Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رودریکز: محدودیت‌های وضع شده بر زنان در افغانستان کار ما را متاثر کرده است

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد می‌گوید که محدودیت‌های وضع شده به کار بانوان در افغانستان، اثرهای منفی بر فعالیت‌های آنان نیز گذاشته است.

استیفن رودریکز، رییس این نهاد در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌گوید که تنها شش درصد از زنان کار می‌کنند و این محدودیت‌ها تا یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب رسانده است و سه تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان از این رهگذر کاهش یافته است.

استیفن رودریکز، رییس برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد برای افغانستان، به طلوع‌نیوز گفت: «افغانستان هنوزهم یک اقتصاد نسبتا ضعیف دارد. طی چند سال گذشته، اقتصاد کشور منقبض (کوچک) شده است. پس از آگست سال ۲۰۲۱ ما شاهد بیش از ۲۰ درصد و سال گذشته نیز ۶ درصد انقباض اقتصادی بوده‌ایم.»

این مقام برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد اطمینان می‌دهد که این نهاد با برخی از کشورها و سازمان‌ها، از زنان در بخش‌های رشد تجارت پشتیبانی می‌کنند.

استیفن رودریکز افزود: «ما، سفارت جاپان و نهاد همکاری بین‌المللی جاپان (جایکا) و همچنان با اتحادیه اروپا یک برنامه را به راه انداختیم جایی که مشترکا زنان به ویژه زنان متشبث، کارآفرین و مالکان تجارت‌های کوچک را حمایت می‌کنیم تا بتوانند شغلی داشته باشند و شغل‌های اضافی را به زنان دیگر ایجاد کنند تا با کسب درآمد، تامین معیشت کرده و از خانواده‌های شان نگهداری کنند.»

آقای رودریکز همچنان در بخشی از سخنانش از ادامه کمک‌ها به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌های پسین در هرات نیز تاکید ورزیده، گفت که در اثر این زمین‌لرزه‌ها، ۱۱۴هزار تن در هرات به گونه‌ی مستقیم آسیب دیده‌اند و ممکن این ارقام افزایش یابد.

به گفته‌ی او، این نهاد برای شش هزار تن در هرات کمک‌های خوراکی توزیع کرده‌اند.

رییس برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد برای افغانستان افزود: «برنامه توسعه‌ای سازمان ملل روی چند بخش مشخص تمرکز می‌کند، نخست ایجاد سرپناه دایمی است، قسمی‌که قبلا گفتم فصل سرما در حال رسیدن است، بناء، این یک نیاز فوری است. خانه‌های را خواهیم ساخت که محکم‌تر هستند و در برابر زمین‌لرزه‌ها و پس‌لرزه‌ها مقاومت داشته باشند.»

رییس برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد تاکید می‌ورز که برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌های هرات، به ۹۳.۶میلیون دالری نیاز است.

رودریکز: محدودیت‌های وضع شده بر زنان در افغانستان کار ما را متاثر کرده است

این مقام برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد اطمینان می‌دهد که این نهاد با برخی از کشورها و سازمان‌ها، از زنان در بخش‌های رشد تجارت پشتیبانی می‌کنند.

Thumbnail

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد می‌گوید که محدودیت‌های وضع شده به کار بانوان در افغانستان، اثرهای منفی بر فعالیت‌های آنان نیز گذاشته است.

استیفن رودریکز، رییس این نهاد در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌گوید که تنها شش درصد از زنان کار می‌کنند و این محدودیت‌ها تا یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب رسانده است و سه تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان از این رهگذر کاهش یافته است.

استیفن رودریکز، رییس برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد برای افغانستان، به طلوع‌نیوز گفت: «افغانستان هنوزهم یک اقتصاد نسبتا ضعیف دارد. طی چند سال گذشته، اقتصاد کشور منقبض (کوچک) شده است. پس از آگست سال ۲۰۲۱ ما شاهد بیش از ۲۰ درصد و سال گذشته نیز ۶ درصد انقباض اقتصادی بوده‌ایم.»

این مقام برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد اطمینان می‌دهد که این نهاد با برخی از کشورها و سازمان‌ها، از زنان در بخش‌های رشد تجارت پشتیبانی می‌کنند.

استیفن رودریکز افزود: «ما، سفارت جاپان و نهاد همکاری بین‌المللی جاپان (جایکا) و همچنان با اتحادیه اروپا یک برنامه را به راه انداختیم جایی که مشترکا زنان به ویژه زنان متشبث، کارآفرین و مالکان تجارت‌های کوچک را حمایت می‌کنیم تا بتوانند شغلی داشته باشند و شغل‌های اضافی را به زنان دیگر ایجاد کنند تا با کسب درآمد، تامین معیشت کرده و از خانواده‌های شان نگهداری کنند.»

آقای رودریکز همچنان در بخشی از سخنانش از ادامه کمک‌ها به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌های پسین در هرات نیز تاکید ورزیده، گفت که در اثر این زمین‌لرزه‌ها، ۱۱۴هزار تن در هرات به گونه‌ی مستقیم آسیب دیده‌اند و ممکن این ارقام افزایش یابد.

به گفته‌ی او، این نهاد برای شش هزار تن در هرات کمک‌های خوراکی توزیع کرده‌اند.

رییس برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد برای افغانستان افزود: «برنامه توسعه‌ای سازمان ملل روی چند بخش مشخص تمرکز می‌کند، نخست ایجاد سرپناه دایمی است، قسمی‌که قبلا گفتم فصل سرما در حال رسیدن است، بناء، این یک نیاز فوری است. خانه‌های را خواهیم ساخت که محکم‌تر هستند و در برابر زمین‌لرزه‌ها و پس‌لرزه‌ها مقاومت داشته باشند.»

رییس برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد تاکید می‌ورز که برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌های هرات، به ۹۳.۶میلیون دالری نیاز است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره