Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه قطر: انزوای کابل نتیجه‌ نخواهد داد

سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته است که دوحه برای پا درمیانی میان افغانستان و جهان آماده است و از هیچ تلاشی در این راستا دریغ نمی‌کند.

ماجد محمد انصاری تاکید کرده است که عدم تعامل جهان با امارت اسلامی نتیجه‌بخش نخواهد بود.

قطر پیش از این نیز نقش مهمی در مسایل افغانستان بازی کرده است.

ماجد محمد انصاری گفته است: «ما کاملن درک می‌کنیم که وضعیت امروز افغانستان برای جامعه جهانی آسان نیست که با دولت فعلی تعامل داشته باشد، اما انزوای کامل راه حل این وضعیت نیست، نتیجه نداده است و نتیجه نخواهد داد.»

او افزوده است که تلاش می‌شود تا فاصله میان افغانستان و جهان از میان برداشته شود.

ماجد محمد انصاری افزود: «ما در افغانستان کار می‌کنیم؛ البته افغانستان موضوع بسیار مهم برای قطر است و ما روی این موضوع سرمایه‌گذاری زیادی داریم. ما برای میانجیگری در افغانستان و سایر نقاط جهان تلاش می‌کنیم. از زمان فروپاشی دولت پیشین در افغانستان و تشکیل دولت موقت از سوی طالبان، نگرانی اصلی ما این بود که به بقیه جهان بگوییم که تلاش کرده‌ایم طالبان را منزوی کنیم.»

در این میان، برخی از آگاهان مسایل سیاسی نیز نقش قطر را برای برطرف کردن چالش‌های کنونی افغانستان مهم می‌دانند.

سید قریب الله سادات، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «قضیه چین و تایوان مشکل دارد و به میانجیگری نیاز دارد. قضیه عربستان و ایران مشکل دارد و به میانجیگری نیاز دارد. همین طور موضع افغانستان از نگاه سیاسی و اقتصادی و چالش‌های که فراراه سیاست افغانستان است، این به میانجیگری نیاز دارد، همان ضمانتی را که قطر کرده و یا کشور خود را در اختیار قرار داد تا قضیه افغانستان به حل و فصل برسد، به این نیاز دارد تا مشکلات افغانستان شود.»

محمد اجمل زرمتی، آگاه دیگر گفت: قطر می‌تواند هم زمینه را مساعد کند و هم در شرایط کنونی میانجیگر خوب شده می‌تواند؛ چون همین سفر سیاسی هم از قطر شروع شده بود و فعلا روابط نزدیکی قطر هم با ایالات متحده امریکا دارد و هم به کشورهای دیگر می‌تواند یک میانجیگر خوب باشد.

این مقام وزارت خارجه قطر همچنان گفته است که در دیداری که وزیر خارجه قطر با رهبر امارت اسلامی داشت، روی مسایل گوناگون به شمول حق کار و آموزش زنان و دختران گفت‌وگو شده بود.

وزارت خارجه قطر: انزوای کابل نتیجه‌ نخواهد داد

ماجد محمد انصاری تاکید کرده است که عدم تعامل جهان با امارت اسلامی نتیجه‌بخش نخواهد بود.

تصویر بندانگشتی

سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته است که دوحه برای پا درمیانی میان افغانستان و جهان آماده است و از هیچ تلاشی در این راستا دریغ نمی‌کند.

ماجد محمد انصاری تاکید کرده است که عدم تعامل جهان با امارت اسلامی نتیجه‌بخش نخواهد بود.

قطر پیش از این نیز نقش مهمی در مسایل افغانستان بازی کرده است.

ماجد محمد انصاری گفته است: «ما کاملن درک می‌کنیم که وضعیت امروز افغانستان برای جامعه جهانی آسان نیست که با دولت فعلی تعامل داشته باشد، اما انزوای کامل راه حل این وضعیت نیست، نتیجه نداده است و نتیجه نخواهد داد.»

او افزوده است که تلاش می‌شود تا فاصله میان افغانستان و جهان از میان برداشته شود.

ماجد محمد انصاری افزود: «ما در افغانستان کار می‌کنیم؛ البته افغانستان موضوع بسیار مهم برای قطر است و ما روی این موضوع سرمایه‌گذاری زیادی داریم. ما برای میانجیگری در افغانستان و سایر نقاط جهان تلاش می‌کنیم. از زمان فروپاشی دولت پیشین در افغانستان و تشکیل دولت موقت از سوی طالبان، نگرانی اصلی ما این بود که به بقیه جهان بگوییم که تلاش کرده‌ایم طالبان را منزوی کنیم.»

در این میان، برخی از آگاهان مسایل سیاسی نیز نقش قطر را برای برطرف کردن چالش‌های کنونی افغانستان مهم می‌دانند.

سید قریب الله سادات، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «قضیه چین و تایوان مشکل دارد و به میانجیگری نیاز دارد. قضیه عربستان و ایران مشکل دارد و به میانجیگری نیاز دارد. همین طور موضع افغانستان از نگاه سیاسی و اقتصادی و چالش‌های که فراراه سیاست افغانستان است، این به میانجیگری نیاز دارد، همان ضمانتی را که قطر کرده و یا کشور خود را در اختیار قرار داد تا قضیه افغانستان به حل و فصل برسد، به این نیاز دارد تا مشکلات افغانستان شود.»

محمد اجمل زرمتی، آگاه دیگر گفت: قطر می‌تواند هم زمینه را مساعد کند و هم در شرایط کنونی میانجیگر خوب شده می‌تواند؛ چون همین سفر سیاسی هم از قطر شروع شده بود و فعلا روابط نزدیکی قطر هم با ایالات متحده امریکا دارد و هم به کشورهای دیگر می‌تواند یک میانجیگر خوب باشد.

این مقام وزارت خارجه قطر همچنان گفته است که در دیداری که وزیر خارجه قطر با رهبر امارت اسلامی داشت، روی مسایل گوناگون به شمول حق کار و آموزش زنان و دختران گفت‌وگو شده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره