Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی: سفر رییس اداره ملی دوا و غذا به آلمان قانونی بود

پس از واکنش برانگیز شدن سفر عبدالباری عمر، سرپرست اداره ملی دوا و غذا به آلمان و سخنرانی‌اش در میان مهاجران افغان در این کشور، اکنون امارت اسلامی می‌گوید که آقای عمر بنابر یک دعوت رسمی به هالند رفته بود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید که سرپرست اداره ملی دوا و غذا با داشتن ویزه‌ی هالند توانسته است که به آلمان و چندین کشور اروپایی دیگر نیز سفر کند.

سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «این‌که در آلمان بعضی از موضوعات از طرف احزاب مختلف شاید زیر اعتراض آمده باشد، مربوط به افراد شان است ولی در عموم این سفر هم قانونی بوده و هدف هم قانونی داشت و کدام گپی نشده که تخطی شمرده شود.»

این در حالی‌ست که وزارت خارجه آلمان با ابراز بی‌خبری از سفر سرپرست اداره ملی دوا و غذا به شهر کلن، می‌گوید تا زمانی که مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت نکنند، با آنان روابط شانرا عادی نخواهند ساخت.

وزارت خارجه آلمان در صفحه اکس نوشته است: «ما حضور عبدالباری عمر، نماینده طالبان در کلن را به شدت محکوم می‌کنیم. هیچ ویزا توسط یکی از دفاتر ویزای ما برای اطلاعات شخصی ما صادر نشده است. ما در حال بررسی اقدامات بیش‌تر با همکاری نزدیک با مقامات داخلی و شرکا هستیم. سفر به ما اعلام نشده بود. ما طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم. تا زمانی که طالبان در افغانستان آشکارا حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را زیرپا بگذارند، هیچ گونه عادی‌سازی با رژیم طالبان وجود نخواهد داشت.»

اکنون پرسش این‌جاست که سفر و سخنرانی این مقام امارت اسلامی در میان مهاجران افغانستان در آلمان چرا با واکنش‌های روبه‌رو شده است.

حسن حقیار، آگاهان مسایل سیاسی گفت: «بخاطری که از بعضی فشارها خود را رهایی ببخشند چنین اظهارت را می‌کنند چطور امکان دارد که یک کسی وارد یک کشور اروپایی چون جرمنی که استخبارات قوی دارد داخل شده می‌تواند.»

هیواد زازی، آگاه دیگر مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «پنهان بکند این مسایل را از این خاطر این را واضح نمی‌کند و آشکار نمی‌کند و روشن نمی‌کند که این‌ها ارتباط نیمه رسمی با حکومت کنونی دارد و این‌ها به شکل رسمی هم دعوت شدند.»

عبدالباری عمر، سرپرست اداره ملی دوا و غذا در پانزدهم ماه جاری خورشیدی در یک سفر رسمی از بهر شرکت در دومین نشت انجمن جهانی تولیدات محلی به کشور هالند دعوت شده بود و پس از آن او به کشورهای بلژیک، سلواکی و آلمان نیز سفر نموده است.

امارت اسلامی: سفر رییس اداره ملی دوا و غذا به آلمان قانونی بود

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید که سرپرست اداره ملی دوا و غذا با داشتن ویزه‌ی هالند توانسته است که به آلمان و چندین کشور اروپایی دیگر نیز سفر کند.

تصویر بندانگشتی

پس از واکنش برانگیز شدن سفر عبدالباری عمر، سرپرست اداره ملی دوا و غذا به آلمان و سخنرانی‌اش در میان مهاجران افغان در این کشور، اکنون امارت اسلامی می‌گوید که آقای عمر بنابر یک دعوت رسمی به هالند رفته بود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید که سرپرست اداره ملی دوا و غذا با داشتن ویزه‌ی هالند توانسته است که به آلمان و چندین کشور اروپایی دیگر نیز سفر کند.

سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «این‌که در آلمان بعضی از موضوعات از طرف احزاب مختلف شاید زیر اعتراض آمده باشد، مربوط به افراد شان است ولی در عموم این سفر هم قانونی بوده و هدف هم قانونی داشت و کدام گپی نشده که تخطی شمرده شود.»

این در حالی‌ست که وزارت خارجه آلمان با ابراز بی‌خبری از سفر سرپرست اداره ملی دوا و غذا به شهر کلن، می‌گوید تا زمانی که مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت نکنند، با آنان روابط شانرا عادی نخواهند ساخت.

وزارت خارجه آلمان در صفحه اکس نوشته است: «ما حضور عبدالباری عمر، نماینده طالبان در کلن را به شدت محکوم می‌کنیم. هیچ ویزا توسط یکی از دفاتر ویزای ما برای اطلاعات شخصی ما صادر نشده است. ما در حال بررسی اقدامات بیش‌تر با همکاری نزدیک با مقامات داخلی و شرکا هستیم. سفر به ما اعلام نشده بود. ما طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم. تا زمانی که طالبان در افغانستان آشکارا حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را زیرپا بگذارند، هیچ گونه عادی‌سازی با رژیم طالبان وجود نخواهد داشت.»

اکنون پرسش این‌جاست که سفر و سخنرانی این مقام امارت اسلامی در میان مهاجران افغانستان در آلمان چرا با واکنش‌های روبه‌رو شده است.

حسن حقیار، آگاهان مسایل سیاسی گفت: «بخاطری که از بعضی فشارها خود را رهایی ببخشند چنین اظهارت را می‌کنند چطور امکان دارد که یک کسی وارد یک کشور اروپایی چون جرمنی که استخبارات قوی دارد داخل شده می‌تواند.»

هیواد زازی، آگاه دیگر مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «پنهان بکند این مسایل را از این خاطر این را واضح نمی‌کند و آشکار نمی‌کند و روشن نمی‌کند که این‌ها ارتباط نیمه رسمی با حکومت کنونی دارد و این‌ها به شکل رسمی هم دعوت شدند.»

عبدالباری عمر، سرپرست اداره ملی دوا و غذا در پانزدهم ماه جاری خورشیدی در یک سفر رسمی از بهر شرکت در دومین نشت انجمن جهانی تولیدات محلی به کشور هالند دعوت شده بود و پس از آن او به کشورهای بلژیک، سلواکی و آلمان نیز سفر نموده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره