Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت تحصیلات عالی شاخه‌های غیررسمی نهادهای تحصیلی خصوصی را مسدود کرد

وزارت تحصیلات عالی از بسته شدن شاخه‌های غیررسمی نهاد‌های تحصیلی خصوصی در کابل و ولایت‌ها خبر می‌دهد.

ضیاءالله هاشمی، سخنگوی این وزارت می‌گوید آن عده نهاد‌های تحصیلی خصوصی که به شکل خودسرانه در کنار نهاد تحصیلی مرکزی خویش شعبه دوم و سوم را در کابل و ولایت‌ها ایجاد کرده‌اند از سوی وزارت تحصیلات عالی مسدود شده است.

سخنگوی وزارت تحصیلات در این باره، افزود که این فیصله «به منظور معیاری‌سازی، تقویت، حمایت و تطبیق اصول وزارت تحصیلات عالی شورای تحصیلات عالی» صورت گرفته است.  

گل الرحمن قاضی مالک یکی از نهاد‌های تحصیلی در کابل مسدود شدن شعبه‌های دوم و سوم نهاد‌های تحصیلی را از سوی وزارت تحصیلات عالی به زیان کشور می‌داند.

آقای قاضی از کاهش ثبت‌نام دانش‌جویان در نهاد‌های تحصیلی نیز نگران است.

گل رحمن به خبرنگار طلوع‌نیوز، جزییات داد: «در مجموع به نفع جامعه و اشخاص نیست و دولت چون در راس جامعه است و مردم قرار دارد به نفع دولت هم نیست.»

همزمان با این، شماری از مسوولان نهاد‌های خصوصی از حکومت سرپرست خواهان بازنگری در این باره هستند.

بهرام بحری، در این باره گفت: «یکی از عوامل اش این بوده که بخاطر جذب بیش‌تر محصلین یک دانشگاه در یک ناحیه می‌باشد یک واحد خود را در جای دیگر ایجاد می‌کند.»

امرالدین امانی، مسوول یکی از نهادها می‌گوید: «اگر به جایی یک نهاد تحصیلی ده نهاد تحصلی باشد به جای این‌که ده نفر سر کار شود صدها نفر مصروف می‌شود. بناء مسولیت دولت‌ها می باشد که با نهادهای تحصیلات عالی کمک کند.»

حبیب‌الله بغلانی، استاد دانشگاه، چنین گفت: «زمانی که تحقیق کرد و معلومات دریافت کرد که بی جواز است باز حق آن‌ها است که بسته کند و پرسان کند که چرا بی جواز باز کرده‌اند.»

پیش از این، اتحادیه دانشگاه‌ها و نهاد‌های تحصیلات عالی خصوصی از کاهش هفتاد درصدی ثبت‌نام دانش‌جویان در نهاد‌های تحصیلی خصوصی خبر داده بود.

وزارت تحصیلات عالی شاخه‌های غیررسمی نهادهای تحصیلی خصوصی را مسدود کرد

سخنگوی وزارت تحصیلات در این باره، افزود که این فیصله «به منظور معیاری‌سازی، تقویت، حمایت و تطبیق اصول وزارت تحصیلات عالی شورای تحصیلات عالی» صورت گرفته است.  

Thumbnail

وزارت تحصیلات عالی از بسته شدن شاخه‌های غیررسمی نهاد‌های تحصیلی خصوصی در کابل و ولایت‌ها خبر می‌دهد.

ضیاءالله هاشمی، سخنگوی این وزارت می‌گوید آن عده نهاد‌های تحصیلی خصوصی که به شکل خودسرانه در کنار نهاد تحصیلی مرکزی خویش شعبه دوم و سوم را در کابل و ولایت‌ها ایجاد کرده‌اند از سوی وزارت تحصیلات عالی مسدود شده است.

سخنگوی وزارت تحصیلات در این باره، افزود که این فیصله «به منظور معیاری‌سازی، تقویت، حمایت و تطبیق اصول وزارت تحصیلات عالی شورای تحصیلات عالی» صورت گرفته است.  

گل الرحمن قاضی مالک یکی از نهاد‌های تحصیلی در کابل مسدود شدن شعبه‌های دوم و سوم نهاد‌های تحصیلی را از سوی وزارت تحصیلات عالی به زیان کشور می‌داند.

آقای قاضی از کاهش ثبت‌نام دانش‌جویان در نهاد‌های تحصیلی نیز نگران است.

گل رحمن به خبرنگار طلوع‌نیوز، جزییات داد: «در مجموع به نفع جامعه و اشخاص نیست و دولت چون در راس جامعه است و مردم قرار دارد به نفع دولت هم نیست.»

همزمان با این، شماری از مسوولان نهاد‌های خصوصی از حکومت سرپرست خواهان بازنگری در این باره هستند.

بهرام بحری، در این باره گفت: «یکی از عوامل اش این بوده که بخاطر جذب بیش‌تر محصلین یک دانشگاه در یک ناحیه می‌باشد یک واحد خود را در جای دیگر ایجاد می‌کند.»

امرالدین امانی، مسوول یکی از نهادها می‌گوید: «اگر به جایی یک نهاد تحصیلی ده نهاد تحصلی باشد به جای این‌که ده نفر سر کار شود صدها نفر مصروف می‌شود. بناء مسولیت دولت‌ها می باشد که با نهادهای تحصیلات عالی کمک کند.»

حبیب‌الله بغلانی، استاد دانشگاه، چنین گفت: «زمانی که تحقیق کرد و معلومات دریافت کرد که بی جواز است باز حق آن‌ها است که بسته کند و پرسان کند که چرا بی جواز باز کرده‌اند.»

پیش از این، اتحادیه دانشگاه‌ها و نهاد‌های تحصیلات عالی خصوصی از کاهش هفتاد درصدی ثبت‌نام دانش‌جویان در نهاد‌های تحصیلی خصوصی خبر داده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره