Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز مادر و چالش‌های مادران در افغانستان

بیست‌وچهارم جوزا برابر با روز مادر در افغانستان است؛ اما برخی زنان در این روز از تامین نشدن حقوق بنیادی شان ابراز نگرانی می‌کنند.

زنان در افغانستان می‌گویند که حق آموزش و کار در حال حاضر از آنان گرفته شده و این محرومیت سبب شده است تا چالش‌های اقتصادی خانواده‌ها بیش‌تر از پیش شود.

شکیلا، مادر پنج فرزند، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ساعت‌های هشت بجه در مارکیت می‌رسم. بعد از آن ترکاری باشد یا میوه باشد می‌گیرم و کراچی را از سرای می‌کشم. مال می‌مانم و به فروش می‌رسانم. بخاطری‌که کاریگر ندارم و بیوه استم. کرایه خانه و مصارف خانه دادنی استم و تمام چیز سر خودم است.»

نورجان ضیایی به طلوع‌نیوز گفت: «خانم‌ها که با سواد بودند و وظیفه داشتند، فعلا به جز افسردگی در خانه‌های شان چیز دیگر پیدا کرده نمی‌توانند بخاطر این‌که ۱۴ سال ۱۶ سال تحصیل کرده‌اند باز هم در خانه ماندند.»

اما بازار فروش گل در کابل در این روز رونق یافته و کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر پیام‌های تبریکی از روز مادر در افغانستان گرامی‌داشت کردند.

عبدالوحید، فروشنده، گفت: «روز مادر است. مردم میایند برای مادرهای شان گل می‌برند. خرید و فروش در این روز خوب است.»

شیرمحمد، خریدار، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «جوانان در مقابل پدر و مادر اخلاق نیکو داشته باشند. مادرها از اولاد خود بیشتر از این تقاضا ندارند.»

امارت اسلامی همواره تاکید کرده است که به حقوق‌ زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهد است و با تامین شرایط مناسب به زنان اجازه کار و آموزش خواهد داد.

روز مادر و چالش‌های مادران در افغانستان

اما بازار فروش گل در کابل در این روز رونق یافته و کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر پیام‌های تبریکی از روز مادر در افغانستان گرامی‌داشت کردند.

تصویر بندانگشتی

بیست‌وچهارم جوزا برابر با روز مادر در افغانستان است؛ اما برخی زنان در این روز از تامین نشدن حقوق بنیادی شان ابراز نگرانی می‌کنند.

زنان در افغانستان می‌گویند که حق آموزش و کار در حال حاضر از آنان گرفته شده و این محرومیت سبب شده است تا چالش‌های اقتصادی خانواده‌ها بیش‌تر از پیش شود.

شکیلا، مادر پنج فرزند، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ساعت‌های هشت بجه در مارکیت می‌رسم. بعد از آن ترکاری باشد یا میوه باشد می‌گیرم و کراچی را از سرای می‌کشم. مال می‌مانم و به فروش می‌رسانم. بخاطری‌که کاریگر ندارم و بیوه استم. کرایه خانه و مصارف خانه دادنی استم و تمام چیز سر خودم است.»

نورجان ضیایی به طلوع‌نیوز گفت: «خانم‌ها که با سواد بودند و وظیفه داشتند، فعلا به جز افسردگی در خانه‌های شان چیز دیگر پیدا کرده نمی‌توانند بخاطر این‌که ۱۴ سال ۱۶ سال تحصیل کرده‌اند باز هم در خانه ماندند.»

اما بازار فروش گل در کابل در این روز رونق یافته و کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر پیام‌های تبریکی از روز مادر در افغانستان گرامی‌داشت کردند.

عبدالوحید، فروشنده، گفت: «روز مادر است. مردم میایند برای مادرهای شان گل می‌برند. خرید و فروش در این روز خوب است.»

شیرمحمد، خریدار، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «جوانان در مقابل پدر و مادر اخلاق نیکو داشته باشند. مادرها از اولاد خود بیشتر از این تقاضا ندارند.»

امارت اسلامی همواره تاکید کرده است که به حقوق‌ زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهد است و با تامین شرایط مناسب به زنان اجازه کار و آموزش خواهد داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره