Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: ۱۱ هزار مهاجر افغان در زندان‌های ایران و پاکستان به سر می‌برند

وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌ها می‌گوید که یازده هزار مهاجر افغان در زندان‌های ایران و پاکستان به‌سر می‌برند.

به گفته عبدالمطلب حقانی سخن‌گوی این وزارت، در یک سال پسین، دوازده هزار زندانی از پاکستان و ایران آزاد و دوباره به کشور برگشته‌اند.

سخن‌گوی وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌ها گفت: «در یک سال گذشته تقریبن ۱۲۰۲۰ تن از زندان‌های ایران و پاکستان آزاد شده‌اند و اکنون حدود ۱۱ هزار افغان که به جرم‌های گوناگون بازداشت شده‌اند در زندان‌های این کشورها به‌سر می‌برند. امارت اسلامی افغانستان به‌خصوص وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌ها تلاش می‌کند که این زندانیان را نیز آزاد کند.»

هم‌زمان با این، شماری از مهاجران افغان که در ایران و پاکستان بودوباش می‌کنند از چالش‌های فرا راه شان در این دو کشور شکایت دارند.
آنان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا برای حل چالش‌های شان به گونه جدی اقدام کند.

مهدی مهاجر افغان در ایران گفت: «چند روز پیش در جنوب تهران بس‌های را تنظیم کرده بودند بخاطر اخراج مهاجرین  که دها تن را با این بس‌های شهری به اردوگاه‌ها انتقال دادند.»

هوا مهاجر افغان در پاکستان گفت: «متاسفانه وضعیت مهاجرین در پاکستان وخیم و نگران‌کننده است یک افغان در پاکستان از کوچک‌ترین سهولت شهروندی برخوردار نیست.»

در سوی دیگر، برخی فعالان عرصه حقوق مهاجران می‌گویند که امارت اسلامی باید با استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی، حکومت‌های پاکستان و ایران را متقاعد بسازد تا دست از آزار و اذیت و بازداشت مهاجران افغان بردارند.

جمعه خان پویا فعال عرصه حقوق مهاجران گفت: «حاکمیت کنونی و مسوولان در افغانستان با استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون ژنو دولت ایران و پاکستان را متقاعد بکند که دست از آزار و اذیت مهاجران بردارند.»

پیش از این، قونسل‌گری امارت اسلامی در کراچی پاکستان آمار داده بود که در دوسال پسین، بیش از چهار هزار افغان را از زندان‌های پاکستان آزاد کرده‌اند.

مسوولان: ۱۱ هزار مهاجر افغان در زندان‌های ایران و پاکستان به سر می‌برند

به گفته عبدالمطلب حقانی سخن‌گوی این وزارت، در یک سال پسین، دوازده هزار زندانی از پاکستان و ایران آزاد و دوباره به کشور برگشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌ها می‌گوید که یازده هزار مهاجر افغان در زندان‌های ایران و پاکستان به‌سر می‌برند.

به گفته عبدالمطلب حقانی سخن‌گوی این وزارت، در یک سال پسین، دوازده هزار زندانی از پاکستان و ایران آزاد و دوباره به کشور برگشته‌اند.

سخن‌گوی وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌ها گفت: «در یک سال گذشته تقریبن ۱۲۰۲۰ تن از زندان‌های ایران و پاکستان آزاد شده‌اند و اکنون حدود ۱۱ هزار افغان که به جرم‌های گوناگون بازداشت شده‌اند در زندان‌های این کشورها به‌سر می‌برند. امارت اسلامی افغانستان به‌خصوص وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌ها تلاش می‌کند که این زندانیان را نیز آزاد کند.»

هم‌زمان با این، شماری از مهاجران افغان که در ایران و پاکستان بودوباش می‌کنند از چالش‌های فرا راه شان در این دو کشور شکایت دارند.
آنان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا برای حل چالش‌های شان به گونه جدی اقدام کند.

مهدی مهاجر افغان در ایران گفت: «چند روز پیش در جنوب تهران بس‌های را تنظیم کرده بودند بخاطر اخراج مهاجرین  که دها تن را با این بس‌های شهری به اردوگاه‌ها انتقال دادند.»

هوا مهاجر افغان در پاکستان گفت: «متاسفانه وضعیت مهاجرین در پاکستان وخیم و نگران‌کننده است یک افغان در پاکستان از کوچک‌ترین سهولت شهروندی برخوردار نیست.»

در سوی دیگر، برخی فعالان عرصه حقوق مهاجران می‌گویند که امارت اسلامی باید با استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی، حکومت‌های پاکستان و ایران را متقاعد بسازد تا دست از آزار و اذیت و بازداشت مهاجران افغان بردارند.

جمعه خان پویا فعال عرصه حقوق مهاجران گفت: «حاکمیت کنونی و مسوولان در افغانستان با استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون ژنو دولت ایران و پاکستان را متقاعد بکند که دست از آزار و اذیت مهاجران بردارند.»

پیش از این، قونسل‌گری امارت اسلامی در کراچی پاکستان آمار داده بود که در دوسال پسین، بیش از چهار هزار افغان را از زندان‌های پاکستان آزاد کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره