Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ستانکزی: هیچ افغان در فعالیت هراس‌افگنی در خارج کشور دست نداشته است

شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه در محفلی در کابل  گفته است که امارت اسلامی در هیچ فعالیت هراس‌افگنانه در کشورهای همسایه و منطقه دخالت ندارد.

آقای ستانکزی که در محفل گرامی‌داشت از بیست ساله شدن فعالیت شرکت هوانوردی کام‌ایر سخن می‌گفت، افزوده است که جهان اکنون به این درک رسیده که امارت اسلامی تنها گزینه برای حل بحران‌های کنونی افغانستان است.

شیرمحمد عباس ستانکزی در این باره گفته است: «به آن متعهد هستیم و در تاریخ هم نوشته شده است که هیچ وقت یک افغان در خارج از افغانستان در فعالیت‌های ترورستی دست نداشته است. این خارجی‌ها بودند که در وطن ما آمدند و این مشکلات را ایجاد کردند.»

این مقام وزارت خارجه همچنان تاکید ‌کرده که جلو انتقادهای تخریب‌کننده در برابرنظام و کشور را می‌گیرند. آقای ستانکزی از جامعه جهانی به ویژه کشورهای همسایه خواسته است که در بازسازی افغانستان سهم بگیرند.

او در این باره گفت: «کشورهای که در افغانستان قوت‌های نظامی داشتند و در افغانستان قوت‌های نظامی شان را استعمال کردند و در افغانستان هر نوع سلاح را استفاده کردند، این بالای آن‌ها واجب است و نظر به توافق‌نامه دوحه هم آن‌ها مکلف هستند که پس به افغانستان بیایند و در بازسازی افغانستان سهم بگیرند.»

شیرمحمد عباس ستانکزی یک بار دیگر از کشورها خواسته است تا در مسایل داخلی افغانستان مداخله نکنند.

یوسف امین زازی، آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «هیچ‌گاه افغانستان مکان ترورستی نبوده، هیچ‌گاه افغانستان این‌گونه امکانات نداشته تا از خاک خود بر کشور دیگر عمل کند و جنگ چهل‌وپنج ساله را هیچ گونه تمویل و تجهیز نکرده است.»

این مقام وزارت خارجه در این محفل همچنان افزوده است که امارت اسلامی حق‌آبه ایران از دریای هلمند را پس از بلند رفتن سطح آب، خواهد پرداخت.

ستانکزی: هیچ افغان در فعالیت هراس‌افگنی در خارج کشور دست نداشته است

شیرمحمد عباس ستانکزی از جامعه جهانی به ویژه کشورهای همسایه خواسته است که در بازسازی افغانستان سهم بگیرند.

تصویر بندانگشتی

شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه در محفلی در کابل  گفته است که امارت اسلامی در هیچ فعالیت هراس‌افگنانه در کشورهای همسایه و منطقه دخالت ندارد.

آقای ستانکزی که در محفل گرامی‌داشت از بیست ساله شدن فعالیت شرکت هوانوردی کام‌ایر سخن می‌گفت، افزوده است که جهان اکنون به این درک رسیده که امارت اسلامی تنها گزینه برای حل بحران‌های کنونی افغانستان است.

شیرمحمد عباس ستانکزی در این باره گفته است: «به آن متعهد هستیم و در تاریخ هم نوشته شده است که هیچ وقت یک افغان در خارج از افغانستان در فعالیت‌های ترورستی دست نداشته است. این خارجی‌ها بودند که در وطن ما آمدند و این مشکلات را ایجاد کردند.»

این مقام وزارت خارجه همچنان تاکید ‌کرده که جلو انتقادهای تخریب‌کننده در برابرنظام و کشور را می‌گیرند. آقای ستانکزی از جامعه جهانی به ویژه کشورهای همسایه خواسته است که در بازسازی افغانستان سهم بگیرند.

او در این باره گفت: «کشورهای که در افغانستان قوت‌های نظامی داشتند و در افغانستان قوت‌های نظامی شان را استعمال کردند و در افغانستان هر نوع سلاح را استفاده کردند، این بالای آن‌ها واجب است و نظر به توافق‌نامه دوحه هم آن‌ها مکلف هستند که پس به افغانستان بیایند و در بازسازی افغانستان سهم بگیرند.»

شیرمحمد عباس ستانکزی یک بار دیگر از کشورها خواسته است تا در مسایل داخلی افغانستان مداخله نکنند.

یوسف امین زازی، آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «هیچ‌گاه افغانستان مکان ترورستی نبوده، هیچ‌گاه افغانستان این‌گونه امکانات نداشته تا از خاک خود بر کشور دیگر عمل کند و جنگ چهل‌وپنج ساله را هیچ گونه تمویل و تجهیز نکرده است.»

این مقام وزارت خارجه در این محفل همچنان افزوده است که امارت اسلامی حق‌آبه ایران از دریای هلمند را پس از بلند رفتن سطح آب، خواهد پرداخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره