Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بحران بشری افغانستان محور نشست انستیتوت صلح امریکا

شرکت کنندگان نشست انستیتوت صلح امریکا در‌باره‌ی بحران بشری در افغانستان و کمک‌های بشردوستانه گفت‌وگو کردند.

مشاور سازمان مدافع حقوق بشر در این نشست گفته است که زنان و دختران در بحران افغانستان بیش‌تر در معرض خطر قرار دارند.

ملیسا کورنت، مشاور سازمان پاملرنه، در این نشست گفته است: «زنان و دختران در افغانستان از محدودیت‌های وضع شده متاثر شده‌اند. ما همچنان شاهد بحران‌ها و ناامنی‌های شدید غذایی و اقتصادی در میان زنان و دختران افغان هستیم.»

سمیرا سید رحمان، رییس سیاست‌گذاری کمیته بین‌‌‌المللی نجات گفته است که کمک‌های بشردوستانه مانع قحطی عمومی و بحران شدید شده است.

سمیرا سید رحمان در این نشست گفت: «۲۸ میلیون تن به کمک انسان دوستانه نیازمند هستند که از این میان ۱۵ میلیون تن آنان با ناامنی غذایی مواجه اند. در دو سال اخیر کمک‌های بشردوستانه از قحطی و گرسنه‌گی فراگیر کمک کرد تا پیش‌گیری کنیم.»

نشست انستیتوت صلح امریکا در رابطه به بحران بشری در افغانستان و بررسی راه‌های جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع برگزار شده بود.

وزارت اقتصاد می‌گوید که با سرمایه‌گذاری‌های هدف‌مند و بزرگ از سوی شرکت‌های خصوصی و دولتی می‌توان میزان بی‌کاری و فقر را در کشور کاهش داد.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزرات اقتصاد، گفت: «توسعه صادرات، حمایت از تولیدات داخلی و صنایع دستی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند سبب کاهش تدریجی میزان بی‌کاری در سطح کشور گردد.»

این در حالی‌ست که دبیرکل سازمان ملل متحد حدود دو ماه پیش در نشستی که درباره‌ی اوضاع افغانستان با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ کشور و نهاد جهانی در دوحه برگزار شده بود، تاکید ورزید که ۲۸ میلیون تن در افغانستان که ۶ میلیون آن در معرض قحطی قرار دارند، نیاز به کمک‌های بشری دارند.

بحران بشری افغانستان محور نشست انستیتوت صلح امریکا

نشست انستیتوت صلح امریکا در رابطه به بحران بشری در افغانستان و بررسی راه‌های جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع برگزار شده بود.

تصویر بندانگشتی

شرکت کنندگان نشست انستیتوت صلح امریکا در‌باره‌ی بحران بشری در افغانستان و کمک‌های بشردوستانه گفت‌وگو کردند.

مشاور سازمان مدافع حقوق بشر در این نشست گفته است که زنان و دختران در بحران افغانستان بیش‌تر در معرض خطر قرار دارند.

ملیسا کورنت، مشاور سازمان پاملرنه، در این نشست گفته است: «زنان و دختران در افغانستان از محدودیت‌های وضع شده متاثر شده‌اند. ما همچنان شاهد بحران‌ها و ناامنی‌های شدید غذایی و اقتصادی در میان زنان و دختران افغان هستیم.»

سمیرا سید رحمان، رییس سیاست‌گذاری کمیته بین‌‌‌المللی نجات گفته است که کمک‌های بشردوستانه مانع قحطی عمومی و بحران شدید شده است.

سمیرا سید رحمان در این نشست گفت: «۲۸ میلیون تن به کمک انسان دوستانه نیازمند هستند که از این میان ۱۵ میلیون تن آنان با ناامنی غذایی مواجه اند. در دو سال اخیر کمک‌های بشردوستانه از قحطی و گرسنه‌گی فراگیر کمک کرد تا پیش‌گیری کنیم.»

نشست انستیتوت صلح امریکا در رابطه به بحران بشری در افغانستان و بررسی راه‌های جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع برگزار شده بود.

وزارت اقتصاد می‌گوید که با سرمایه‌گذاری‌های هدف‌مند و بزرگ از سوی شرکت‌های خصوصی و دولتی می‌توان میزان بی‌کاری و فقر را در کشور کاهش داد.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزرات اقتصاد، گفت: «توسعه صادرات، حمایت از تولیدات داخلی و صنایع دستی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند سبب کاهش تدریجی میزان بی‌کاری در سطح کشور گردد.»

این در حالی‌ست که دبیرکل سازمان ملل متحد حدود دو ماه پیش در نشستی که درباره‌ی اوضاع افغانستان با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ کشور و نهاد جهانی در دوحه برگزار شده بود، تاکید ورزید که ۲۸ میلیون تن در افغانستان که ۶ میلیون آن در معرض قحطی قرار دارند، نیاز به کمک‌های بشری دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره