Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبات منطقه؛ محور گفت‌وگو میان حسین امیرعبداللهیان و آصف علی درانی

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در دیدار با آصف علی خان درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان بر نیاز پشتیبانی از «ابتکارات منطقه‌ای در چارچوب همسایگان» در راستای کمک به حل چالش‌های افغانستان تاکید کرده است. 
وزیر خارجه ایران با تصریح بر نقش اثرگذار ایران و پاکستان در تحولات منطقه و افغانستان، ابراز امیدواری کرده که تداوم این رایزنی‌ها «به صلح و آرامش بیش‌تر در منطقه و به ویژه افغانستان» کمک کند.

وزارت خارجه ایران در خبرنامه‌ای گفته که آصف‌علی خان درانی در این دیدار بر اراده پاکستان از بهر همکاری با ایران در زمینه کمک به استقرار صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده است.

همزمان با ای،  رسانه‌های ایرانی گزارش‌داده‌اند که حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه رییس‌جمهور ایران برای افغانستان و آصف علی درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، در تهران دیدار کرده‌اند.

 به گفته‌ی این رسانه‌ها، در این دیدار مسایل منطقه‌ای، روابط دوجانبه میان ایران و پاکستان و تحولات افغانستان بررسی شده است.

 این اولین سفر رسمی آقای درانی به ایران از زمان انتصابش به عنوان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان است.

نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز دوشنبه به هدف رایزنی‌های دوجانبه و منطقه‌ای به ویژه بررسی تحولات افغانستان به تهران سفر کرده است.

ثبات منطقه؛ محور گفت‌وگو میان حسین امیرعبداللهیان و آصف علی درانی

 به گفته‌ی این رسانه‌ها، در این دیدار مسایل منطقه‌ای، روابط دوجانبه میان ایران و پاکستان و تحولات افغانستان بررسی شده است.

تصویر بندانگشتی

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در دیدار با آصف علی خان درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان بر نیاز پشتیبانی از «ابتکارات منطقه‌ای در چارچوب همسایگان» در راستای کمک به حل چالش‌های افغانستان تاکید کرده است. 
وزیر خارجه ایران با تصریح بر نقش اثرگذار ایران و پاکستان در تحولات منطقه و افغانستان، ابراز امیدواری کرده که تداوم این رایزنی‌ها «به صلح و آرامش بیش‌تر در منطقه و به ویژه افغانستان» کمک کند.

وزارت خارجه ایران در خبرنامه‌ای گفته که آصف‌علی خان درانی در این دیدار بر اراده پاکستان از بهر همکاری با ایران در زمینه کمک به استقرار صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده است.

همزمان با ای،  رسانه‌های ایرانی گزارش‌داده‌اند که حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه رییس‌جمهور ایران برای افغانستان و آصف علی درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، در تهران دیدار کرده‌اند.

 به گفته‌ی این رسانه‌ها، در این دیدار مسایل منطقه‌ای، روابط دوجانبه میان ایران و پاکستان و تحولات افغانستان بررسی شده است.

 این اولین سفر رسمی آقای درانی به ایران از زمان انتصابش به عنوان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان است.

نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز دوشنبه به هدف رایزنی‌های دوجانبه و منطقه‌ای به ویژه بررسی تحولات افغانستان به تهران سفر کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره