Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد ریاستی در وزارت صحت به هدف کاهش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان

وزارت صحت عامه برای کاهش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور یک ریاست تازه را در این وزارت ایجاد کرده‌است.

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه می‌گوید که این ریاست خدمات معیاری را برای مادران و نوزادان در سراسر کشور فراهم خواهد کرد.

آقای عباد، در این باره می‌گوید: «هدف ما از این فقط و فقط این است که ما چگونه می‌توانیم خدمات مادران و کودکان را معیاری کنیم. دوم به کدام پلان می‌توانیم که مرگ و میر مادران و نوزادان را کاهش بدهیم.»

از سویی هم، شماری از پزشکان، علت افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان را، کم‌بود پزشکان متخصص و عدم دسترسی بانوان به مرکزهای بهداشتی در برخی از ولایت‌ها می‌دانند.

سحر سلطانی، پزشک در این باره می‌گوید: «مرگ و میر مادران در ولایات بیشتر است چون آنجا نه ما کلینیک نه شفاخانه حتا ما یک نرس و قابله درست نداریم که از آنها منحیث یک مشوره ده یا مشوره کننده از آنان استفاده شود.»

شایسته معروف، پزشک گفت: «اکثرا خانم‌ها در خانه ولادت می‌کنند که این بزرگترین دلیل بوده می‌تواند بخاطر مرگ و میر چرا که انتقال دهنده میکروب بوده می‌تواند.»

بربنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت، افغانستان در سال ۲۰۰۲ میلادی بلندترین آمار مرگ و میر مادران را در میان کشورها داشت و در دهه گذشته میزان مرگ و میر شصت درصد کاهش یافته است.

ایجاد ریاستی در وزارت صحت به هدف کاهش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه می‌گوید که این ریاست خدمات معیاری را برای مادران و نوزادان در سراسر کشور فراهم خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه برای کاهش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور یک ریاست تازه را در این وزارت ایجاد کرده‌است.

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه می‌گوید که این ریاست خدمات معیاری را برای مادران و نوزادان در سراسر کشور فراهم خواهد کرد.

آقای عباد، در این باره می‌گوید: «هدف ما از این فقط و فقط این است که ما چگونه می‌توانیم خدمات مادران و کودکان را معیاری کنیم. دوم به کدام پلان می‌توانیم که مرگ و میر مادران و نوزادان را کاهش بدهیم.»

از سویی هم، شماری از پزشکان، علت افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان را، کم‌بود پزشکان متخصص و عدم دسترسی بانوان به مرکزهای بهداشتی در برخی از ولایت‌ها می‌دانند.

سحر سلطانی، پزشک در این باره می‌گوید: «مرگ و میر مادران در ولایات بیشتر است چون آنجا نه ما کلینیک نه شفاخانه حتا ما یک نرس و قابله درست نداریم که از آنها منحیث یک مشوره ده یا مشوره کننده از آنان استفاده شود.»

شایسته معروف، پزشک گفت: «اکثرا خانم‌ها در خانه ولادت می‌کنند که این بزرگترین دلیل بوده می‌تواند بخاطر مرگ و میر چرا که انتقال دهنده میکروب بوده می‌تواند.»

بربنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت، افغانستان در سال ۲۰۰۲ میلادی بلندترین آمار مرگ و میر مادران را در میان کشورها داشت و در دهه گذشته میزان مرگ و میر شصت درصد کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره