن ۵ سال  و ۴۸ درصد آنرا را زنان تشکیل می‌دهد.

در بخشی از گزارش سازمان جهانی مهاجرت آمده است: «از عودت‌کنندگان کمک شده ۶۲ درصد کودکان و نوجوانان هستند. تقریبن ۲۰ درصد از عودت‌کنندگان کودکان زیر سن ۵ سال هستند و علاوه بر این، جمعیت شناسی نشان می‌دهد که ۴۸ درصد از عودت‌کنندگان کمک شده زن هستند.»

آصفه ستانکزی فعال عرصه حقوق مهاجران گفت: «با تشدید اخراج اجباری پاکستان، نیاز است نظام حاکم در افغانستان با مسوولان مربوطه پاکستان و سازمان‌های بین‌المللی مربوطه در این زمینه رایزنی‌های دیپلماتیک داشته باشد.»

وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها در این باره ابراز نظر نمی‌کند؛ اما بر بنیاد آمارهای این  وزارت، نزدیک به دو هزار هشت‌صد تن از مهاجران افغان روز دوشنبه از کشورهای پاکستان و ایران به کشور برگشت داده شدند.

مهاجران اخراج‌شده از پاکستان نگران آینده خود هستند

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند تا در قسمت فراهم‌سازی سرپناه و زمینه‌های کاری به آنان توجه کند.

تصویر بندانگشتی

برخی از مهاجران افغان که به تازه‌گی از پاکستان اخراج و به کشور برگشته‌اند نگران آینده شان هستند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند تا در قسمت فراهم‌سازی سرپناه و زمینه‌های کاری به آنان توجه کند.

حضرت گل عید محمد مهاجر اخراج شده از پاکستان گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که همراه ما کمک کنند. خانه برای زندگی نداریم اگر در قسمت زمین و خانه با ما همکاری کنند.»

عید محمد پس از سپری کردن چهل سال از عمرش، پنج شنبه هفته گذشته از پاکستان به کشور برگشته است.

عید محمد مهاجر اخراج‌شده از پاکستان گفت: «ما به شهر رفته نمی‌توانستیم، وقتی که می‌رفتیم ما را بازداشت کرده و پول از ما گرفتند. چهار روز پیش من را بازداشت کردند و ۱۸هزار افغانی از من گرفتند.»

هم‌زمان با این، سازمان جهانی مهاجرت نیز با پخش گزارش تازه‌ای گفته که از سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی تا ششم اپریل سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از پنج‌صد و چهل و هشت هزار و نهصد مهاجر اخراج شده افغان از پاکستان نزد این نهاد ثبت شده است.

در بخشی دیگر این گزارش آمده است که از میان آمار داده شده  ۶۲ درصد آنرا کودکان و نوجوانان،  ۲۰ درصد را کودکان زیر سن ۵ سال  و ۴۸ درصد آنرا را زنان تشکیل می‌دهد.

در بخشی از گزارش سازمان جهانی مهاجرت آمده است: «از عودت‌کنندگان کمک شده ۶۲ درصد کودکان و نوجوانان هستند. تقریبن ۲۰ درصد از عودت‌کنندگان کودکان زیر سن ۵ سال هستند و علاوه بر این، جمعیت شناسی نشان می‌دهد که ۴۸ درصد از عودت‌کنندگان کمک شده زن هستند.»

آصفه ستانکزی فعال عرصه حقوق مهاجران گفت: «با تشدید اخراج اجباری پاکستان، نیاز است نظام حاکم در افغانستان با مسوولان مربوطه پاکستان و سازمان‌های بین‌المللی مربوطه در این زمینه رایزنی‌های دیپلماتیک داشته باشد.»

وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها در این باره ابراز نظر نمی‌کند؛ اما بر بنیاد آمارهای این  وزارت، نزدیک به دو هزار هشت‌صد تن از مهاجران افغان روز دوشنبه از کشورهای پاکستان و ایران به کشور برگشت داده شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره